Курсова робота «Антикризові заходи у сфері економіки країн ЄС», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 19.10.2010 02:27 · від Юля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Криза як об’єкт дослідження аналізу зовнішньої політики 1.1. Поняття і суть кризи як об’єкта дослідження аналітики 5 1.2. Класифікація криз 8 1.3. Причини виникнення і наслідки криз 13 Розділ ii. Основні теоретичні засади аналізу та оцінки ефективності антикризових заходів 2.1. Методи аналізу ситуації в міжнародних відносинах 17 2.2. Теоретичні аспекти оцінки ефективності 21 2.3. Праксеологія як метод аналізу ефективності 26 Розділ iii. Аналіз антикризових заходів у сфері економіки країн єс 3.1. Оцінка чинників, які сприяли виникненню кризи 2008-2010 рр 28 3.2. Аналіз антикризових заходів провідними вченими 30 3.3. Результативність застосування антикризових заходів у країнах Європейського Союзу 35 3.4. Аналітичний огляд участі України в антикризових заходах 37 Висновки 41 Список використаних джерел 45

Висновок

В ході написання курсової роботи ми дійшли таких висновків:

1. Криза – це складне суспільно-економічне явище, в якому поєднуються матеріально-технологічна і соціально-економічна сторони. Криза є основою економічного циклу, який складається з чотирьох основних фаз: криза, депресія, пожвавлення і піднесення. Для того, щоб краще зрозуміти суть кризи, слід розглядати її в історичному аспекті. Перша економічна криза почалась у 1825 р. Нинішня глобальна господарча криза 2008 – 2010 рр. є найгіршою кризою з часів Великої депресії. Кризи є явищем неминучим.

2. Класифікувати кризи можна за різними критеріями. Вони можуть бути економічними, політичними, фінансовими, технологічними; загальними і локальними; природніми, суспільними, екологічними; передбачуваними та непередбачуваними; глибокими, легкими; затяжними та короткочасними і тому подібне.

3. Причини криз можуть носити природний, техногенний характер, можуть бути зовнішніми, внутрішніми, об’єктивними, суб’єктивними. Кризи можуть мати різноманітні наслідки: можливе відновлення організації (економіки країни, групи країн) чи її руйнування, оздоровлення чи виникнення нової кризи та інше.

4. Аналіз – це процес оцінки досліджуваного об’єкта шляхом поділу його на складові та дослідження кожної з них окремо. Найбільш поширеними з аналітичних методик є: спостереження, вивчення документів, порівняння.

Спостереження – пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник, тобто спостерігач не впливає на розвиток подій. Існують такі види спостережень: безпосереднє і опосередковане; зовнішне і включене тощо.

Метод вивчення документів використовується здебільшого як додатковий, але, незважаючи на це, він має велике значення, оскільки за його допомогою можливий аналіз продуктів людської діяльності. У міжнародних відносинах особливістю використання даного методу є те, що у "неофіційного" дослідника часто немає вільного доступу до джерел об’єктивної інформації.

Порівняння як метод дослідження здійснюється через зіставлення одного показника (невідомого) з іншими (відомими) з метою визначення спільних рис або розбіжностей між ними.

5. Ефективність – це характеристика (деяка величина або їх сукупність), що відображає ймовірність вирішення поставленого завдання при існуючій системі обмежень (до їх числа входять кількість і склад ресурсів, вимоги до якості вирішення задачі тощо); відносна величина, розрахунок якої здійснюється виходячи з припущення про існування ідеальної (абсолютно ефективної) системи, що забезпечує найкраще співвідношення результат/витрати (таке співвідношення встановлюється як еталонне, рівне одиниці); відношення економічного ефекту до затрат без фіксосаціі верхньої межі зростання показника ефективності. В якості еталона може бути обраний певний стан, який має місце в минулому, теперішньому (прототип або поточний стан системи) або майбутньому (мета). Оцінка ефективності може бути виражена з використанням однієї з наступних форм представлення: скалярне представлення (згортка), що обчислюється як функція від ряду певних показників; векторне зображення, компонентами якого є певні показники (або скалярні згортки), які є зіставленими між собою і не підлягають подальшому згортанню. Проблему вибору показників ефективності можна вирішити шляхом використання експертних методів, а також шляхом системного обґрунтування об’єктивності вибору показників із застосуванням методик операційного аналізу, зокрема – аналізу дерева цілей і завдань. Завдання оцінювання ефективності завжди вирішуються шляхом зіставлення з еталоном.

6. Праксеологія – це теорія ефективної організації діяльності. Вона охоплює три групи проблем: по-перше, аналітичний опис, характеристику, класифікацію та систематизацію практичних дій, по-друге, вивчення умов і законів, що визначають ефективність дій; по-третє, вивчення генезису та розвитку різних видів діяльності, шляхів їх вдосконалення і регресу, спонукуваних силою традиції і винахідливістю З погляду праксеології основною оцінкою дії є ефективність. На даний час праксеологія не є достатньо розвинутою наукою, вона знаходиться на початковому етапі становлення. Сьогодні праксеологія найбільше використовується для розв’язання воєнно-дипломатичних спорів. В майбутньому вона може чудово послужити в аналізі ефективності заходів, дій в сфері міжнародних відносин

7. На даному етапі криза 2008 – 2010 рр. перебуває в активному стані. Фахівці ефективно обговорюють причини її виникнення, наслідки, і найголовніше – шляхи подолання та виходу з неї. Основною причиною її виникнення є проблеми в фінансовій сфері Сполучених Штатів Америки.

8. Основними напрямами спільної антикризової політики країн ЄС щодо підтримки реального сектора економіки є: заходи грошово-кредитної політики – включають зниження відсоткових ставок Європейським центральним банком; підтримку ліквідності; відновлення та стабілізацію, ринків кредитування; удосконалення діяльності Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку щодо фінансової й кредитної співпраці з країнами ЄС та їх суб’єктами; бюджетна політика – передбачає стимулювання пожвавлення економічного зростання шляхом вливання в економіку ЄС у 2009 році коштів на суму 170 млрд євро (1,2 % ВВП Євросоюзу); стимулювання попиту; підтримання зайнятості тощо; реалізація чотирьох пріоритетів Лісабонської стратегії (зайнятість і робочі місця, підприємництво, інфраструктура та енергетика, наукові дослідження та інновації). Також кожна політика проводить власні антикризові заходи в залежності від потреб її господарства. Вже видні перші результати впровадження антикризових заходів. В деяких найбільш розвинених країних (наприклад, Франція, Великобританія) вони дали хороший результат. Інші, більш слабкі держави, такі як Естонія, Греція, Угорщина поступово намагаються вийти з рецесії.

9. На сьогоднішній день Україна не в змозі скористатись жодною із запропонованих програм і заходів в чистому вигляді, оскільки кожна з них враховує особливості економічного та соціального розвитку країни, інфраструктуру товарного та фінансового ринків. Крім того, антикризові заходи США, Великобританії, Франції, Німеччини передбачають величезні інвестиції (порівняно з рівнем ВВП України). Подолання фінансово – економічної кризи в Україні повинне відбуватися за умов політичної стабілізації та, найголовніше, консолідації українського суспільства.

Актуальність даної теми полягає в тому, що оцінка антикризових заходів на основі програм, пропонованих урядами різних країн і організацій, дозволить проаналізувати стан боротьби з кризою, "прогалини" в антикризових програмах, спрогнозувати майбутній стан економіки. Розгляд проблеми оцінки ефективності заходів дозволить краще організовувати роботу по боротьбі з кризою.

Варто зазначити, що поставлена мета досягнена не в повному обсязі. Адже розглянуто лише деякі аспекти аналізу, оцінки ефективності, лише частково проаналізовано ефективність застосування антикризових методів в сфері економіки країн ЄС.

В майбутньому планується подальший розгляд проблеми аналізу, оцінки ефективності, а саме застосування вже розглянених і нових методів на практиці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення