Курсова робота «Психологічний супровід самотніх матерів», 2006 рік

З предмету Соціальна робота · додано 20.10.2010 13:08 · від Ольга Таран · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Стан теоретичної розробки проблеми психологічного супроводу самотніх матерів 1.1. Сутність понять теми 6 1.2. Психологічні особливості самотніх жінок 9 1.3. Основні проблеми самотніх матерів та шляхи їх вирішення 13 Розділ 2. Технологія психологічного супроводу самотніх матерів 2.1. Аналіз зарубіжного досвіду підтримки самотніх матерів 19 2.2. Психологічний супровід як технологія соціальної роботи з самотніми матерями 22 Висновки 26 Список використаних джерел 28

Висновок

В даній курсовій роботі представлено теоретичне узагальнення та елементи практичних рекомендацій щодо вирішення психологічних проблем самотніх матерів. Новий підхід до досліджуваної проблеми виявляється в теоретичному обґрунтуванні необхідності психологічної допомоги материнським сім’ям, а саме психологічного супроводу. Узагальнення результатів наукових досліджень з теми курсової роботи дало змогу зробити наступні висновки.

Актуальність теми “Психологічний супровід самотніх матерів” пояснюється тим, що в сучасному українському суспільстві проблема неповних материнських сімей стоїть дуже гостро, а вирішується вона лише за допомогою мінімальних соціальних виплат, а не комплексної соціальної роботи, яка б включала у себе і психологічну допомогу самотнім матерям.

Провівши визначення базових термінів, ми прийшли до висновку, що не існує єдиного визначення поняття “психологічний супровід самотніх матерів ”, тому в даній роботі таку технологію будемо розуміти як особливу форму здійснення тривалої психологічної допомоги та систему організаційних, діагностичних, навчальних та розвиваючих заходів, що можуть бути використані психологами та соціальними працівниками у роботі з жінками, що мають неповнолітніх дітей, батьківство яких фактично не визнано, з метою подолання життєвих та психологічних труднощів, збереження і підвищення їх соціального статусу.

Було проаналізовано психологічні особливості самотніх жінок, які характеризуються поєднанням агресивності з бажанням сподобатися, демонстративним егоїзмом, використанням людей для досягнення своїх цілей, прагненням до домінування, суперництвом з оточуючими, поєднанням підвищеного рівня домагань з потребою в причетності до інтересів групи. Психологічні проблеми (низька сомооцінка, комплекси) не дають змоги самотній матері якісно виконувати свої суспільні ролі та сімейні функції.

Основним шляхом допомоги самотнім матерям є надання психологічної допомоги у формі супроводу. Також корисними для роботи з материнськими сім’ями є групи взаємо- та самодопомоги, лекторії, консультпункти, тренінги, семінари, курси, ярмарки професій, громадські оплачувані роботи для дітей, організація предметного дозвілля та спілкування, а також відпочинку дітей і батьків, служба “телефон довіри” та екстрена психологічна допомога.

На основі аналізу зарубіжного досвіду було досліджено сутність психологічного супроводу як технології соціальної роботи з самотніми матерями, що дало змогу обґрунтувати соціальну необхідність та практичну значущість даного методу соціальної роботи.

Узагальнюючи результати даного дослідження, можна сказати, що недостатня наукова розробленість теми курсової роботи стимулюватиме нові розробки у напрямі психологічної допомоги людям, що опинились в скрутній життєвій ситуації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?