Курсова робота «Банківська система України», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 05.11.2010 12:52 · від Лесюня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Загальна характеристика банківської системи України 1.1. Становлення та розвиток банківської системи 3 1.2. Види банків та їх функції 9 1.3. Національний банк – головний елемент банківської системи 15 2. Сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи України 2.1. Фінансова стійкість банків у сучасних умовах 20 2.2. Ключові проблеми банківської системи України 23 2.3. Причини банківської кризи в Україні 27 Висновки. Вихід – в об’єднанні зусиль 30

Висновок

Щоб розв'язати всі ці проблеми та забезпечити збереження фінансової стійкості вітчизняних банків, на мій погляд, необхідно об'єднати зусилля всіх гілок влади і розробити заходи, які були б спрямовані на вихід України з політичної та економічної кризи. Адже розв'язання проблем банківської системи є функцією, похідною від розв'язання проблем економіки.

Банківська система повинна мати і підтримку з боку влади. Більшість на-ших банків в умовах кризи виживає самостійно. На відміну від інших країн, де влада підтримує свою банківську систему, наші банки нічого не отримують від держави. Зокрема, обсяги фінансової підтримки, яку економічно розвинуті країни надають своїм банківським системам, сягають дедалі фантастичніших розмірів. Банки в США і Європі вже одержали від своїх урядів трильйони доларів та євро, хоча це й не дало відчутних результатів. Фінансовій владі не вдалося ні поновити кредитування своїх економік, ні досягти реального оздоровлення фінансових систем. Причому досі ще навіть не прояснилася ситуація з масштабами наявних проблем: самі банки намагаються їх по можливості приховати, а незалежні зовнішні оцінки збитків варюються від одного до кількох трильйонів доларів.

Консолідовані зусилля Національного банку, уряду, парламенту і Прези-дента мають бути спрямовані на реалізацію спільного завдання — віднов-лення довіри до банків як ключової умови стабілізації, відвернення загрози дефолту і створення умов для виникнення пагонів майбутнього посткризового зростання.

Необхідно вжити низку заходів до розблокування грошового обігу в країні шляхом відновлення безперешкодного кредитування надійних позичальників. У цій площині слід користуватися досвідом економічно розвинутих країн і знижувати ставку рефінансування.

Слід також розробити додаткові вимоги щодо якості регулювання банківської діяльності в системі банківського нагляду. Зокрема значну увагу треба приділити здійсненню поточного моніторингу стійкості банківського сектору з боку НБУ з метою оперативного виявлення зростання негативних тенденцій у банківському секторі та вжиття ефективних заходів щодо їх подолання.

Важливим фактором підвищення довіри і фінансової стійкості банківського сектору є його транспарентність, тобто обсяг інформації про комерційні банки має бути максимально доступним для акціонерів і його клієнтів. Водночас зберігають свою актуальність завдання збереження умов для динамічного розвитку сфери банківських послуг. Ключовими інструментами у подоланні фінансової кризи є надання центробанками необхідної ліквідності, ре-капіталізація здорових фінансових інститутів і звільнення банків від проблемних активів. Тому необхідно в повному обсязі відновити рефінансування комерційних банків, а також переглянути порядок його здійснення, забезпечити прозорі умови надання рефінансування та однаковий доступ для всіх банків.

Слід також законодавчо врегулювати механізми вирішення проблем пози-чальників, які отримали кредити у валюті, зокрема тих, чиї залишки коштів після сплати відсотків менші, ніж прожитковий мінімум. Це — звичайна європейська практика.

Необхідно створити державний фонд чи підприємство, яке викупить у банків проблемні кредити і таким чином зніме проблему їх неповернення. Заслуговує на увагу популярна в зарубіжних країнах і зокрема реалізована у Швеції ідея створення спеціалізованої установи, або "поганого" банку, який викуповував би проблемні банківські активи і брав на себе подальшу турботу про них. Це допоможе "хорошим" банкам, очистивши свої баланси, поступово повернутися до нормальної повноцінної життєдіяльності.

Головне завдання, для реалізації якого і створюється ця установа, — понов-лення кредитування. Шляхом поділу банків (після їх ретельної діагностики, повного списання неповоротних активів, визначення реальної капіталізації і націоналізації) на "хороші" і "погані" досягається мета відбудови і повернення до нормальної діяльності перших. Щоб потім уряд міг їх продати, отримавши за них гідну плату. Цей досвід може бути корисним і для вітчизняних умов. Чому?

По-перше, якщо розподілити банки на "хороші" і "погані", то з'явиться можливість знизити рівень невизначеності стосовно "хороших", і вони

зможуть знову надавати кредити, що дуже важливо для відновлення економіки.

По-друге, якщо віддавати "погані" банки спеціалізованій організації, вона повинна мати необхідні управлінські навички і залучати до роботи людей, справді здатних розв'язувати відповідні проблеми.

І, нарешті, третій момент. Якщо Україна візьметься за створення такої уста-нови, то держава як її власник буде серйозно залученою в ці процеси. І тоді вкрай важливо забезпечити, щоб і "хороші", і "погані" банки управлялися на-лежним чином, як комерційні структури, а не обслуговували політичні інтереси.

Ще один напрям виходу з банківської кризи - реструктуризація наданих раніше кредитів, погашення яких не здійснюється. При цьому банки повинні шукати джерела покриття збитків, які виникатимуть у процесі здійснення такої реструктуризації

З метою недопущення втрати вітчизняними банками власного капіталу не-обхідно внести зміни до Закону України"Про банки і банківську діяльність", визначивши мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу на момент реєстрації банку у національній валюті.

Визначення у євро мінімального розміру статутного капіталу для реєстрації банку тягне за собою встановлення НБУ мінімальних вимог щодо капіталу діючих банків також у прив'язці до євро. Стрімке зростання курсу європейської валюти (протягом 2008 року він зріс на 46.3%), а також від-сутність в умовах кризи вільних коштів для нарощування капіталу ставить майже половину банків під загрозу штучного обмеження їх діяльності. Тому, на наш погляд, варто на законодавчому рівні відмінити прив'язку абсолютного розміру статутного капіталу до євро, хоча би в умовах еко-номічної кризи.

Довгострокова фінансова стійкість українських банків та їх спроможність працювати без збоїв залежить від ефективності стратегій, якості управління та підтримки акціонерів. Завдання збереження банківського бізнесу; в першу чергу вирішуватися шляхом збалансованого зростання, а не злиття чи поглинання.

Окрім цього, вітчизняні банки повинні ефективно управляти фінансовою стійкістю, провадячи політику вдосконалення ризик-менеджменту ліквідності й забезпечення адекватності капіталу.

Серед найважливіших аспектів удосконалення управління капіталом, ліквідністю й ризиками є посилення пруденційного нагляду за позабалансовою діяльністю банків, їх інвестиційною та посередницькою діяльністю із цінними паперами.

Зокрема пріоритетним завданням залишається зміцнення фінансової стійкості вітчизняного банківського сектору в цілому за рахунок удосконалення систем управління ризиками і внутрішнього контролю, розвитку корпоративного управління і транспарентності, а також необхідності стрес-тестування і розробки планів дій на випадок непередбачених ситуацій. Зокрема необхідно посилити увагу банків та наглядових органів до ефективного контролю за кредитним ризиком та за ризиком ліквідності. Значна увага має приділятися такому важливому аспекту фінансової стійкості банків як капіталізація.

Загалом заходи з підвищення стійкості фінансової системи, підтримки ліквідності, відновлення довіри до банківської системи стануть запорукою відновлення дії механізму перерозподілу тимчасово вільних коштів в економіці на користь фінансування інвестиційних проектів, проектів із розширення та активізації виробництва, а також забезпечення процесів детінізації економіки і фінансової стабілізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?