Курсова робота «Права та свободи громадян», 2008 рік

З предмету Право · додано 21.10.2010 17:33 · від Юрій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Основні права та свободи громадян як об’єкт діяльності органів внутрішніх справ 2. Завдання та функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян 3. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян 4. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів щодо юридичного забезпечення основних прав та свобод людини і громадянина 5. Проблеми вдосконалення та розвитку органів внутрішніх справ в аспекті забезпечення основних прав і свобод громадян Висновки Список використаної літератури

Висновок

Найважливішим складовим елементом системи забезпечення прав і свобод, який багато в чому визначає ефективність інших, виступає гарантування прав і свобод особи. Воно здійснюється за допомогою різноманітних гарантій реалізації, охорони і захисту прав і свобод особи, головне призначення яких полягає у створенні необхідних юридичних умов для перетворення закріплених в законі прав і свобод з можливостей на реальність. На сьогоднішній день назріла нагальна необхідність у подальшому дослідженні гарантій прав і свобод особи та пошуку шляхів підвищення їх ефективності.

Забезпечення прав і свобод особи як специфічна діяльність по наданню їм реального і непорушного характеру передбачає створення певних умов, за яких реалізація прав і свобод особи є безперешкодною і максимально ефективною, їх охорона здійснюється з метою запобігти найменшій можливості їх порушення, а захист від скоєного правопорушення сприяє їх відновленню і притягненню винної особи до відповідальності. Ефективне забезпечення прав і свобод особи неможливе без відповідних передумов: загальних, якими виступає правова держава і громадянське суспільство, та спеціальних (юридичних, нормативних), якими є законодавчо закріплені права, свободи і обов'язки, що у своїй сукупності складають правовий статус особи і виступають як першочергова нормативна передумова їх реалізації, охорони і захисту.

Найважливішим чинником реального забезпечення прав і свобод особи, поряд з їх визнанням, дотриманням і повагою, виступають правоохоронні органи, серед яких провідне місце відводиться органам внутрішніх справ, і зокрема міліції.

Значення та роль міліції в суспільному житті визначається переліком основних завдань: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона громадського порядку; убезпечення дорожнього руху; виконання кримінальних покарань тощо.

Для виконання поставлених перед міліцією завдань, правоохоронні органи користуються різними формами та методами. Серед основних форм значне місце посіли правоохоронна, організаційна, виховна, правозастосовча. Поряд із формами існують і методи – як форми практичного і теоретичного опанування дійсності, які використовує міліція. Загальні методи – це методи переконання та примусу; конкретні методи – профілактика правопорушень, індивідуальна робота, заохочення, покарання тощо.

Соціально-економічні та політико-правові перетворення, які здійснюються в Україні, настільки масштабні та глибокі, що незважаючи на їх непослідовність та суперечливість, неважко зробити висновок: відбувається процес оновлення Української державності. Змінюються місце і роль держави в житті суспільства, доктрина відносин держави й особистості, цінності, які захищаються та визнаються державою. На особливу увагу заслуговує розгляд функціонування державного механізму як в цілому, так і окремих його елементів одним із яких виступає міліція, яка на сьогодні потребує реформування.

Будь-які зміни супроводжуються тими чи іншими проблемами, які зазвичай перешкоджають нормальному протіканню процесу. Так і в сфері правоохоронних органів існує низка проблемних питань, яка потребує нагального їх вирішення. Так, застарілі форми і методи діяльності ОВС призводять до неадекватної реакції на антисоціальні, протиправні прояви. Основною причино стає дублювання дій з боку ОВС.

Перебудова діяльності органів внутрішніх справ об'єктивно потребує також і правової опосередкованості, оскільки будь-яка ідея поліпшення діяльності державного органу, не підкріплена правом, втрачає доцільність. Правова модель діяльності органів внутрішніх справ покликана оптимально задовольняти суспільні потреби у сфері охорони правопорядку, прав, свобод і законних інтересів громадян. У зв'язку з цим суть перебудови всього нормативно-правового механізму регулювання діяльності органів внутрішніх справ полягає у приведенні його у відповідність із потребами демократизації. Вирішення цього завдання є не тільки однією з основних умов, а й важливим стимулом перебудови діяльності органів внутрішніх справ.

Слід зазначити, що на сучасному етапі система і структура правового регулювання діяльності української міліції потребує реформування: по-перше, необхідно обов'язково перевірити весь відомчий нормативний матеріал не тільки на предмет відповідності чинному законодавству, а й з позицій внутрішньої узгодженості норм з метою виявлення й усунення прогалин та колізій; по-друге, необхідно надати міліції соціальну роль, яка відповідала б вимогам правової демократичної держави. З інструменту «силової» підтримки політичного режиму вона повинна перетворитися на соціальний інститут, який гарантує захист особистості, суспільства і держави від злочинних посягань. Сьогодні цілком логічно очікувати від нового керівництва України радикальної зміни у діяльності міліції, як це визначено законодавством України та міжнародними зобов'язаннями України у сфері служіння міліції суспільству, забезпечення захисту та реалізації законних прав і свобод громадян, а не обслуговування інтересів влади.

Коментар модератора

Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?