Курсова робота «Особливості перекладу п’єс», 2009 рік

З предмету Філологія · додано 15.11.2010 20:23 · від юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Морфологічні труднощі при перекладі п’єс 1.1. Граматичні особливості 6 1.1.1. Однина та множина. 6 1.1.2. Категорія роду. 6 1.1.3. Проблема одиниці перекладу 10 1.1.4. Переклад власних назв. 12 1.2. Перекладацькі трансформації. 14 1.3. Гра слів 18 Розділ ii. Особливості перекладу п’єс в.шекспіра 2.1. Внесок В.Шекспіра в світову літературу 21 2.1.1. Шекспіризми 21 2.1.2. Фразеологізми у п’єсах Шекспіра 24 2.2. Метафора, як засіб вираження експресії у п’єсах Шекспіра 28 2.3. Деякі аспекти перекладів п’єс Шекспіра з погляду семіотики 30 2.4. Залежність адекватності інтерпретації трагедії від точності перекладу 33 2.4.1. Порівняння перекладів діалогу між Гамлетом і Примарою 33 2.4.2. Гамлетом та Клавдієм 34 2.4.3. Гамлет та його ''друзі'' (Гільденстерн та Розенкранц) 34 2.4.4. Порівняння перекладів діалогу між Гамлетом та Офелією 35 2.4.5. Порівняння перекладів діалогу між Гамлетом та Горацієм 36 2.5. Порівняння перекладів шекспірівського «Гамлета» 37 Висновки 40 Список використаних джерел 42 Додатки 44

Висновок

Отже, в даній курсовій роботі ми ознайомилися з проблемами, які виникають при перекладі п’єс. У практичній частині розглядалися п’єси Шекспіра. Порівнювали переклади різних перекладачів. Переклад п’єс є одним із найбільш підступних та небезпечних „підводних каменів” для перекладачів. Основними труднощями при їх перекладі є, по-перше, відсутність у мові-приймачі відповідника, який би називав позначувальний реалією референт, а, по-друге, необхідність, водночас із денотативним значенням, зберігти її стилістичне забарвлення.

Проблема дослідження методів перекладу реалій дотепер залишається відкритою. Це пов'язано не тільки з різними поглядами перекладознавців на дане питання, але і з наявністю численних факторів і нюансів, що відіграють тут значну роль.

Проблема перекладу п’єс послужила основою великої кількості наукових праць. Дане питання, по своїй суті, складається з декількох спірних моментів. Різні дослідники і дотепер сперечаються про правильність перекладу п’єс; безліч суперечливих думок існує і з приводу питання їх класифікації (зокрема, на основі яких ознак варто підрозділяти на групи дані мовні одиниці). Спірним також є питання про визначення та розмежування способів їх перекладу, а також про правомірність і необхідність застосування того чи іншого прийому в кожному конкретному випадку.

Практично всі способи перекладу можна назвати загальновживаними, однак, підсумовуючи усе вищесказане, слід зазначити, що, незважаючи на позитивні сторони вищезгаданих способів, при перекладі завжди необхідно враховувати і пов'язані з ними обмеження.

Питання про переклад п’єс унаслідок своєї спірності являє собою велике поле для проведення найрізноманітніших досліджень, оскільки дати повний і абсолютний перелік прийомів перекладу неможливо. У даній роботі перераховані і докладно розглянуті найбільш часто вживані способи, що застосовуються при перекладі. Проблеми, які виникають. Однак унаслідок різноманітності цих мовних одиниць і їхніх індивідуальних особливостей, прийоми передачі у мову перекладу можуть видозмінюватися.

Аналіз прикладів з п’єс Шекспіра показав, що перекладачі використовують найрізноманітніші способи перекладу, що вказує на наявність суб'єктивного фактора в вирішенні даної проблеми.

Необхідно також відзначити, що розгляд питання про способи перекладу на основі зіставлення словникового складу тільки двох мов (англійської і російської) значно звужує рамки проблеми. Хоча основний «набір» прийомів залишається більш-менш постійним, окремі моменти будуть варіюватися в залежності від конкретного випадку.

Безумовно, при виборі способу перекладу велику роль відіграє не тільки задум автора тексту, але і точка зору перекладача. Перекладач вибирає той чи інший прийом, покладаючись на свій перекладацький інстинкт, спираючись на отримані знання і досвід, тому остаточне слово, незалежно від теоретичних досліджень у більшості випадків залишається за перекладачем-практиком.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?