Курсова робота «Диференціація та розподіл доходів у суспільстві: причини та наслідки», 2002 рік

З предмету Фінанси · додано 02.11.2010 22:12 · від maryanochka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Теоретичні основи диференціації доходів у суспільстві 4 1.1. доходи суспільства, їхні види, функції і джерела формування 4 1.2. розподіл особистих доходів і еволюція соціальної структури суспільства. Диверсифікація соціального статусу 8 1.3. рівень життя і бідність. Соціально-економічна мобільність 13 2. Засади державного регулювання дифе-ренціації доходів 18 2.1. державне регулювання розподілу доходів і система соціального захисту 18 2.2. економічна ефективність і рівність: протистояння або єдність 22 2.3. державні заходи щодо регулювання диференціації доходів суспільства і зниження бідності 24 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Висновок

Досягнення оптимальної структури і рівня сукупних сімейних доходів є одним із найбільш актуальних завдань сучасної політики. Сукупні доходи сімей формуються з різних джерел залежно від величини та складу їх. Персональний розподіл доходів між окремими сім’ями значно диференційований (нерівномірний) – це розподіл доходів між окремими фізичними особами, сім’ями або домогосподарствами. Аналіз персонального розподілу доходів дає можливість виявити фактори, що визначають рівень і структуру доходів окремих сімей.

Причини нерівномірності розподілу доходів населення: відмінності в освіті й особистих здібностях; нерівномірний розподіл економічних ресурсів; відмінності у становищі на ринку; різне ставлення до ризиків; наявність зв’язків або дискримінації. Для визначення нерівномірності розподілу доходів використовується крива Лоренца. Крива Лоренца дає підстави для висновків про ступінь розриву між фактичним розподілом доходів і станом рівності. Поглиблення нерівномірності в розподілі доходів графічно виражається зміною конфігурації кривої Лоренца у бік збільшення її увігнутості відносно лінії абсолютної рівності.

Важливим показником диференціації доходів суспільства є коефіцієнт (індекс) Джині. Величина коефіцієнта Джині може змінюватися від 0 (у випадку абсолютної рівності чисельник дорівнює нулю) до 1 (чисельник дорівнює знаменнику) або від 0 до 100 %. Причому чим вище значення показника, тим нерівномірніше розподілені доходи суспільства.

Значна нерівномірність у розподілі доходів між окремими сім’ями спричиняє: соціальну напруженість у суспільстві; зубожіння переважної частини населення країни; безконтрольний розподіл доходів.

З метою зменшення диференціації доходів між окремими сім’ями (домогосподарствами) держава регулює розподіл та перерозподіл ринкових доходів: використовує прогресивну шкалу оподаткування; удосконалює систему державних трансфертних виплат; розширює суспільні блага.

Важливою проблемою регулювання нерівномірності розподілу доходів є визначення оптимального співвідношення між економічною ефективністю та соціальною справедливістю, оскільки значне втручання держави у перерозподіл суспільних доходів знижує стимули до підприємницької продуктивної діяльності одних членів суспільства та породжує споживацькі настрої в інших.

Сучасна економічна теорія за основу виміру суспільного добробуту приймає оптимум Парето, який вважав, що добробут суспільства досягає максимуму тоді, коли будь-які зміни у розподілі доходів не погіршують добробуту жодного із його членів.

Інший італійський учений Енріке Бароне розкритикував таке розуміння механізму максимізації добробуту суспільства. Він вважає, що зміни, викликані перерозподілом доходів, які спричиняють отримання вигод одними та збитків іншими, можна розглядати як приріст суспільного добробуту за умови, що ті, хто зазнав збитків, добровільно схвалять ці зміни. Це означає, що не завжди ті члени суспільства, чий рівень доходів зменшився, програли. Наприклад, вилучення більшої частини доходів у багатих через податки і використання їх з метою обмеження зони епідемії холери, СНІДу чи туберкульозу, з одного боку, є позитивним для тих, хто вже захворів, забезпечуючи їхнє лікування, а з іншого – обмежує вразливість, у тому числі й платників прогресивних податків. Вигода від уникнення захворювання не має грошового виміру, але вона не менш цінна для того, хто втратив частину свого грошового доходу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?