Курсова робота «Аналіз депозитної політики банку», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 15.11.2010 17:41 · від slipnastya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні основи фінансового аналізу депозитної політики банку 7 1.1. Сутність фінансового аналізу банку 7 1.2. Теоретичні основи депозитної політики банку 14 2. Фінансовий аналіз депозитної політики банку 24 2.1. Аналіз структури пасивів банку 24 2.2. Аналіз динаміки пасивів банку за три роки 33 3. Заходи щодо вдосконалення депозитної політики банку 36 Висновки 45 Перелік посилань 47 ДОДАТОК А Баланс банку за 2007 рік 50 ДОДАТОК Б Баланс банку за 2008 рік 51 ДОДАТОК В Баланс банку за 2009 рік 52

Висновок

Таким чином, депозитна операція — операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. Депозитні операції забезпечують тимчасову передачу вільних фінансових ресурсів від їх власників до фінансово-кредитних посередників на договірних умовах.

Депозитні операції з фізичними особами є джерелом поповнення фінансових ресурсів банківської установи.

Дослідження особливостей прояву відносин банків із клієнтами з приводу формування банками депозитної ресурсної бази показали не тільки їх активну роль у соціально-економічному розвитку держави, банківської системи та самих вкладників, а й наявність цілої низки проблемних питань, розв’язання яких потребує розроблення нових методологічних підходів до вдосконалення депозитної політики банками України.

Фактором, що визначає можливості банку залучати депозитні ресурси у різних регіонах країни та просувати ці послуги до вкладника (кінцевого споживача) є наявність розгалуженої мережі філій. Банківська система України на даний момент характеризується територіальними диспропорціями, що має під собою об'єктивну основу. Це зумовлено перш за все значною різницею в рівнях економічного розвитку, концентрації виробництва і доходів економічних суб'єктів в конкретних регіонах. Тож подальший розвиток фінансово-кредитної системи залежатиме насамперед від діяльності банків столичного регіону та індустріально розвинутих областей, де зосереджено близько 90% активів, капіталу, кредитного портфеля банківської системи України.

Банк активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту.

Але з аналізу пасивів балансу банку видно, що за аналізований період банк значно скоротив масштаби своєї діяльності, про що свідчить зменшення валюти балансу на 8 514 286 тис. грн., або на 44 %. При цьому зменшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки скороченню власного капіталу банку. Це, безумовно, негативно характеризує роботу банку. Так, капітал банку зменшився на 1 419 437 тис. грн., зобов’язання банку на 31 грудня 2007 р. становлять 24 562 216 тис. грн. Порівняно з зобов’язаннями на 31 грудня 2009 р. вони зменшилися на 14 763 207 тис. грн. або аж на 150 %.

Це що свідчить неефективну роботу відділу по залученню депозитів, про зниження довіри населення до банку та банківської системи загалом.

З метою активізації процесів залучення коштів населення та юридичних осіб до активного банківського обороту в роботі запропоновано впроваджувати нові види банківських депозитів: now-рахунки, super now – рахунки, вклади, дохід на які нараховується за складними процентами, депозитні рахунки грошового ринку та різні (святкові, відпускні, інвестиційні) депозити; активніше залучати кошти громадян України в іноземній валюті, залучаючи активніше при цьому до обслуговування й іноземних громадян; прискорити реалізацію державної програми цілісної автоматизованої системи безготівкових розрахунків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?