Курсова робота «Медичне страхування: необхідність, сутність, значення», 2010 рік

З предмету Страхування · додано 02.11.2010 13:26 · від aza · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Загальна характеристика медичного страхування 7 1.1. Необхідність і сутність медичного страхування 7 1.2. Форми медичного страхування 10 Розділ 2. Аналіз ринку медичного страхування в україні 14 2.1. Аналіз динаміки та структури ринку медичного страхування в Україні 14 2.2. Аналіз діяльності страхової фірми ЗАТ «АСКА» на ринку медичного страхування 19 2.3. Порівняльний аналіз програми добровільного медичного страхування ЗАТ УАСК «АСКА»на конкурентному ринку 25 Розділ 3. Шляхи розвитку медичного страхування в україні 29 Висновки 36 Список використаних джерел

Висновок

Медичне страхування є одним із важливих видів соціального страхування, виступає важливим елементом системи страхової медицини і є надійним важелем впливу держави на соціально-економічний розвиток, фінансову і соціальну стабільність, рівень добробуту нації.

Проблематика функціонування страхових процесів у нашій державі усе ще залишається в значній мірі не вирішеною. Таке твердження підкріплено наявністю певних перешкод розвитку медичного страхування в Україні.

Тому при написанні курсової роботи ставилася мета провести аналіз стану ринку медичного страхування в Україні протягом 2007-2009 років та розробити ряд рекомендацій щодо розвитку даного сегменту ринку страхування.

Для досягнення мети було розглянуто необхідність, сутність, призначення, елементи та форми медичного страхування, проаналізовано принципи та особливості їх реалізації. Також було проведено аналіз динаміки та структури ринку медичного страхування в Україні за 2007 рік - перше півріччя 2009 року, здійснено оцінку діяльності страхової фірми ЗАТ УАСК «АСКА» на ринку медичного страхування в 2006-2008 роках і проведено порівняльний аналіз її програми добровільного медичного страхування з аналогічними програмами лідерів страхового ринку.

За результатами аналізу сформульовано низку висновків теоретичного та прикладного характеру, які відображають вирішення завдань даної курсової роботи відповідно до поставленої мети:

1. Дослідження сутності медичного страхування дало підставу зробити висновок, що воно є об’єктивною, необхідною умовою організації суспільства на демократичних засадах та невід’ємною складовою успішного розвитку будь-якої моделі економічної системи. А отже одним із визначальних факторів економічного зростання в Україні виступає виважена, розширена система медичного страхування.

2. Виявлено основні тенденції фінансування галузі охорони здоров’я за рахунок коштів державного та недержавного секторів. Зроблено висновок, що медичне страхування важливий елемент фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я, механізму перерозподілу коштів на потреби медицини та забезпечення соціальних гарантій населенню щодо отримання якісної медичної допомоги.

3. Зроблено висновок, що система медичного страхування динамічно розвивається, забезпечує зростання обсягів надходжень страхових платежів, відзначається високим рівнем виплат з добровільного медичного страхування і має перспективи стати надійним всеохоплюючим захисним механізмом у разі настання соціальних ризиків.

4. Виявлено позитивні чинники маркетингового середовища українського ринку добровільного медичного страхування: існування пропозиції медичних послуг на базі кращих медичних закладів України; усвідомлення все більшою кількістю роботодавців необхідності медичного страхування як форми соціального захисту працівників; зацікавленість медичних закладів у додатковому джерелі прибутків.

5. Узагальнено ряд проблем що існують на ринку медичного страхування: невизначеність статусу й перспектив медичного страхування на загальнодержавному рівні; відсутність довгострокової концепції розвитку страхової медицини в країні, недосконалість законодавчої бази, невеликий фінансовий потенціал українських страховиків, висока вартість страхового полісу і низький рівень платоспроможності страхувальників, відсутність стимулів податкового характеру для довгострокового страхування життя, низька страхова культура населення та недовіра більшості до страхування; низький рівень медичної допомоги.

6. На прикладі діяльності страхової фірми ЗАТ УАСК «АСКА» підтверджено недосконалість досвіду проведення медичного страхування у вітчизняних страхових компаній.

7. Доведено економічну доцільність побудови розширеної системи медичного страхування в Україні, яка б органічно поєднувала державний та приватний сектори медицини, як напряму підвищення ефективності фінансового забезпечення державних гарантій у сфері охорони здоров’я.

8. Запропоновано напрями вдосконалення діючої системи медичного страхування, зокрема, через вдосконалення законодавчого поля у сфері медичного страхування, яке має регламентувати процеси накопичення доходів населення та включати повний механізм надання страхових послуг із виваженою системою контролю за діями посадових осіб вказаного процесу; корегування окремих положень податкового законодавства з метою впровадження стимулів для медичного страхування, розширення послуг медичного страхування, які повинні охоплювати цикл лікування хвороби, її профілактики та санаторно-курортне лікування. Також слід підвищити рівень страхової культури як населення так і медичного персоналу, шляхом введення дієвого контролю за виконанням надання медичних послуг. Не менш важливим аспектом є розширення системи підготовки фахівців медичного страхування, які повинні володіти базовими знаннями з маркетингу, менеджменту та фінансів тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?