Дипломна робота «Обґрунтування системи оцінювання ефективності використання персоналу ДП “Молочний завод”», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.11.2010 12:43 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування системи оцінки ефективності використання персоналу підприємства 1.1. Економічна сутність персоналу та цілі й завдання проведення оцінки його використання на підприємстві 1.2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу підприємства 1.3. Методичний інструментарій та показники системи оцінки ефективності використання персоналу підприємства 1.4. Державна політика у сфері управління ефективним використанням персоналу на вітчизняних підприємствах 1.5. Зарубіжний досвід з питань оцінки використання персоналу Висновки до першого розділу Розділ 2. Організаційна характеристика та аналіз потенціалу господарської діяльності дп “молочний завод” тов ”молочна фабрика рейнфорд” 2.1. Організаційна модель підприємства як суб’єкта господарювання 2.2. Економічна характеристика та оцінка потенціалу господарської діяльності підприємства 2.3. Організація економічної роботи у сфері управління використанням персоналу на підприємстві Висновки до другого розділу Розділ 3. Розробка системи оцінювання ефективності використання персоналу дп “молочний завод” тов ”молочна фабрика рейнфорд” 3.1. Діагностика персоналу як об’єкту оцінювання на підприємстві 3.2. Обґрунтування системи оцінювання ефективності використання персоналу за показником продуктивності праці 3.3. Напрями підвищення ефективності використання персоналу на підприємстві за результатами оцінки Висновки до третього розділу Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

У дипломній роботі доведено, що головною умовою ефективного функціонування підприємства в нестабільному зовнішньому середовищі є впровадження організаційно-економічного механізму досягнення і підтримки власної економічної безпеки при ефективному використанні персоналу підприємства. У процесі розробки теоретико-методологічних і методичних засад даного механізму було складено такі висновки теоретичного, методичного і науково-практичного спрямування:

1. Наявність в Україні економіки перехідного періоду, становлення ринкових засад, ускладнення умов функціонування підприємств зумовлюють необхідність розвязання проблеми ефективного використання персоналу підприємства для досягнення максимальних результатів діяльності самого підприємства.

2. Проведений аналіз існуючих в економічній науці теоретичних поглядів на сутність підприємства і механізм його функціонування дав змогу дійти висновку про необхідність нового теоретичного розуміння підприємства за умов динамічного і непередбачуваного зовнішнього середовища. Основним джерелом і рушійною силою процесу функціонування підприємства можна вважати потребу в стабільному і безпечному функціонуванні трудових ресурсів та персоналу в цілому.

3. Подолання Україною економічної кризи можливе лише за умови підвищення ефективності суспільної праці. Слід відзначити, що питання результативності й ефективності людської діяльності завжди стояли в центрі уваги економічної теорії та господарської практики.

4. Персонал є основним ресурсом підприємства, що складається з окремих працівників, які об’єднані певним чином та діють цілеспрямовано для досягнення цілей підприємства й особистих цілей. Метою планування чисельності працівників є формування високопрофесійного оптимального за чисельністю складу персоналу для ефективної господарської діяльності й стабільного цивілізованого соціально-економічного розвитку трудового колективу ДП “Молочний завод”.

5. Вважаємо, що в значній мірі, саме завдяки правильному та раціональному використанні персоналу різних категорій на підприємстві досягається високий рівень продуктивності праці та ефективної його діяльності.

6. Як показав аналіз, ДП “Молочний завод” веде свою виробничо-господарську діяльність ефективно та прибутково. В 2008 році дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства склав 26601,10тис. грн., що на 177,92% більше, ніж в базовому 2006 році. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції збільшився в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 14729,50 тис. грн., що становить 23540,80 тис. грн. Таке стрімке зростання обсягів господарювання пов’язано, в першу чергу, із значним збільшенням обсягів виробництва, оскільки в 2007 році підприємство уклало нові контракти з вітчизняними та закордонними фірмами.

7. За результатами досліджень основними завданнями служби управління персоналом ДП “Молочний завод” за нової структури має стати: удосконалення кадрового складу робітників, спеціалістів і працівників; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, створення системи навчання; виховання кадрів; забезпечення організацій кваліфікованими кадрами; створення нормальних умов для ефективного використання знань, навиків і досвіду працівників; удосконалення системи оплати праці і мотивації; формування і збереження морально-психологічного клімату; удосконалення методів оцінки персоналу; управління внутрішнім переміщенням і кар'єрою.

8. Аналіз показав, що на підприємстві працює 447 чоловік, при чому в 2008 році 7,8% з них – працівники апарату управління. Річний фонд оплати праці працівників в 2008 році склав 2363,5тис.грн., що на 1731,1тис.грн. або в 2,73 рази більше рівня 2006 року. Річна оплата праці середньооблікового працівника на підприємстві значно зросла, а саме в 2,88 рази і становить у 2008 році 5,29тис.грн. Не дивлячись на це, слід видзначити, що на ДП “Молочний завод” існує досить відчутна різниця між оплатою праці управлінців вищої і середньої ланок та виробничого персоналу. Продуктивність праці в 2008 році збільшилась на 248%.

9. Оскільки праця є процесом взаємодії робочої сили із засобами виробництва, фактори зростання продуктивності праці за змістом можна поділити на три групи: соціально-економічні, що визначають якість використовуваної робочої сили; матеріально-технічні, що визначають якість засобів виробництва; організаційно-економічні, що визначають якість поєднання робочої сили із засобами виробництва.

10. На рівні підприємства ДП “Молочний завод” програма використання резервів підвищення продуктивності праці складається з напрямів (програм) за факторами ефективності. Основні напрями такої програми розробляють стосовно конкретного підприємства виходячи з номенклатури і обсягу продукції, вимог до її конкурентоспроможності, аналізу і оцінки резервів діяльності.

11. Дослідження показали, на підприємстві розробляються заходи щодо раціонального використання всіх видів ресурсів. Важливе значення має систематичне проведення оперативного аналізу, діагностики, виявлення і усунення вузьких місць і втрат у виробництві, а також розрахунок виробничих потужностей підприємств і підрозділів як основи планування і аналізу їх використання. При визначенні винагороди робітника за результатами діяльності підприємства враховується його внесок у підвищення продуктивності та ефективності праці.

В результаті дослідження було доведено, що персонал підприємства відіграє досить важливу роль в управлінні підприємством та ефективному його функціонуванні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?