Дипломна робота «Стратегічне управління ефективністю маркетингової діяльності підприємства», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 19.10.2010 22:29 · від марина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 10 1. Теоретичні основи стратегічного управління ефективністю маркетингової діяльності 13 1.1. Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства 13 1.2. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю 24 1.3. Закордонний досвід стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства 37 Висновки за розділом 1 45 2. Аналіз ефективності господарської діяльності АТЗТ «Фірма «Меблі» 46 2.1. Особливості й економічний аналіз маркетингової діяльності АТЗТ «Фірма «Меблі» 46 2.2. Параметри ефективності маркетингової діяльності підприємства 62 2.3. Фактори, що впливають на ефективність управління маркетинговою діяльністю 71 Висновки за розділом 2 83 3. Удосконалення управління ефективністю маркетингової діяльності підприємства 84 3.1. Рекомендації з оптимізації маркетингової діяльності 84 3.2. Стратегічний план підвищення ефективності маркетингової діяльності 94 3.3. Економічне моделювання маркетингової діяльності підприємства 106 Висновки за розділом 3 120 4. Інформаційні технології в стратегічному управлінні ефективністю маркетингової діяльності підприємства 121 4.1. Теоретичні аспекти автоматизації управління маркетинговою діяльністю підприємства 121 4.2. Аналіз стану автоматизації стратегічного управління маркетинговою діяльністю в Україні 131 4.3. Рекомендації щодо розробки інформаційної системи стратегічного управління маркетинговою діяльністю на АТЗТ «Фірма «Меблі» 143 Висновки за розділом 4 153 Висновки 154 Список використаної літератури 157 Додатки 164

Висновок

Отримані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливу науково-практичну задачу – удосконалення процесу стратегічного управління ефективністю маркетингової діяльності торговельного підприємства. Аналіз основних наукових і практичних результатів виконаної дипломної роботи дозволяє зробити такі висновки:

Визначено зміст дефініції «стратегічне управління маркетинговою діяльністю» як сукупності планових дій, процесів, методів і інструментів, шляхом упорядкованого застосування яких підприємства формують і реалізують стратегію маркетингу.

Стратегічне управління маркетинговою діяльністю – це, насамперед, аналітичний процес, що визначає ефективність операційної маркетингової діяльності, яка в свою чергу характеризує діяльну сторону маркетингу.

Визначено основні передумови розвитку стратегічного управління в Україні та його цінність, яка полягає в тому, що воно акцентує увагу на ключових, довгострокових факторах його успіху, концентруючи зусилля на виробленні найбільш важливих для нього довгострокових орієнтирів, пов'язаних, насамперед, із прийняттям стратегічних рішень.

Розроблений алгоритм процесу стратегічного управління маркетинговою діяльністю, який складається з дванадцяти етапів.

Здійснено оцінку організації маркетингової діяльності на підприємстві, яке досліджувалось. Вона показала, що на АТЗТ «Фірма «Меблі» на даний момент відсутній відділ маркетингу, а окремі завдання маркетингової діяльності виконуються в певній мірі іншими службами підприємства.

Проаналізовано ступінь готовності АТЗТ «Фірма «Меблі» до стратегічного підходу в управлінні. Результати свідчать про те, що компанія в цілому готова до формування єдиної служби маркетингу, яка повинна бути організована за товарним виробництвом. Не виключено, що в процесі впровадження даної пропозиції, знадобиться переглядати функції окремих підрозділів або вводити додаткові групи в сам департамент.

Здійснено оцінку ефективності маркетингової діяльності у порівнянні з іншими видами діяльності підприємства та визначено рівень маркетингового потенціалу за допомогою графоаналітичного методу «квадрат потенціалу», в результаті побудування якого було встановлено, що підприємство має розвинений організаційний та виробничий потенціал, але має ще й проблеми із збутовою та маркетинговою діяльністю.

Для розуміння запитів покупців, виявлення спрямованості моди, купівельної спроможності населення, інтересу, що проявляється до продукції, у діяльності фірми рекомендовано використовувати такий інструмент, як анкета покупця.

Обґрунтовано необхідність використання компанією комбінованої стратегії, націленої на рішення своїх конкурентних переваг і передбачення більш глибокого проникнення й географічний розвиток ринку, з наступною вертикальною інтеграцією нагору.

Рекомендовані стратегічні зміни в організаційні структурі управління у вигляді створення відділу маркетингу. Економічний ефект витрат на створення департаменту маркетингу на АТЗТ «Фірма «Меблі» становить 11,26 грн. на кожну гривню витрат. Планований ріст річного валового доходу тільки за рахунок змін, що рекомендуються в організаційній структурі управління без нарощування виробничих потужностей, становить 5,87 %.

У процесі складання стратегічного плану підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства була сформована місія, був проведений SWOT-Аналіз, аналіз цілей підприємства й обрана стратегія.

Шляхом порівняння експертних оцінок ефективності конкретних варіантів стратегії, було знайдено найкращу. Найбільш ефективною для АТЗТ «Фірма «Меблі» виявилась стратегія цінового лідерства. Але вона є базовою та може включати деякі запасні варіанти, що містяться в інших стратегіях.

Проаналізовано методи визначення економічного ефекту управління маркетинговою діяльністю, який виражається показниками: збільшення обсягу продажів, збільшення прибутку від реалізації продукції, збільшення частки ринку конкретного підприємства.

В сучасних умовах кількісні методи в стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю застосовуються все частіше й уже розроблено досить багато моделей, що дають можливість визначити найважливіші параметри ефективності цієї діяльності.

Запропоновано використовувати дисперсійний аналіз з метою визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства. Наведений приклад розрахунку підтверджує реальність запропонованої моделі.

Проаналізовано необхідність створення маркетингової інформаційної системи на підприємстві, без якої не можливе ефективне використання маркетингової інформації у сфері стратегічного управління ефективністю маркетингової діяльності.

Проаналізовано можливість застосування підприємствами корпоративного типу автономних маркетингових програм для вирішення стратегічних маркетингових задач. Найменшу кількість обмежень за спеціалізованими аналітичними методами маркетингу мають дві програми: «BEST-Marketing» і «Marketing Expert». При цьому програма «BEST-Marketing» є більш доступною для підприємств за ціновими характеристиками.

Рекомендовано АТЗТ «Фірма «Меблі» використовувати інтегровану інформаційну систему «Галактика», яка до теперішнього часу встигла пройти випробування на більш ніж 400 підприємствах і продовжує інтенсивно розвиватися. На АТЗТ «Фірма «Меблі» також доцільно створити єдину обчислювальну мережу, а для доступу до даних різних філій в іменах змінних передбачити спеціальний елемент, що включає код філії. Він повинен буде передувати іншим елементам імені. Створення цієї мережі дозволить підвищити швидкість аналізу поточного стану підприємства та швидкість прийняття стратегічних управлінських рішень в області маркетингової діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення