Курсова робота «Мотивація трудової діяльності на підприємстві ДП ВАТ «Шепетівський» цукрокомбінат», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.11.2010 12:16 · від марічка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності на Україні 5 1.1. Суть мотивації трудової діяльності 5 1.2. Сучасні концепції та моделі мотивації трудової діяльності 14 1.3. Особливості мотиваційних систем на підприємствах України22 Розділ 2. Аналіз основних показників трудової діяльності ДП ВАТ «Шепетівський» цукрокомбінат 26 2.1. Історія створення та розвитку підприємства 26 2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності цукрокомбінату 30 2.3. Аналіз мотивації трудової діяльності, показників праці та заробітної плати на цукрокомбінаті41 Розділ 3. Шляхи та пропозиції покращення мотивації праці ДП ВАТ «Шепетівський» цукрокомбінат 54 3.1. Пропозиції щодо розвитку системи мотивації54 3.2. Засоби поліпшення мотивації праці на ДП ВАТ «Шепетівський» цукрокомбінат.59 Висновки 67 Список використаної літератури 70 Додатки

Висновок

Починається курсова робота теоретичним розділом, у якому розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням різних концепцій вчених.

Мотивація – це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації. Мотивація потрібна для ефективного виконання робіт і реалізації управлінських рішень. Поза мотивацією ніяка цілеспрямована діяльність неможлива. Мною була розглянута система стимулів та анти стимулів, також характеристика мотиваційного клімату, наведено схеми щодо потреб і бажань.

Однією з найважливіших форм мотивації в організаціях є матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу з/п відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці.

Велику увагу у курсовій роботі було приділено саме практичному аспекту. З цією метою було обрано обєкт дослідження – відкрите акціонерне товариство «Шепетівський» цукрокомбінат. Предметом діяльності вище згаданого товариства є широке коло питань, що включає в себе мотиваційну діяльність підприємства. Товариство було засновано громадянами України і знаходиться у місті Шепетівка. У другому питанні курсової роботи було подано стислу характеристику цього товариства. У цьому розділі наведено 16 таблиць в яких обраховуються всі показники підприємства (аналізуються заробітна плата працівників, втрата робочого часу, фінансовий стан підприємства т.і). Економічні показники за минулі роки та за звітний період зображено в таблицях, які супроводжуються описом та висновками.

Третє питання курсової роботи присвячене сучасному етапу та напрямкам використання функцій мотивації відкритого акціонерного товариства «Шепетівський цукрокомбінат». В результаті аналізу виявлено, що товариство не досить повно використовує як матеріали так і моральне стимулювання праці. Не застосовується принцип забезпечення можливості підвищення заробітної плати за виконання практичних робіт; використовується почасова форма оплати праці, яка не є ідеальною; недостатньо врахована диференціація з/п в залежності від кваліфікації, знань, досвіду; не досить широко застосовується преміювання тощо. У використанні моральних стимулів виявленні такі недоліки, як відсутність дошки пошани; не практикується вручення похвальних листів та грамот; досить рідко застосовується керівником усна похвала та підбадьорювання. Незважаючи на недоліки, в останній час на заводі спостерігаються позитивні зрушення у застосуванні методів стимулювання праці, які зазначені у першому питанні курсової роботи.

З метою ліквідації вище вказаних недоліків, у другому питанні я вношу певні пропозиції по вдосконаленню діяльності організації у напрямку використання матеріальних та моральних стимулів праці, кожна пропозиція супроводжується детальним обґрунтуванням. Для підвищення ефективності діяльності відкритого акціонерного товариства я пропоную:

- введення системи надбавок за виконання найбільш відповідальних, важливих і потрібних трудових процесів у відповідний період часу на підприємстві;

- запровадження поєднання комбінованої та комісійної форм оплати праці;

- видача спеціальної надбавки працівникові за виконання функцій керівника;

- врахування необхідності забезпечення більшого розриву між розрядами і категоріями у найбільш активні роки трудової діяльності працівника;

- запровадження сходинок трудової активності в межах кожного розряду;

- впровадження одночасних винагород за особливі успіхи;

- пройти керівникові курси психолога;

- влаштування «куточка працівника»;

- застосування усної похвали та підбадьорення;

- використання вручення похвальних листів та грамот;

- застосування демократичного стилю управління тощо.

Я сподіваюсь, що використання вищеперерахованих пропозицій дозволить підприємству ширше використовувати виробничі потужності та підвищити ефективність управлінської праці, що сприятиме підвищенню прибутковості та добробуту працівників товариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?