Курсова робота «Аналітичні жанри журналістики на сторінках видання «Літературна Україна» за 2000 рік».», 2006 рік

З предмету Філологія · додано 21.10.2010 18:09 · від наташа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ 3 2. Основна частина: І. частина «Суть явища аналітика» 8 ІІ. частина «Жанрова палітра» 15 3. Висновок 33 4. Список рекомендованої літератури 37

Висновок

На сторінках «Літературної України» за 2000 рік представлено усі різновиди аналітичних жанрів журналістики, окрім журналістського розслідування. Для логічного завершення нашого дослідження подамо основні фактори, від яких залежав принцип поділу аналітичних матеріалів «Літературної України» на окремі жанри. Карпенко Віталій в своїй книзі «Основи професіональної комунікації» наголошує: «Дослідники не виробили єдиної класифікації жанрів, але підходи щодо їх поділу на типологічні групи практично однакові: вони визначаються задумом, змістом, завданням, масштабом журналістських матеріалів, способом відображення в них дійсності» [1]. Беручи до уваги дані типологічні групи, підсумуємо характер аналітичних публікацій в «Літературній Україні» за предметом відображення, ціллю та методом відображення.

Предметом журналістського відображення в «Літературній Україні» за 2000 рік були явища економічного, політичного, релігійного, соціального та культурного характеру. Їхній аналіз в більшості випадків різнився тим, що міг мати відношення або до зовнішнього світу, або до внутрішніх міркувань автора. Це дає можливість говорити про розподіл аналітичних жанрів «Літературної України» на дві групи: власне аналітичні та само аналітичні (звернені до внутрішнього світу автора). Прикладом звичайного аналізу можуть послужити загальнополітичні та культурні огляди, а елементи самоаналізу присутні в рубриці «Полемічні бесіди». Якщо говорити про інші жанри, то аналітичні статті та кореспонденції предметом свого відображення мали первинну реальність (практичні процеси, дії та явища життя) і огляди преси, рецензії, літературно-критичні статті в «Літературній Україні» апелювали до «вторинної реальності» (такі інформаційні явища, як книги, фільми, телепередачі та їх оцінка). Цікаво зауважити, що актуальні коментарі Василя Плюща вміщують в собі елементи самоаналізу та власне чистого аналізу.

Не менш важливе значення в логічній побудові аналітичних матеріалів «Літературній Україні» мала цільова настановка. Так, розповідаючи про певну подію журналісти чітко формулювали свою ціль – ознайомити читача з подією, з’ясувати причини, виразити оцінку. Так, аналітична кореспонденція націлена на з’ясування причин певного одиничного явища та можливостей його розвитку, визначення наявних цінностей. Аналітична стаття – на тлумачення взаємопов’язаних явищ, визначення закономірностей їхньої взаємодії, формується прогноз розвитку. Полемічні кореспонденції і статті подають програму діяльності по відношенню до окремої події або ряду подій. Огляд в «Літературній Україні» продемонстрував мету повідомити читачу про найважливіші події, які відбулися за певний період часу, з’ясувати їхню причину, значення для аудиторії, дослідити взаємозв’язок. Огляд преси знайомить читача з продукцією ЗМІ «Літературна Україна» дає їм оцінку. Рецензія виявляє цінність для аудиторії тих чи інших книг, кінофільмів, художніх виставок тощо. Літературно-критичні статті розглядають особливості творчості письменника, дають оцінку тому чи іншому творові. Що стосується коментаря, то під ним зазвичай в «Літературній Україні» розуміють матеріал, що дають в основному оцінку певних уже відомих аудиторії і подій, явищ, вказуються їхні причини, подаються думки компетентних в даних питаннях осіб.

Необхідно зробити висновки щодо методу відображення в публікаціях аналітичного характеру «Літературної України». Тертичний А.А. зауважує: «В журналістиці існує два основних методи відображення об’єктивної реальності – логічний та художньо-образний» [6].

Саме застосування логічного методу призводить до створення текстів, що складають потік аналітичних публікацій. Такі публікації в «Літературній Україні» відрізняються перш за все глибоким, детальним з’ясуванням причинно-наслідкових зв’язків, оціночних суджень, аргументації.

Факторами, що впливають на сприймання матеріалів аудиторією, виявилися і форми репрезентації аналітики в «Літературній Україні».

Репрезентація в даному випадку була представлена читачеві формами монологу та діалогу. Застосування першої форми – обов’язкова умова появи «монологічних» жанрів кореспонденції, статті, рецензії тощо. Використання в «Літературній Україні» другої форми спричиняє матеріали «діалогічного жанру» - аналітичне інтерв’ю, полемічні бесіди.

Відомо, що в журналістиці (в т.ч. і в аналітичній) відбувається постійне оновлення жанрової палітри. Побутує думка, що найбільш активно даний процес оновлення жанрів розвивається в такі переломні моменти розвитку суспільства, які ми спостерігаємо в наш час.

В «Літературній Україні» також інколи змінюється характер, форма подачі аналітичних жанрів. Це пояснюється необхідністю адаптації жанрів до нових комунікативних ситуацій, що виникають у зв’язку із зміною ролі журналіста в суспільстві в конкретний період його розвитку. Так, при необхідності Василь Плющ відходить від ролі коментатора і виступає співбесідником дискусійного інтерв’ю не з однією особою, а цілим колективом людей. Це робиться з метою подати на сторінках видання «живу розмову» компетентних спеціалістів окремої галузі і тим самим допомогти читачеві зорієнтуватися в складній суспільній ситуації. А в аналітичній статті може бути змінене співвідношення чисто інформаційного матеріалу і ділового аналізу на користь першого. Це робиться для того, щоб привернути увагу широкої аудиторії до даної публікації. Однак така зміна в побудові аналітичної статті не змінить її характеру. Вона буде виконувати своє завдання навіть у тому випадку, якщо аудиторії буде подано причинно-наслідковий аналіз в стислій формі. В такий момент чітко простежується в «Літературній Україні» тоді, коли лаконічно інформується про політичні баталії і дається короткий коментар політологів. В статті даного характеру робиться акцент на інформацію, але аналітика не відкидається.

Отже, можемо наголосити на тому, що «Літературна Україна» - професійне видання досвідченої редакційної колегії. Газета відгукується на потреби читацької аудиторії, а тому забезпечує свого реципієнта якісною аналітикою. В 2000 році на сторінках «Літературної України» була представлена система аналітичних публікацій, яка віддзеркалює усю складність і важливість такого явища, як журналістської аналітики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?