Курсова робота «Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах Грозинського ССТ)», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 26.10.2010 07:59 · від tanya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність та значення фінансового стану підприємства 4 1.1. Поняття фінансового стану підприємства, його сутність та значення 4 1.2. Сучасні напрямки аналізу фінансового стану підприємств 7 1.3. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємств 12 Розділ 2. Сучасний стан та аналіз фінансової діяльності грозинського сст 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика товариства 15 2.2. Аналіз фінансового стану Грозинського ССТ 19 Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану грозинського сст 26 3.1. Політика закупівельної діяльності в управлінні товарними запасами товариства 26 3.2. Зміцнення фінансового стану підприємства 33 Висновки та пропозиції 37 Список використаної літератури 39 Додатки 41

Висновок

В даній курсовій роботі ми розглянули теоретичні аспекти фінансового стану підприємства та проаналізували фінансовий стан Грозинського споживчого товариства. Фінансовий стан підприємства - це результат фінансово-виробничої діяльності підприємства, показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Для оцінки фінансового стану використовують різноманітні фінансові показники, зокрема у даній роботі використовувалися для цієї мети показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності.

Організаційно-економічна характеристика Грозинського сільського споживчого товариства показала, що воно спеціалізується на роздрібній торгівлі товарів як продовольчого так і промислового асортименту. При проведенні поглибленого аналізу фінансового стану підприємства та визначенні фінансових показників діяльності, отримано наступні результати:

- значна частка майна товариства складається з основних засобів – 255,3 тис. грн. або 42,1% та товарів – 293,1 тис. грн. або 48,3%. У 2009 р. вартість майна зросла на 133,4 тис. грн. або 10,7% у порівнянні з 2007р.

- підприємство є ліквідним, зокрема значення коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2009 р. становило 0,24, що є вище рекомендованої нижньої межі цього показника (0,2);

- чистий прибуток Грозинського ССТ у 2009 р. в порівнянні з 2007 р. зріс в 2 рази і становить 2,4 тис. грн.;

- з аналізу показників рентабельності видно, що коефіцієнт рентабельності основної діяльності у 2009 р. становить лише 1%. Така ситуація передусім пов’язана зі скороченням обсягу реалізації, причиною якого є не досить ефективні заходи при визначенні потреб покупців та прорахунки під час управлінських дій по закупівельній політиці і роботі з постачальниками.

Зважаючи на вищевказані результати проведеного аналізу фінансового стану були запропоновані наступні шляхи покращення фінансового стану Грозинського ССТ:

- проведення політики закупівельної діяльності в управлінні товарними запасами товариства, де є пропозиції щодо шляхів зменшення надмірної величини товарних запасів, підвищення їх оборотності з допомогою вдалого поєднання інструментів закупівлі, які враховуватимуть інтереси не тільки постачальників, а і покупців, забезпечуючи підвищення обсягів реалізації товарів та поліпшення стану підприємства в цілому;

- підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути забезпечене за рахунок здійснення наступних основних заходів: зниження суми постійних, перемінних витрат; здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження рівня сумарних податкових виплат; здійснення ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної діяльності; використання методу прискореної амортизації основних засобів; скорочення періоду амортизації використовуваних підприємством нематеріальних активів; продажу не використовуваних видів основних засобів і нематеріальних активів; посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій.

Крім цього для перспектив розвитку споживчої кооперації в Україні необхідно правлінням споживчих товариств і споживспілок всебічно проаналізувати стан справ у цій сфері та прийняти відповідні рішення. На-самперед, задіяти для цього наявні в системі резерви і можливості, налагодити виїзні форми обслуговування в сільській місцевості, розширити співробітництво із суб'єктами підприємницької діяльності, що надають побутові послуг, підвищити конкурентоспроможність кооперативних об'єктів на ринку послуг, забезпечити їх ефективну роботу тощо.

Коментар модератора

Є список використаної літератури, але відсутні на нього посилання у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?