Реферат «Утворення множини іменників», 2007 рік

З предмету Філологія · додано 17.11.2010 16:24 · від юлія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Множина іменника 1.1. Іменник 5 1.2. Утворення множини іменників 7 1.3. Правила правопису множини іменників 8 1.4. Окремі випадки утворення множини іменників 10 1.5. Іменники, які вживаються лише в однині та в множині 14 1.6. Морфологічні труднощі 16 Висновки 21 Література 23 Додаток 24

Висновок

Англійський іменник не поділяється на граматичні роди, присвійний відмінок, що традиційно визнається граматистами, має обмеження у вживанні, а в утворенні множини мають характер правила та винятків, не класифікації на певні типи відмін.

Отже, іменник складає більшу частину безеквівалентної лексики кожної мови. Він є невід’ємним атрибутом певної місцевості або епохи, дає читачу уявлення про побут, традиції, історію, спосіб мислення носіїв тієї чи іншої мови. Основними труднощями при його перекладі є, по-перше, відсутність у мові-приймачі відповідника, який би називав позначувальний реалією референт, а, по-друге, необхідність, водночас із денотативним значенням, зберігти її стилістичне забарвлення, по-третє, множина, що є індивідуальною для кожної мови.

Проблема дослідження методів перекладу множини дотепер залишається відкритою. Це пов'язано не тільки з різними поглядами перекладознавців на дане питання, але і з наявністю численних факторів і нюансів, що відіграють тут значну роль. Дане питання, по своїй суті, складається з декількох спірних моментів. Спірним також є питання про переклад множини на будь-яку мову світу.

Практично всі способи перекладу множини можна назвати загальновживаними, однак, підсумовуючи усе вищесказане (у данній роботі), слід зазначити, що, незважаючи на позитивні сторони вищезгаданих способів, при перекладі завжди необхідно враховувати і пов'язані з ними обмеження та винятки.

У даній роботі перераховані і докладно розглянуті найбільш часто вживані способи, що застосовуються при перекладі.

Необхідно також відзначити, що розгляд питання про способи перекладу на основі зіставлення словникового складу тільки двох мов (англійськї і німецької) значно звужує рамки проблеми. Хоча основний «набір» прийомів залишається більш-менш постійним, окремі моменти будуть варіюватися в залежності від конкретного випадку.

Безумовно, при виборі способу перекладу велику роль відіграє не тільки задум тексту, але і точка зору перекладача. Перекладач вибирає той чи інший прийом, покладаючись на свій перекладацький інстинкт, спираючись на отримані знання і досвід, тому остаточне слово, незалежно від теоретичних досліджень у більшості випадків залишається за перекладачем-практиком.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?