Курсова робота «Антикризове фінансове управління підприємством: шляхи запобігання банкрутству підприємства», 2008 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 02.11.2010 19:15 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Антикризове фінансове управління підприємством: шляхи запобігання банкрутству підприємства 5 1.1. Поняття банкрутства. Причини виникнення неплатоспроможності 5 1.2. Західний і вітчизняний досвід використання методів прогнозування банкрутства 7 1.3. Основні напрями запобігання банкрутства, фінансова санація 14 Розділ 2. Управління капіталом підприємства 18 2.1. Аналіз структури власного та позикового капіталу підприємства і його використання 18 2.2. Визначення вартості складних елементів власного, залученого та позикового капіталу підприємства 31 2.3. Складання звіту про власний капітал підприємства 36 2.4. Аналіз управління грошовими коштами підприємства 38 2.5. Оптимізація структури капіталу підприємства 42 Висновок 46 Використана література 47

Висновок

Провівши відповідні розрахунки, ми можемо зробити висновок. Так, загальний розмір активів підприємства складає на кінець 2007 року 136942,5тис. грн. Найбільшу їх частку складають оборотні активи – 73,74%. Необоротні активи становили 26,16%. Власний капітал підприємства становив 78,21% всього капіталу. Найбільшу частку власного капіталу склав інший додатковий капітал та нерозподілений прибуток. Більшу частку позикового капіталу становили поточні зобов’язання – 15339,9 тис. грн. Довгострокові зобов’язання представлені у вигляді довгострокових кредитів банку і становлять 14501 тис. грн. Чистий прибуток склав 8293,6 тис. грн.

Складовими елементів власного, залученого та позикового капіталу підприємства є функціонуючий власний капітал, нерозподілений прибуток, капітал, який додатково залучається за рахунок емісії звичайних та привілейованих акцій, позики банку.

Найбільш дорогим є капітал, який додатково залучається за рахунок емісії звичайних акцій – 104,7%, а найдешевшим - функціонуючий власний капітал – 2,07%. Середньозважена вартість капіталу дорівнює 62,9%.

Операційний Cash-flow характеризує величину чистих грошових потоків, що утворюються в результаті операційної діяльності, тобто частину виручки від реалізації, яка залишається в розпорядженні підприємства в певному періоді після здійснення всіх грошових видатків операційного характеру. Цей показник розраховується двома методами – прямим та непрямим. Для нашого підприємства він становить 2101,8 тис. грн.

Фінансовий леверидж характеризує використання підприємством позичкових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Ефект фінансового левериджу складає 1,8%. Це свідчить, що рентабельність активів є вищою за банківський відсоток, тобто підприємство ефективно використовує залучений капітал. темп економічного зростання підприємства становить 4,87%. Таким чином, ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод» є ефективно діючим підприємством.

Коментар модератора

Є список використаної літератури, але відсутні на нього посилання у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?