Курсова робота «Облік розрахунків з податку на прибуток в зарубіжних країнах», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.10.2010 21:02 · від ima4oi · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Порівняння основних положень МСБО та П(С)БО, що регулюють облік податку на прибуток 5 2. Порівняння обліку податку на прибуток в Російській Федерації та Україні 8 3. Облік податку на прибуток в інших країнах світу 17 Висновки 26 Список використаної літератури 28

Висновок

За результатами проведеного дослідження теоретичних аспектів бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах щодо порядку та методики обліку податку на прибуток на підприємствах зарубіжних країн можемо побачити, що в різних країнах світу існують різні ставки та правила оподаткування прибутку. При цьому оцінка та визнання активів, зобов'язань, витрат і доходів звичайно суттєво відрізняються від тих, що застосовуються з метою складання фінансової звітності. В багатьох країнах Європейського Союзу, включаючи Францію, Німеччину, Італію і Бельгію, в бухгалтерській звітності витрати відображають в тій сумі, в якій вони приймаються для податкових розрахунків. Наприклад, якщо для цілей оподаткування використовується метод прискореної амортизації основних засобів, то звітна бухгалтерська амортизація повинна співпадати з сумою амортизаційних витрат, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Очевидно, це впливає на величину звітного прибутку, тобто вона буде занижена, а тому буде занижена і сума податку на прибуток яку потрібно сплатити до бюджету.

Міжнародний досвід засвідчує, що розбіжності між цілями фінансової звітності та оподаткування не дають можливості досягти двох цілей одночасно. Дослідження підходів до проблеми узгодження податкового і фінансового обліку проблеми в різних країнах дало змогу поділити їх на дві групи:

 країни з незалежними податковим і фінансовим обліком (Польща, Великобританія, США, Данія, Канада, Норвегія);

 країни з залежним податковим обліком ( Німеччина, Італія, Бельгія, Франція, Швеція).

Незалежність означає, що визначення прибутку в бухгалтерському обліку не залежить від визначення прибутку з метою оподаткування. У цьому разі підприємства можуть обрати різну облікову політику для цілей оподаткування та цілей бухгалтерського обліку.

Залежність означає, що або бухгалтерський облік повністю слідує податковим правилам, або визначення прибутку з метою оподаткування ґрунтується на методиці, що застосовується в бухгалтерському обліку. Такий варіант найефективніше працює тоді, коли немає значних розбіжностей між методами, що застосовуються в бухгалтерському обліку та в оподаткуванні.

Проте незалежно віл підходу, що застосовується в обліку, фінансову звітність слід складати не на основі податкових правил, а відповідно до МСБО або НСБО що існують кожній конкретній країні.

Порівнявши російську та українську моделі обліку податку на прибуток можна зробити висновок про значну кількість спільного в методиці відображення в обліку податку на прибуток в Російській Федерації та Україні, хоча є й відмінні риси, що стосуються нормативного регулювання, податкової звітності та плану рахунків бухгалтерського обліку, який має більше спільного з планом рахунків республіки Білорусь ніж України.

Дані порівняння міжнародних та національних стандартів з обліку податку на прибуток і відображення їх у фінансовій звітності дають змогу зробити висновок, що в МСБО більш конкретизовано і деталізовано основні положення і він дає більш широкі практичні і методичні рекомендації, а національні стандарти містять моменти, які зумовлені національними особливостями обліку хоча вони і не такі деталізовані. Також можна говорити про те, що кардинальних відмінностей між обома положеннями немає оскільки основні моменти та положення вітчизняного стандарту запозичені з його міжнародного аналогу, зокрема це стосується термінології яка в багатьох аспектах повторює термінологію МСБО хоча і в дещо зміненому вигляді.

Отже, можемо дійти висновку, що незважаючи на деякі спільні риси методики обліку податку на прибуток в країнах світу, все ж вона залишається досить особливою для кожної країни, що зумовлено національними стандартами та особливостями ведення обліку в кожній конкретній країні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення