Курсова робота «Функціонування охорони здоров’я в Україні», 2009 рік

З предмету Регулювання економіки · додано 11.11.2010 21:04 · від Шалена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти функціонування охорони здоров’я в Україні 6 1.1. Історія формування медичного обслуговування в Україні 6 1.2. Місце галузі охорони здоров’я в соціально-культурній сфері 14 1.3. Нормативно-правове регулювання системи охорони здоров’я в Україні 18 РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стану галузі охорони здоров’я в Україні 22 2.1. Державна політика в сфері охорони здоров’я 22 2.2. Фінансове забезпечення медичного обслуговування в Україні 26 2.3. Стан та перспективи розвитку галузі охорони здоров’я в Україні 31 РОЗДІЛ 3. Проектна пропозиція „Фестиваль авторського короткометражного кіно „Ти маєш знати”” 38 3.1. Актуальність, мета й завдання проекту 38 3.2. План реалізації проекту 39 3.3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту 41 3.4. Кінцевий результат проекту 45 Висновки 46 Список використаних джерел 49 Додаток А

Висновок

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що охорона здоров’я в соціально-культурній сфері є тією галуззю, яка безпосередньо стосується кожної людини. Здоров’я громадян значною мірою впливає на процеси і результати економічного, соціального і культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, є важливим соціальним критерієм рівня розвитку і благополуччя суспільства, показником ефективності системи державного управління в цілому.

Систему охорони здоров’я можна визначити як комплекс, що охоплює державні і громадські заходи і заклади правового, економічного, соціального, освітньо-культурного, організаційного, санітарно-гігієнічного, технічного, протиепідемічного, суто медичного характеру.

Розглянувши історію формування системи охорони здоров’я України з початку ХХ століття видно, що вона пройшла три головні етапи. Перший – за часів Української Центральної Ради, ознаменувався створенням Крайової лікарсько-санітарної Ради – першого органу управління медико-санітарною справою автономної України. Другий етап відноситься до періоду правління гетьмана П.П. Скоропадського. Для історії управління українською медициною цей період знаменний тим, що уряд вперше в історії України заснував власний національний орган централізованого управління медичною справою на рівні міністерства – Міністерство Народного Здоров’я і Опікування. Третій етап – період правління уряду Директорії. Саме на початок цього періоду припало заснування першого радянського централізованого органу управління медико-санітарною справою – Народного Комісаріату охорони здоров’я України (НКОЗ), головним завданням якого ставало формування єдиної системи охорони здоров’я на якісно нових засадах. Період СРСР став тяжким для охорони здоров’я в Україні, адже до управління охороною здоров’я замість соціальних медиків і організаторів прийшли невдалі адміністратори, яких присилали парткоми. Змінювалися та ускладнювалися функції Наркомздоров’я - Міністерства охорони здоров’я Української РСР, його колегії, апарату, Ученої медичної ради відповідно до задач, що висувалися вищим керівництвом на різних етапах розвитку економіки країни, соціальної політики. Після проголошення незалежності України перед міністерством охорони здоров’я постало завдання організації охорони здоров’я незалежної держави в умовах економічної кризи. Постала потреба у реформуванні галузі згідно нових економічних умов та розробка відповідного медико-санітарного законодавства.

Аналіз нормативно-правової бази показав, що основними нормативними актами у сфері охорони здоров’я є: Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Концепція розвитку охорони здоров'я населення України. Законодавча база є досить застарілою та потребує постійного оновлення, наближення до міжнародних норм.

Основу державної політики в сфері охорони здоров'я формує Верховна Рада України відповідно до основних напрямків розвитку держави та євро інтеграційних процесів. Реалізація державної політики покладається на органи виконавчої влади. З метою подолання існуючих проблем в галузі здійснюються структурні перетворення, які передбачають створення медичної системи, орієнтованої на попередження захворювань, забезпечення епідеміологічної безпеки, зниження ризиків, пов'язаних із забрудненням та шкідливим впливом довкілля і способом життя, забезпечення доступної та якісної медичної допомоги, удосконалення правових та створення нових економічних та організаційних засад надання медичних послуг, соціальний захист медичних працівників.

Ознайомившись з фінансуванням медичного обслуговування населення видно, що основними формами фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні є: бюджетне фінансування, добровільне медичне страхування, самофінансування, благодійництво та спонсорство. Загальні бюджетні витрати на охорону здоров’я щорічно зростають.

Сучасний стан здоров’я населення України залишається незадовільним, чисельність населення кожного року зменшується. Продовжує залишатися незмінною структура причин смерті: хвороби системи кровообігу, новоутворення; зовнішні причини смерті; хвороби органів травлення; хвороби органів дихання. За останні роки значно збільшилась кількість факторів ризику захворювань, поширилося тютюнокуріння, вживання алкоголю і наркотиків, насамперед серед молодого покоління.

Оцінка перспектив розвитку сфери охорони здоров’я показала, що серед пріоритетних напрямків, які Міністерство охорони здоров’я України визначило у своїй діяльності на найближчий час, є запровадження обов’язкового медичного страхування. Щоб виважено підійти до цього питання розроблена і запропонована до обговорення Концепція страхової медицини, на основі якої буде сформовано вітчизняне законодавство. Важливим напрямом реформування охорони здоров'я є посилення її профілактичної спрямованості, створення умов для здорового способу життя, його пропаганди та стимулювання. Країні необхідне проведення широкомасштабних антиалкогольних та антитютюнових програм із спрямуванням деякої частини податку із цих товарів на охорону здоров’я, поширення соціальної реклами, обмеження комерційної реклами лікарських засобів і продуктів, які негативно впливають на здоров’я.

Розроблений соціальний проект покликаний попередити та захистити молодь від негативних наслідків тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали