Курсова робота «Правове регулювання виходу із товариства», 2008 рік

З предмету Право · додано 09.11.2010 16:04 · від harik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І Правова сутність виходу із товариства. Розділ іі 2.1. Порядок реалізації права на вихід із господарського товариства. 2.2. Момент припинення корпоративних відносин у разі виходу з господарського товариства. Розділ ііі Порядок і строки розрахунку з учасником у разі його виходу з господарського товариства. Розділ iv Визначення вартості частки учасника, який вийшов із господарського товариства. Висновок Список використаної літератури

Висновок

Таким чином, вихід із товариства - це добровільне, одностороннє, безумовне волевиявлення учасника, спрямоване на припинення корпо-ративних правовідносин із товариством. Така дія є правочином.

За своєю правовою природою вихід із товариства - це одностороннє розірвання засновницького договору про створення товариства на умовах, визначених законом та установчими документами..

Рішення про вихід з товариства учасник подає в письмовій формі у вигляді заяви, справжність підпису на якій згідно з Положенням про дер-жавну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740, має засвідчуватися нотаріально. Виходячи з цього, заява до загальних зборів товариства може (а можливо й повинна) мати такий зміст: «Доводжу до вашого відома про мій вихід з товариства» або «Цією заявою повідомляю про мій вихід з товариства». В такій заяві також можуть фіксуватися побажання учасника щодо розрахунків з ним виходячи з положень закону.

Проте законодавець у ст. 54 Закону про ГТ чітко встановив строки виплати учаснику товариства, що вибув, та можливі варіанти виплат. Так, при виході учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці в статутному фонді. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, й у строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством у даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди. Хотілося б звернути увагу на те, що вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі, а вкладом згідно зі ст. 13 Закону про ГТ можуть бути: «...будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та Іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі у іноземній валюті», які оцінені товариством і складають частку учасника та засновника в статутному фонді. Тому йдеться про майно, яке учасник передав товариству при його створенні, та, якщо на час виходу це майно залишилось у власності товариства, за згодою останнього воно може бути повернуто учаснику, що вибув, у натуральній формі.

Виплата частки проводиться після затвердження звіту про результати діяльності товариства за календарний рік, в якому вийшов учасник, у строк до 12 місяців з дня виходу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?