Дипломна робота «Особливості протікання та подолання конфліктів серед студентів», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 30.10.2010 20:03 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Проблема конфлікту в сучасній психології 7 1.1. Поняття конфлікту в психології. Історія вивчення та теоретичні підходи у вивченні конфлікті 7 1.2. Загальні характеристики конфлікту 16 1.3. Особливості конфліктної поведінки студентів 37 РОЗДІЛ 2. Дослідження особливостей протікання та подолання конфліктів серед студентів 51 2.1. Організація емпіричного дослідження 51 2.2. Аналіз та інтерпретація результатів 58 2.3. Методичні рекомендації для подолання конфліктів 63 Висновки 77 Список використаних джерел 79 Додатки 84

Висновок

Конфлікт - це багатомірне соціальне явище, яке має свою типологію, чітку структуру та динаміку, які є типовими для всіх конфліктів. Існує безліч парадигм та підходів, направлених на вивчення цього явища у вітчизняній та зарубіжній науковій психологічній літературі.

У педагогічній літературі багато уваги приділяються педагогічному конфлікту по типу «учитель-учень», який заважає виконувати основні функції освітніх закладів, значно менше уваги приділяється конфліктам у ВНЗ.

Сучасне студентство являє собою відносно складну та неоднорідну в психологічному плані соціальну групу, різні члени якої відрізняються як на світоглядному, так і на поведінковому рівні. При цьому, ряд характеристик студентства є ідентичними характеристикам інших соціально-демографічних груп, а інші є специфічними саме для студентів.

Педагогічні конфлікти у ВНЗ мають деяку особливість: учасниками конфлікту виступають дві сформовані особистості, які мають лише різний соціальний статус. Так студент має досвід вирішення конфліктів, вже виробив свою стратегію поведінки у конфлікті, тому може на рівних протистояти викладачу у конфлікті.

Частина студентської молоді, на жаль, має відносно низький рівень психологічної та конфліктологічної грамотності та культури. Це знаходить своє відображення у частому використанні конфліктних та агресивних способів поведінки, хоча велика кількість студентів не визнає наявність конфліктних ситуацій. Окрім того, найбільш популярною стратегією поведінки в конфлікті виявляється компроміс.

Згідно з результатами емпіричного дослідження дипломної роботи, у студентів існує залежність рівня конфліктності від стратегії реагування в конфлікті: пряма залежність для стратегії «суперництво», та обернена - для стратегій «уникання» та «пристосування». Виявлено також залежність вибору типу поведінки в конфліктній ситуації від особистих рис характеру студентів. Крім того, для більшості студентів характерний середній рівень конфліктності або трохи вищий середнього. Найпоширенішим типом конфліктних ситуацій є дидактичні.

Конструктивне вирішення конфлікту можливе лише в процесі ефективного спілкування студентів та викладачів. Для цього треба оволодіти технологією ефективного спілкування та навичками раціональної поведінки у конфлікті.

Для профілактики конфліктності особистості студента та подолання негативних емоцій, викликаних наявною конфліктною ситуацією, можна застосовувати наведені принципи безконфліктного спілкування. Доцільно також проводити групові соціально – психологічні тренінги, направлені на активне засвоєння та застосування вмінь конструктивної поведінки у конфлікті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?