Курсова робота «Облік інших необоротніх активів (на матеріалах ВАТ “Чернівецький хлібокомбінат”)», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 10.11.2010 20:51 · від вася · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретико - методологічні засади обліку інших необоротних матеріальних активів в україні. 5 1.1. Поняття, склад, оцінка та класифікація інших необоротних матеріальних активів 5 1.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку оформлення інших необоротних матеріальних активів 10 1.3. Порядок нарахування зносу(амортизації) інших необоротних матеріальних активів у бухгалтерському обліку 16 Розділ іі. Дослідження порядку ведення бухгалтерського обліку інших необоротних матеріальних активів на ват “чернівецький хлібокомбінат” 21 2.1. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів на ВАТ “Чернівецький хлібокомбінат” 21 2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві 24 Розділ ііі. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку інших необоротних матеріальних активів 28 Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Одним із найскладніших питань реформування бухгалтерського обліку є організація та ведення обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Методологічні засади бухгалтерського обліку ліквідації, нестач і псування основних засобів установлені положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, зі змінами та доповненнями, внесеними до нього згідно наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 989, та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку № 291.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних чи соціально – культурних функцій, очікуваний строк використання яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

До основних засобів належать матеріальні активи, щодо яких є ймовірність того, що від їх екплуатації підприємство матиме економічні вигоди й вартість їх може бути достовірно визначена. Під час організації бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів слід враховувати, що вони відносяться до активів лише в тому разі, коли є ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає вигоди, пов’язані з використанням цих об’єктів, а вартість їх може бути достовірно визначена.

На підприємстві має бути виданий розпорядчий документ, за яким визначають та затверджують перелік об’єктів інших необоротних матеріальних активів зі строками використання більше одного року або впродовж одного операційного циклу.

До інших необоротних матеріальних активів віднесено частину малоцінних предметів, які за своїми економічними властивостями відшкодовують свою вартість у строк, більший віл одного року, але через незначну вартість їх недоцільно обліковутвати в складі основних засобів.

З метою спрощення обліку основних засобів із їх складу виділено на рахунок 11 специфічні об’єкти основних засобів: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові споруди, природні ресурси та інші необоротні матеріальні активи.

Підприємства мають право зараховувати засоби праці до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112 ”Малоцінні необоротні матеріальні активи ”) або до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів (рахунок 22 ”Малоцінні та швидкозношувані предмети ”), самостійно встановлюючи вартісні ознаки предметів, які включають до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. У разі зміни підприємством вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, перегрупування на дату зміни вартісних ознак об’єктів основних засобів не здійснюється.

Підвищення ефективності використання інших необоротних матеріальних активів підприємств є важливим питанням у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку і це підтверджує актуальність обраної теми курсової роботи.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є інші необоротні матеріальні активи.

Предметом дослідження даної курсової роботи є методика обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів із підпунктами, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, а також додатків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали