Дипломна робота «Цінова політика підприємства на прикладі ЗАТ РОСАВА», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 29.10.2010 00:21 · від Svytoslav · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи формування цінової політики підприємства 1.1. Сутність та функції ціни в управлінні підприємством 5 1.2. Фактори маркетингового ціноутворення 13 1.3. Маркетингові підходи до ціноутворення на підприємстві 23 Розділ 2. Аналіз маркетингової цінової політики зат «росава» 2.1. Маркетингова характеристика підприємства ЗАТ «Росава» 30 2.2. Комплексний аналіз основних факторів впливу на рівень цін 48 2.3. Аналіз методів ціноутворення в маркетинговій ціновій політиці ЗАТ «Росава» 59 Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової цінової політики зат «росава» 3.1. Прогнозування та напрямки удосконалення цінової політики підприємства ЗАТ «Росава»68 3.2. Визначення ціни на основі дослідження споживчих характеристик товару 75 Висновки 80 Список використаної літератури 83 Додатки

Висновок

У магістерській роботі, мною внесено пропозиції по удосконалення маркетингової цінової політики ЗАТ «Росава». Зауважу, що для цінової політики, яка реалізується підприємством по відношенню до групи шинної продукції, характерним недоліком є той факт, що ціноутворення базується головним чином на власних витратах (на закупівлю сировини; на зберігання та збут тощо), споживчий попит та конкурентна ситуація при цьому хоча і враховується, проте недостатньо. Для удосконалення цінової політики підприємства пропоную запровадити ціноутворення, засноване на попиті та ціноутворення з орієнтацією на конкурентів.

Ключовим етапом у механізмі ціноутворення на шини, який повинен реалізовуватись на підприємтсві, повинне стати порівняння власних цін з цінами конкурентів з урахуванням поправок на такі параметри як якість та споживча цінність продукції «Росава» і конкурентів та обсяги і потужність конкурентів.

Проведені мною прогнозування цінової динаміки та визначення ціни на основі дослідження споживчих характеристик товару, можна зробити висновки щодо ціноутворення на підприємстві. Магістерська робота спрямована на застосування методів ціноутворення на ринку споживчих товарів, що передбачають дослідження характеристик попиту з подальшим визначенням ціни на основі цих досліджень. Такі методи об’єднані у групу непрямих методів досліджень з метою ціноутворення, які завбачають проведення детального аналізу кількісних та якісних характеристик товару. На основі цього аналізу визначили інтегральну оцінку шини і далі за допомогою отриманих оцінок визначили ціну на шину, яка становить 530грн, тобто завод «Росава» може спокійно підіймати ціни на свою продукцію, так як по результатам дослідження видно, що по основним показникам та критеріям за якими обирають шини, споживачі готові платити таку суму. Також звернути увагу потрібно на конкурентів, які по якісним характеристикам майже не поступаються. І найважливіша проблема ЗАТ «Росава» не досить досконало розвинута рекламна діяльність компанії, тому що не вся охоплена цільова аудиторія. У результаті розрахунків визначено ціну досліджуваного товару за споживчими характеристиками на рівні 530,00 грн., що є більшою за початкову ціну у 470,00 грн. Це означає, що споживчі властивості даного товару повністю відповідають його ціні. А отримані дані свідчать про те, що ціна на товар може бути вищою.

У найбільш загальному вигляді таку методику можна розглядати як аналіз та формування значень повної корисності на основі вивчення значущості та корисності певних характеристик товару, отриманих шляхом вивчення вподобань споживачів. Далі здійснюється згортання оцінок корисності окремих характеристик товару у підсумкову, інтегральну оцінку, на базі якої й визначається ціна.

ЗАТ «Росава» також слід враховувати наявність нецінової конкуренції, як фактору споживчого попиту. З точки зору нецінової конкуренції маркетологи звертають увагу на особливі характеристики пропозиції шин заводу «Росава» у порівнянні з конкурентами, які відрізняються його від характеристик пропозиції конкурентів (споживча цінність продукції, умови постачання, умови розрахунків, гарантійний термін, післягарантійний сервіс). Тому потрібно визначити конкурентну ціну на продукцію «Росава», скориговану на поправочні коефіцієнти. Після того, як будуть отримані власні ціни та ціни конкурентів, необхідно провести їх порівняння, визначити, наскільки конкурентоспроможною є власна ціна і на підставі цього порівняння прийняти відповідне рішення. У разі, якщо отримані в результаті розрахунку конкурентні ціни «Росава» нижчі за відповідні ціни конкурентів, це скоріше за все буде свідченням достатньої конкурентоспроможності цін підприємства і в цьому випадку з досить високим ступенем імовірності можна буде говорити про те, що підприємству вдасться продати свою продукцію на ринку, вийти на заплановані обсяги реалізації і отримати намічений прибуток.

Також зазначу, що важливим елементом цінової політики ЗАТ «Росава» повинне стати гнучке управління знижками на свою шинну продукцію.

Для того, щоб підприємство успішно спрямовувала свою роботу надалі, потрібно перш за все впровадити у виробництво нові технології, хоча більшу частину вже поміняли, але не все, тому потрібно новий протекторний агрегат «Триплекс» (Німеччина), що дасть можливість: провести модернізацію наявних протекторних агрегатів і в першу чергу агрегату для випуску боковин; забезпечити випуск покривних деталей для легковантажних шин, а надалі для легкових шин з посадковим діаметром 16-18 дюймів; випускати боковини більш складної конструкції для вантажних шин; створити резерв потужностей по випуску протекторних деталей для збільшення обсягів виробництва продукції.

Маркетингову стратегію слід направити на підтримку високої частки шин для легкових автомобілів ( 94% продукції Росави в кількісному відношенні), особливо українського ринку (70% ринку України); на підставі статистичних даних, переваг споживачів і прогнозу динаміки зміни парку автомобілів розробити програму розвитку асортиментного ряду на 2011рік; робити постійну оптимізацію асортименту виходячи з економічних і виробничих переваг; вивчити тенденції зміни парку автомобілів і зміни переваг споживачів з метою визначення нових сегментів, ніш і економічної доцільності розробки шин.

Проводити випереджуючу рекламу в засобах масової інформації та на телебаченні для ефективного продажу нових шин. Зменшити норми витрат сировини на виготовлення шин та відходів виробництва. Передбачається подальша жорсткість нормативів відходів сировини, упровадження заходів щодо зниження матеріалоємності вантажних шин. Створити власну базу ремонту високовольтного обладнання.

Впровадити автоматизований бухгалтерський облік на всіх рівнях обробки інформації для бухгалтерії та заводу в цілому, що дасть можливість:

- економити робочий час;

- забезпечити достовірною і своєчасною інформацією, особливо по постачальниках і покупцях;

- своєчасно проводити розрахунки з покупцями;

- знизити ризик допущення помилок, які впливають на бухгалтерську та податкову звітність.

Знизити витрати матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів, що забезпечують зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності (прибутковості) підприємства.

Підводячи підсумки здійсненого дослідження діяльності компанії та її маркетингової цінової політики варто сказати, що «Росава» – успішна компанія що працює у сфері шин, постійно розширює горизонти та напрямки діяльності, збільшує свою частку на вже існуючих ринках та розширює спектр своєї діяльності в цілому. Що стосується цінової політики компанії «Росава», то в цілому вона є достатньо гнучкою, адже маркетологи компанії враховують особливості кожного з ринків, на яких працює компанія, ретельно вивчають увесь комплекс факторів ціноутворення та застосовують такі методи ціноутворення, які найбільш точно відбивають специфіку та особливості кожного з ринків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?