Дипломна робота «Насильство над дітьми як проблема соціальної роботи», 2009 рік

З предмету Соціальна робота · додано 17.10.2010 11:42 · від Олечка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні засади дослідження проблеми сімейного насилля 5 1.1. Відображення проблеми жорстокого відношення до дітей у науковій літературі 5 1.2. Теорії сімейного насильства 9 1.3. Види сімейного насилля над дітьми 24 1.4. Соціально-психологічні аспекти насильства над дітьми: причини і наслідки 28 Висновки до 1-го розділу 36 РОЗДІЛ 2. Технології соціальної роботи з дітьми, які постраждали від сімейного насильства 40 2.1. Соціальна політика держави щодо соціального захисту дітей, які постраждали від насильницьких дій 40 2.2. Організації, які надають соціально-психологічну та соціально - педагогічну допомогу дітям, жертвам насильства 47 2.3. Технології соціально – профілактичної та консультативної роботи з дітьми, які постраждали від насильства 52 Висновки до 2-го розділу 61 РОЗДІЛ 3. Ставлення соціальних працівників до проблеми сімейного насильства над дітьми 64 3.1. Програма дослідження 64 3.2. Аналіз результатів дослідження 66 Висновки до 3-го розділу 73 Висновки 75 Список використаної літератури 81 Додаток а 87

Висновок

Проаналізувавши науково - літературні джерела ми дійшли висновку, що вивчення даної проблематики охоплює різні галузі знань. Юриспруденція акцентує увагу на порушенні правових норм. Соціологія виявляє причини і поширеність насильства, як соціальної девіації і визначає його як явище дискримінації особи і сім'ї, утиск або обмеження її/ їх прав і свобод. У філософії насильство визначається як застосування сили або загроза її застосування, як зведення сили в закон людських відносин.

У науковій літературі не існує єдиної думки про першопричину домашнього насильства. Науковцями було запропоновано безліч мікро — і макротеорій — від наявності психічних порушень до впливу соціально-культурних цінностей і соціальної організації. На відміну від інших типів насильства сімейне насильство має свої особливості: має циклічний характер та відбувається протягом тривалого часу і має тенденцію до зростання.

В ході роботи були проаналізовані теоритичні пояснення сімейного насилля над дітьми. Вони будуються навколо трьох основних моделей: психологічної, соціологічної та ситуаційної. Також, на підставі вивчення психологічних та поведінкових особливостей батьків, що чинять насильство над дітьми, були охарактеризовані родини, що входять до групи ризику. Окрім того, у ході дослідження, нами викладений та обгрунтований негативний вплив фізичного, сексуального, економічного, емоційного насильства та наслідки зневаги основними потребами дитини на її розвиток і здоров’я. Дитина, що зазанала насильства, отримує травматичний досвід, якій відтворується в порушенні процесів розвитку. Для дитини важливим є довіра до батьків, почуття захищеності в сім’ї. Вони втрачаються при застосуванні насильства. Процес соціалізації дитини відбувається саме в дитячі роки, досить важливу роль відіграють враження отримані в дитинстві. Провідними вченими були всановлені «сензитивні до насильства» періоди життя дитини (дошкільний і підлітковий вік). Дослідження показують, що насильство над дитиною в родині призводить не тільки до здійснення агресивних вчинків по відношенню до інших дітей, але й до розвитку агресивності, схильності до насильства і жорстокості в зрілому віці, перетворенню фізичної агресії в життєвий стиль особистості, що є поштовхом до відтворення жорстокості по відношенню до своїх власних дітей.

Аналізуючи нормативно-правову базу соціальної політики спрямовану на соціальний захист дітей, що постраждали від насильницьких дій ми переконалися в тому, що держава не стоїть осторонь у вирішенні данних проблем. Насильство в сім’ї є однією з розповсюджених форм порушення прав людини, тому питання протидії насильству в сім’ї є предметом числених міжнародних актів, ратифікованих багатьма країнами світу.

Право дітей в Україні на захист від усіх форм насильства гарантується Конституцією України та прийнятих ряду законів вищим законодавчим органом, які не тільки визначають проблему забеспечення прав дітей, а і викладення шляхів і механізмів розв’язання цих проблем. Існуючі вимоги до правової культури соціальних працівників вказують на те, що сучасний соціальний працівник повинен мати необхідні знання у сфері правового захисту дітей від насильства і жорстокого поводження та умінням використовувати ці знання на практиці.

В Україні існує розгалужена мережа соціальних інституцій, які займаються питаннями організації соціально-психологічної роботи з дітьми, що постраждали від насильства. Серед них:

1) служби у справах дітей, головним завданнм яких є координація заходів щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними, а також діяльність та профілактика припинення фактів жорстокого поводження; надання дитині необхідної медичної допомоги та ін;

2) органи внутрішніх справ, посадові особи яких цілодобово виконують функціональні обов”язки щодо випвдків жорстокого поводження з дітьми;

3) органи освіти та навчальні заклади усіх рівнів - постійно тримають в полі педагогичного впливу факти насильства над учнями, проводять попереджувальну роботу з батьками з метою недопущення негативних випадків, як серед учнів так і в сім”ях;

4) органи і заклади охорони здоров”я – цілодобово здійснюють прийом дітей, котрі зазнали фізичного насильства та надають їм необхідну медичну допомогу.

Практично в усіх регіонах України функціонують спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї, зокрема кризові центри, центри соціально-психологічної допомоги, спрямовані на надання комплексної психологічної, юридичної, інформаційно-консультативної, соціально-медичної та іншої допомоги, а також, у разі потреби, надають тимчасовий притулок (до 3 місяців), зокрема, жінкам і дітям, які потерпіли від насильства в сім’ї або опинилися в кризовій ситуації. На кінець 2007 року в Україні діяла низка державних організацій, зокрема, 22 центри соціально-психологічної допомоги, 16 центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства у сім’ї, 2 притулки для жінок, 11 дитячих притулків.

Заслуговує на увагу робота громадських організацій та представництва міжнародних організацій в Україні по захисту прав дітей. У першу чергу це: Міжнародний гуманітарний центр „РОЗРАДА”, Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда-Україна”, представництво благодійної організації „Надія і житло для дітей в Україні”, представництво міжнародної організації „Кожній дитині”, Полтавський центр сім’ї «Родинний дім»- організація щільно співпрацює з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому та активно веде інформаційно – просвітницьку діяльність в цьому напрямку.

Технологічний процес допомоги дітям, постраждалим від сімейного насильства передбачає 4 основних етапи взаємодії спеціаліста з дитиною, котра потерпала від насильницьких дій: 1. виявлення; 2. надання невідкладної допомоги (медичної; психологічної; забезпечення безпечної обстановки); робота із родиною; 4. попередження повторного насильства.

В ході роботи були розкриті ефективні технології індивідуального консультування дітей, які постраждали від сімейного насилля та процес групової терапії.

Соціально – профілактична робота щодо насилля та жорстокого поводження з дітьми згідно Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей і молоді та запобігання такому впливу. Первинна профілактика базується на загальній просвіті населення щодо цього явища, вторинна - це цілеспрямована робота з окремими групами дорослих і дітей з метою зміни ставлення до поводження з дітьми, формування гуманного ставлення дорослих до дітей, третинна профілактика – робота з тими, хто постраждав від жорстокого поводження з метою навчання самозахисту; з тими, хто здійснює таке поводження - їх соціальне навчання і контроль, що є умовою збереження сім’ї, залишення батьківських прав тощо.

Насильство щодо дітей не має жодного виправдання. Однак, це неминуче явище. Загальна функція соціальної роботи з цією проблематикою є превентивна діяльність, яка містить напрямок передбачення та проведення до дії механізмів запобігання та подолання цього негативного явища. Для того, щоб цей механізм працював, велику роль відіграє кваліфікація та професіоналізм людей, задіяних до захисту прав дитини в Україні, перш за все, соціальних працівників. Тому нами було проведено дослідження ставлення соціальних працівників до проблеми сімейного насильства над дітьми. В ході дослідження ми дізнались, що найбільш розповсюдженими видами насильства в сім’ї є фізичне та психологічне насилля. Фахівці зазначили, що найчастіше повідомлення (скарги) про випадки сімейного насилля над дітьми насилля надходять від близьких родичів, вчителів ЗОШ, вихователів дитячих садків та дільничних міліціонерів.

Дані нашого дослідження підтверджують, що не може існувати одна причина, яка спричиняє насильство над дітьми, як правило «факторами ризику» стають комплекс проблем в родині. На думку експертів інформація в ЗМІ не висвітлює реальну ситуацію по проблемі насилля над дітьми. Варто зазначити, що засоби масової інформації є одним з найголовніших джерел формування громадської думки, у тому числі з проблеми сімейного насильства, і від того як вони будуть висвітлювати ситуацію багато в чому буде залежати суспільна оцінка проблеми. Труднощі з якими зтикаються соціальні працівники в своїй професійній діяльності для подалання цієї проблеми вказують на те, що населення недостатньо інформовано, відсутність бажання, страх афішувати внутрішньо – сімейні відносини, що знижує реальну статистичні показники, в більшості випадків діти не схильні звертатися до органів захисту, також було зазначено недоступність належних соціальних послуг, особливо для дітей в сільській місцевості. Експерти звернули увагу, на те що в області немає центру психологічної допомоги жертвам насилля та не достатньо кваліфікованих фахівців, що працюють з дітьми, які зазнали насилля.

Особливої уваги заслуговує робота, щодо превентивної діяльності державних та недержавних установ. Окрім проблем з матеріальною та кадровою забезпеченістю діяльності центрів, експерти відзначили низький рівень первинної профілактики насильства в сім’ї. На думку експертів треба більш активно вести просвітницько – профілактичну діяльність в школах, ВУЗах та з батьками, створювати більш доступні послуги дружніх до дітей та радіо – та телепередачі націлених на попередження та профілактику насильства над дітьми.

Чинне законодавство, зокрема Закон України «Про попередження насильства у сім’ї» потребує істотного доопрацювання. На думку експертів, цей документ має скоріше декларативний, ніж прикладний характер, оскільки є складним для застосування у реальних випадках, які трапляються в повсякденному житті. Проблеми насилля для суб’єктів політики не є пріоритетними, хоча саме від них залежить ухвалення рішень на державному рівні. Відповідно виникають проблеми щодо прийняття та фінансування цільових програм регіонального, загальнонаціонального рівня та формування мережі підтримки дітей, які постраждали від сімейного насилля. Актуальним залишається питання посилення громадського контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання сімейного насилля; за діями державних органів, які мають виявляти на ранньому етапі сім’ї, в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення. Ще одним важливим аспектом протидії сімейному насильству над дітьми є залучення громади та громадських організацій до цієї роботи, сприяння підвищенню рівня правової культури серед населення. Законодавче та державне регулювання проблеми домашнього насильства над дітьми досить міцне, але все ж таки проблема не зменшується, а, навпаки, стає ще більш актуальною у сучасному суспільстві. Тому необхідно приймати такі міри, що не тільки формально на папері, а й свідомо вплинуло на виховання людей. Таким чином, якщо кожна людина буде підтримувати проведення заходів, щодо подолання насилля в сім’ї, якщо законодавство набуде більшої чіткості та лаконічності у тлумаченнях, з часом ця проблема буде викоренена назавжди.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?