Курсова робота «Облік і аудит виробничих запасів (ТОВ «Рапід-сервіс»)», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.11.2010 11:38 · від віта · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи та місце облікового процесу формування виробничих запасів 5 1.1. Економічний зміст виробничих запасів як обліково-економічної категорії 5 1.2. Моделі і механізми управління виробничими запасами в процесі господарської діяльності 13 1.3. Нормативне забезпечення формування інформаційної бази для управління виробничими запасами 17 1.4. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід з організації обліково-звітного процесу виробничих запасів 20 1.5. Організація облікового процесу та аналітично-контрольної роботи в приватному підприємстві 27 Висновки до розділу 1 29 Розділ 2. Стан і проекти вдосконалення обліку виробничих запасів на ТОВ «Рапід-сервіс» 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 30 2.2. Організація первинного обліку виробничих запасів 35 2.3. Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів 40 2.4. Звітність підприємства із виробничих запасів у системі управління 42 2.5. Вдосконалення облікового процесу із обліку виробничих запасів 45 Висновки до розділу 2 52 Розділ 3. Організація аналітично-контрольної роботи в ТОВ «Рапід-Київ» 53 3.1. Організаційні основи контролю 53 3.2. Стан організації аналітико-контрольної роботи 57 3.3. Напрям удосконалення аналітико-контрольної роботи 61 Висновки до розділу 3 66 Висновки і пропозиції 68 Список використаних джерел 71 Додатки 79

Висновок

З 1 січня 2000 року облік бухгалтерський облік в Україні отримав нову методологічну основу – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що були розроблені у відповідності із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та мають на меті уніфікувати бухгалтерський обліку в Україні із міжнародними принципами бухгалтерського обліку та звітності.

Після прийняття вищевказаних стандартів бухгалтерський облік багатьох процесів і господарських операцій в Україні здійснюється на нових засадах. До таких операцій належить і бухгалтерський облік виробничих запасів.

Поняття виробничих запасів в тому сенсі, в якому його вживають у сучасній бухгалтерській термінології, має широке значення, що в сучасних умовах часто заміняється терміном «запаси».

Актуальність дослідження вивчення такої теми, як облік виробничих запасів полягає в тому, що ця ділянка обліку присутня практично на кожному підприємстві, яке займається активною діяльністю.

Проблемність вивчення даної теми полягає в тому, що облікова інформація про аналіз виробничих запасів може внести вагомий корисний вплив на процес управління підприємством, причому різні методи обліку товарно-матеріальних цінностей можуть впливати на фінансовий стан підприємства та на показники його фінансових результатів. Слід відмітити, що аналіз виробничих запасів також може дати широкий діапазон інформації про діяльність підприємства, причому в залежності від обраного напрямку аналізу отримані показники можна буде використати у плануванні, управлінському обліку або у фінансовому аналізі підприємства.

Метою дослідження у курсовій роботі є вивчення основних господарських операцій, що здійснюються із виробничими запасами, та відображення їх у обліку.

Для виконання поставленої мети у роботі здійснюються такі завдання :

- економічна сутність виробничих запасів;

- нормативне регулювання обліку виробничих запасів;

- облік надходження виробничих запасів;

- облік зберігання виробничих запасів на підприємстві;

- облік вибуття виробничих запасів;

- порядок інвентаризації виробничих запасів;

- відображення виробничих запасів у звітності;

- організація контролю виробничих запасів.

Облік та аналіз виробничих запасів може дати багато важливої та корисної інформації, що зіграє роль у прийнятті управлінських рішень.

Предметом курсової роботи буде висвітлення питань обліку та контролю виробничих запасів, в тому числі в умовах застосування комп’ютерної техніки.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є ТОВ “Рапід-Сервіс”, - комерційне підприємство, основною діяльністю якого є виробництво металовиробів та будівельні послуги.

Структура роботи включає вступ, три розділи основного змісту, висновки та пропозиції, список використаних джерел і додатки.

У першому розділі розглядається економічний зміст виробничих запасів, у другому розділу – особливості обліку виробничих запасів, у третьому розділі – особливості контролю виробничих запасів.

Інформаційною базою роботи виступали дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, статистичні матеріали, публікації у періодичних виданнях, матеріали базового підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення