Реферат «Аналіз рахунку виробництва СНР за українськими даними», 2008 рік

З предмету Макроекономіка · додано 04.11.2010 19:50 · від nnn · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ I. Теоретичні відомості 4 II. Статистичний аналіз 7 Висновки Література

Висновок

Елементи та підсумки національних рахунків належать до системи показників, на основі яки проводять оцінку перспектив розвитку. При цьому вирішують три проблеми: по-перше, оцінка можливостей досягнення поставлених перед державою цілей на базі наявних ресурсів; по-друге, поєднання завдань і засобів для їх вирішення в часі; по-третє, досягнення поставлених завдань найраціональнішим способом. Вирішення цих проблем потребує вивчення динаміки під впливом основних факторів на основі моделей економічного зростання, забезпечення економічної рівноваги в усіх ланках економіки, оптимізації розвитку за певними критеріями. Як динамічні моделі, так і схеми оптимізації будуються на основі економічних показників, які визначаються національними рахунками, і відповідних параметрів. Ці параметри відбивають закономірності, які властиві тим чи іншим зв’язкам, що визначають на основі національних рахунків або проведенням спеціальних досліджень.

Рахунок виробництва лежить в основі всіх інших рахунків і має велику аналітичну цінність. Він дає можливість проаналізувати об'єм і структуру валового випуску по декількох напрямах. По-перше, дозволяє визначити частку продуктів і матеріальних послуг і частку нематеріальних послуг в загальному об'ємі валового випуску і валового внутрішнього продукту всієї економіки, що дає можливість судити про розвиток сфер діяльності. По-друге, надає можливість обчислити частку валового випуску і валової доданої вартості окремих секторів і галузей в загальному валовому випуску продуктів і послуг; виявити їх натурально-речову і вартісну структуру з метою оцінки частки витрат живої і опредметненої праці на виробництво продукції галузі, сектора, країни в цілому, а також на виробництво різного виду послуг.

Для поглиблення аналізу доцільно зіставити показник валового випуску з іншими показниками рахунку ви-робництва. Питома вага доданої вартості у валовому випуску дає уявлення про результативність виробництва окремих галузей і секторів економіки. Самостійний інтерес для аналізу представляє показник «проміжне споживання», на підставі якого можна проаналізувати матеріаломісткість виробництва продуктів і послуг окремих секторів і галузей економіки (як відношення проміжного споживання до валового випуску), а також структуру проміжного споживання – питома вага в проміжному споживанні вартості використаних в поточному виробничому процесі продуктів і матеріальних послуг, оплати нематеріальних послуг; проаналізувати додаткові витрати, пов'язані із забезпеченням потреб поточного виробництва, витрати домовласників на поточний ремонт будинку і інше.

Важливим напрямом аналізу цього рахунку є аналіз використання засобів виробництва в процесі створення продукту і визначення частки витрат живої праці, що важливе з погляду пошуку резервів зниження витрат на виробництво. Доцільно виявити частку продукції і послуг, використаних на проміжне споживання, частку амортизації і частку доданої вартості у валовому випуску і прослідкувати зміну їх в динаміці.

На основі балансуючих статей рахунків виробництва галузей і секторів економіки визначають їх внесок в кінцеві народногосподарські результати і структуру ВВП.

Об'єм податків в зіставленні з валовою доданою вартістю дозволяє визначити, скільки на кожну одиницю кінцевого результату сплачено податків. Аналіз показників податків дозволяє отримати інформацію про податкову систему: про види, джерела надходжень податків і зробити висновок про те, на кого покладений основний податковий тягар. Залучення даних інших рахунків системи дозволить розширити можливості аналізу процесу виробництва і скласти цілісну систему, яка відображатиме справжній стан національної економіки на певний момент.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?