Курсова робота «Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 18.10.2010 12:20 · від Евген · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи функціонування міжнародних фінансових організацій 1.1. МВФ: проблеми створення і принципи функціонування 1.2. Особливості формування Світового банку 1.3. Особливості функціонування Європейського банку реконструкції та розвитку 2. Аналіз та оцінка стану співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями 2.1. Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів 2.2. Характеристика системи співпраці Україні з МВФ 2.3. Оцінка можливих напрямків співпраці з СБ 2.4. Характеристика напрямків співпраці з ЄБРР З. Перспективні напрямки співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями Висновки Список використаної літератури

Висновок

Таким чином, кредитна діяльність міжнародних фінансових організацій глобального та регіонального рівнів упродовж свого існування була спрямована на створення, розвиток та модернізацію об’єктів виробничої інфраструктури.

Що стосується країн з перехідною економікою, зокрема України, то саме співробітництво з провідними МФО на початковому етапі трансформаційних перетворень відіграло вагому роль у вирішенні таких стратегічно важливих завдань, як структурна перебудова народногосподарських комплексів, системи власності та матеріального виробництва, запровадження дієвих моделей промислової політики тощо.

Отже, ми з’ясували, що дана проблема є актуальною і для України, яка пов'язує свою інтеграцію у світову економіку та вихід на міжнародні фінансові ринки з поглибленням співробітництва із такими впливовими МФО, як Міжнародний валютний фонд, група Світового банку та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Міжнародні фінансові організації (МФО) представляють собою міждержавні формування, що виконують функції по регулюванню відносин в сфері міжнародних фінансів. Загальна мета всіх міжнародних фінансових організацій – це розвиток співробітництва, забезпечення цілісності і стабільності кредитно-фінансових відносин[12, с. 317 ].

Кожна з сучасних фінансових організацій має свій статут, власну організаційну структуру. Для кожної характерні певні умови надання кредитів, певні особливості членства та кожна з них в свій час створювалася з певною метою. Основними з них є наступні: Міжнародний валютний фонд (МВФ) і група Світового банку.

В результаті досліджень ми встановили, що правова природа міжнародних фінансових організацій передбачає певні особливості членства у таких організаціях. Як правило, при вступі до міжнародної організації держава повинна відповідати певним умовам, що висуваються для кандидата в члени організації. Порядок та загальні умови вступу до МФО регулюються їх установчими актами та Правилами процедури цих організацій[17, с. 115].

Ми з’ясували, що після набуття державності перед Україною постало завдання налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, що зумовлено потребами участі країни у міжнародному поділі праці та потребами у забезпеченні доступу країни до міжнародних ринків товарів, послуг, нових технологій тощо. Членом МВФ та організацій Світового Банку наша країна стала 3 вересня 1992 року.

Незважаючи на різноманітність форм співробітництва, Україну у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями передусім цікавило залучення дешевих фінансових ресурсів. Такі ресурси МФО виділяли під реалізацію різноманітних проектів і програм.

Нами було встановлено, що усі проекти, що впроваджувалися в Україні з 1991 року, можна віднести до однієї з таких груп: проекти макроекономічної стабілізації економіки та структурних перетворень в окремих секторах (системні проекти); інвестиційні проекти; проекти міжнародної технічної допомоги.

Сьогодні наша країна переживає глибоку економічну кризу. Як один з антикризових заходів нашої держави є залучення кредитної допомоги від сучасних міжнародних фінансових організацій. А саме залучення фінансової допомоги від МВФ у вигляді стабілізаційного кредиту у розмірі 16,5 млрд. дол. на підтримку валютно-обмінного курсу і платіжного балансу України, а також на розвиток вітчизняної економіки, зокрема на допомогу їй вийти з фінансової кризи [4, с. 230].

Виходячи з цього ми встановили, що шляхами покращення відносин України з МФО є такі:

контроль за ефективним використанням позикових коштів;

проведення ефективної пенсійної реформи;

прийняття відповідних законодавчих актів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівня, що підвищило б ефективність використання коштів кредиту; необхідно здійснювати контроль, щоб кошти, які виділяються МФО, прямували на рішення соціально-економічних проблем і пом'якшення наслідків кризисних явищ;

необхідно досягти стабільності в політичних колах, об’єднати політичні сили, що значно підвищить співпрацю і допоможе країні вийти з кризи.

Запропоновані заходи допоможуть покращити відносини України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.

Коментар модератора

62 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?