Курсова робота «Стадії та провадження в цивільному процесі», 2008 рік

З предмету Право · додано 27.10.2010 16:16 · від Svetlana · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень,символів,скорочень,термінів 3 Вступ 4 Розділ і. Поняття цивільного судочинства як процесуальної форми розгляду і вирішення цивільних справ 8 1.1. Поняття цивільного судочинства як форми судового захисту прав, свобод і інтересів осіб 8 1.2. Основні проблеми цивільного судочинства в Україні та шляхи їх розв’язання 13 Розділ іі. Характерні ознаки окремих видів цивільного судочинства 18 2.1. Позовне провадження як засіб вирішення спорів про право 18 2.2. Наказне провадження як спрощений порядок розгляду цивільних справ та його особливості 25 2.3. Розгляд справ в порядку окремого провадження 31 Розділ ііі. Стадії цивільного провадження 34 3.1. Поняття та система стадій цивільного провадження, їх єдність і взаємозалежність 34 3.2. Значення стадії судового розгляду цивільних справ 36 Висновки 39 Перелік посилань 41

Висновок

Судовий захист прав, свобод та інтересів осіб відбувається у формі судочинства. Цивільне судочинство – це врегульований нормами ЦПП порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Завданнями цивільного судочинства:1. Справедливий 2. Неупереджений 3. Своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизначених прав і свобод, чи інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.

ЦПК передбачає три види цивільного судочинства: Позовне,Наказне, Окреме провадження. Вони відрізняються між собою: За категоріями справ Підставами порушення Суб’єктами Вид цивільного судочинства – це порядок порушення розгляду і вирішення певної категорії цивільних справ. Кожна цивільна справа проходить певні етапи, такими етапами є стадії цивільного судочинства. Цивільне судочинство – це врегульований нормами ЦПП порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Під цивільну юрисдикцію суду підпадають справи які не пов’язані з розв’язаними матеріально правового спору, підставою для порушення такого провадження є заява, і таке провадження називається наказне провадження або його ще називають непозовний вид цивільного судочинства. Непозовне провадження на відміну від позовного не розв’язує спір і його сторонами є заявник і боржник. Наказне – це спрощений вид провадження і участі сторін на такому праві не є обов’язково результатом наказового права є судовий розгляд який має обов’язковий характер. Позовне провадження, правила такого провадження найширше визначені в цивільно – процесуальному законодавстві є найбільш розповсюдженим видом судочинства, воно є загальним, так як його правила застосовуються для розгляду і вирішення всіх цивільних справ по відношенню яких виник спір. Основна ознака цього провадження наявність матеріального спору між двома сторонами з протилежними інтересами сторонами такого судочинства є позивач і відповідач при здійсненні цього виду судочинства використовується принцип загальності тобто кожна сторона має право подавати свої докази чи заперечення по справі. При розгляді такого виду провадження можуть брати участь співучасники перші особи або їх представники може відбутися заміна неналежного відповідача підставою для порушення такого провадження є позовна заява, яка подається позивачам особисто або може подавати його представником державними органами, правоохоронними органами в інтересах особи. Окреме провадження –це вид непозовного цивільного судочинства в порядку якого розглядається цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, а також підтвердити наявність або відсутність неоспорюваних прав. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,усиновленню визнання особи безвісно відсутнього чи оголошення її померлою встановлення фактів які мають юридичне значення. Цей вид провадження не пов'язаний із вирішеними спору у ньому немає сторін та третіх осіб такі справи сторін суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб. Не допускається передача справ окремого провадження на розгляд третейського суду і закриття провадження такого у зв’язку з укладеними мирової угоди.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?