Курсова робота «Територіально-промисловий комплекс України», 2009 рік

З предмету РПС · додано 12.10.2010 20:26 · від Настя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Територіально-промисловий комплекс – важлива форма раціональної організації виробництва 6 1.1. Поняття територіально-промислового комплексу 6 1.2. Типи територіально-промислових комплексів 12 Висновки до розділу 16 Розділ 2. Особливості розміщення територіально-промислових комплексів в Україні17 2.1. Територіальна структура промисловості в Україні 17 2.2. Розвитку територіально-виробничих комплексів в Україні 26 Висновки до розділу 30 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 34

Висновок

Формування територіально-промислових комплексів — це складний і тривалий процес, що відбувається на основі закономірностей географічного поділу праці. Умовами упорядкування процесу формування ТПК і підвищення ефективності рішення першочергових регіональних проблем загальнодержавного значення є:

Удосконалювання керування — утворення органів програмного керування процесом формування ТПК, які володіють необхідними правами і ресурсами та несуть повну відповідальність за виконання поставленої задачі створення матеріально-технічної бази й умов для рішення конкретної регіональної проблеми загальнодержавного значення.

Офіційне твердження правового статусу програмно-цільових ТПК як специфічної форми організації продуктивних сил — прийняття відповідних документів, які визначають місце ТПК серед інших форм організації народного господарства, систему керування, права й обов’язки всіх учасників процесу формування комплексів.

Розробка економічного механізму взаємодії усіх відомств, які беруть участь у рішенні однієї регіональної проблеми, — підпорядкування їхніх інтересів досягненню кінцевої мети формування ТПК у встановлений термін з найменшими витратами суспільної праці.

Підвищення ефективності використовуваних ресурсів — установлення централізованого цільового виділення ресурсів для ТПК як господарської системи, забезпечуючи єдність процесу прогнозування — фінансування — матеріально-технічне постачання — будівництво — контроль на основі юридично оформленого керування й економічного механізму.

Принципова зміна підходу до організації створення об’єктів виробництв, що роблять комплектуючи вироби, і усіх видів інфраструктури.

Підвищення ролі місцевих органів влади в створенні необхідних умов життя і праці населення, покладення на них повної відповідальності за дотримання нормативного забезпечення населення послугами об’єктів соціальної інфраструктури і виконанні ними інших обов’язків по організації життя людей, передбачених відповідним законодавством, із самого початку процесу формування ТПК та ін.

Значення кожного окремо взятого територіально-промислового комплексу у світовому аспекті визначається перш за все рівнем економічного розвитку. Чим кращий економічний розвиток, тим більше значення належить країні в світовому господарстві.

Якщо оцінювати значення нашої держави у структурі загальносвітового розвитку, то на основі значних ТПК сформувалося стійке бачення нашої країни, як однієї з країн світу, що маю значний потенціал для розвитку ефективної, багатогалузевої економіки.

Розвиток і становлення національної економіки України відбувалася за рахунок соціально-економічних, природних, політичних та демографічних передумов, які кожна по своєму впливали і реформували структуру ТПК. Спостерігаючи за всіма процесами, які відбувалися в країні під впливом даних передумов, можна оцінити загальний вплив окремо взятої передумови на розвиток всієї національної економіки та на її окремої ланки.

Якщо проаналізувати сьогоднішній стан промислового розвитку нашої держави, то помітно, що країна має досить потужний природно-ресурсний потенціал. Україна має відносно високий рівень розвитку ТПК. Досить розвинені галузі матеріального виробництва.

Підбиваючи підсумки написання даної курсової роботи слід зауважити той факт, що Україна має достатню кількість ресурсів для потужного перспективного розвитку територіально-промислових комплексів та входження в десятку найрозвинутіших країн світу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?