Курсова робота «Кадри управління і його неформальна організаційна структура», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 11.11.2010 21:01 · від Шалена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Кадри управління: поняття, зміст, структура 5 1.1. Поняття та зміст кадрів управління 5 1.2. Структура кадрів управління 11 РОЗДІЛ 2. Неформальна організаційна структура управління 20 2.1. Причини виникнення та сутність неформальних організаційних структур 20 2.2. Вплив неформальних груп на управління організацією 28 Висновки 36 Список використаної літератури 38

Висновок

Виходячи з усього викладеного вище можна зробити висновок, що співвідношення між окремими групами працівників підприємства утворює структуру персоналу. Залежно від характеристики, покладеної в основу класифікації персоналу, можна виділити різні види структури (соціальна, професійна, кваліфікаційна, статева, вікова, рольова, за стажем роботи та ін.).

Зараз найбільш розповсюдженою класифікацією персоналу є поділ його на 3 групи: керівники, спеціалісти та технічні службовці.

Управлінський персонал — це працівники, трудова діяльність яких спрямована на виконання конкретних управлінських функцій. Управлінський персонал зайнятий переважно розумовою і інтелектуальною працею. До них відносяться лінійні і функціональні керівники та спеціалісти.

Головну роль в управлінні організацією відіграє керівник, який очолює відповідний колектив, наділений необхідними повноваженнями прийняття рішень з конкретних видів діяльності організації (підприємства) і несе повну відповідальність за результати роботи очолюваного ним колективу. За вертикальним поділом праці та місцем у системі управління організацією виділяють керівників трьох рівнів: вищого, нижчого і середнього.

Наука давно цікавиться природою керівництва, лідерства. Існує багато підходів до виділення в керівниках певних якостей, компетенцій, формулюванню вимог до управлінців, їх ролей на робочому місці.

Структурно організацію утворюють різноманітні зв'язки та взаємозв'язки її елементів. До її системи входять формальні та неформальні елементи. Неформальні організаційні структури виникають стихійно і офіційного статусу не мають. Початок розумінню неформальних організацій був покладений під керівництвом Е. Мейо в рамках Хотторнського експерименту.

Особливості організації та управління підприємством можуть як сприяти створенню неформальних структур, так і перешкоджати їх появі. Найважливішими причинами вступу людей до неформальних груп є – приналежність, допомога, захист, спілкування, симпатії.

Неформальні групи як і формальні мають своїх лідерів. Неформальний лідер набуває свого положення, добиваючись влади так само, як і лідер формальної організації, однак його опорою є визнання його групою. Неформальний лідер має дві першочергові функції: допомагати групі у досягненні її цілей та підтримувати й зміцнювати її існування.

Взаємодія формальних і неформальних груп в колективі – явище природне та подібно до багатьох факторів, що діють у галузі управління, несе в собі як негативні, так і позитивні моменти.

Узагальнюючи види стосунків між формальною організацією та її керівником і неформальною групою та її лідером, їх можна звести до таких:

• неформальна група та її лідер активно підтримують формальну організацію та її керівника, дорожать загальними інтересами і традиціями, свої службові обов'язки виконують з повною віддачею творчих сил та енергії;

• неформальна група та її лідер байдужі до офіційної організації, її керівника та виконуваних нею функцій;

• неформальна група неприязно ставиться до офіційної структури – організації та її керівника.

Позитивна роль неформальних груп при функціонуванні організацій полягає у підтримці соціальної цілісності, в знятті соціальної напруги в колективі, в підтримці у працівників високої самооцінки і самоповаги. Постійне спілкування спеціалістів між собою в межах неформальної структури може призвести до виробки важливих управлінських рішень, створення нових видів продуктів або послуг, підвищення мотивації та посилення неформального контролю за діяльністю окремих працівників.

При роботі з негативно спрямованими неформальними групами необхідно проявляти індивідуальний підхід, знаходити в кожному окремому випадку істинні причини негативного поведінки людей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?