Реферат «Сучасний стан навколишнього природного середовища і раціонального природокористування Чернігівської області», 2005 рік

З предмету РПС · додано 11.10.2010 16:32 · від Ярик · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. РОЗДІЛ: Сучасний стан навколишнього природного середовища Чернігівської області 4 1.1. Найбільші забруднювачі довкілля в Чернігівській області 4 1.2. Заходи, що були проведені для поліпшення навколишнього природного середовища Чернігівської області 9 2. РОЗДІЛ: Природокористування Чернігівської області 14 Висновки 18 Список використаної літератури 20

Висновок

На природні умови і природні ресурси Чернігівської області великий вплив мала і має господарська діяльність. Геоекологічна ситуація в області – оцінюється як кризова, що є наслідком тривалого нераціонального природокористування.

Під впливом господарської діяльності змінюються природні компоненти ландшафтів : рельєф, грунти, рослинність, тваринний світ, гідрологічний режим водойм, склад атмосфери, мікрокліматичні умови тощо.

Природні умови і природні ресурси зміннються під впливом різних видів природокористування : агропромислового ( особливо землеробського ), промислового, гірничодобувного, містобудівного, водогосподарського, транспортного, гідротехнічного, лісопромислового, рекреаційного, природоохоронного.

Чернігівська область має значні земельні ресурси. Більш як 45 % її грунтів припадає на родючі чорноземи. Її територія відзначається найбільшою в світі землеробською освоєністю, що не є екологічно виправданим. Раціональне використання і охорона земельних ресурсів потребує впровадження еколого – ландшафтного землеробства з оптимальним співвідношенням сільськогосподарських угідь ( рілля, луки, пасовища, сади ), а також лісів, водойм, заповідників. Загальна лісистість і заповідність території України недостатні. Господарське значення мають лісові, степові, лучні, болотні, водні, рослинні ресурси, які треба охороняти. Тваринний світ – важливий компонент навколишнього природного середовища, національне багатство держави, джерело духовної та естетичної наснаги і виховання її громадян. Однією з головних вимог раціонального використання і охорони тваринних ресурсів є збереження природних умов існування тварин різних видів та їх популяцій, місць розмноження та шляхів міграції. Особливої уваги потребують рідкісні види рослин і тварин, які занесено до Червоної книги України.

Проблеми охорони навколишнього природного середовища (НПС) і раціонального використання природних ресурсів набувають першорядного значення, оскільки під їх безпосереднім впливом формується становище продуктивних сил. Тут особливу роль відіграє скорочення площі сільськогосподарських угідь ( особливо ріллі ), що певною мірою негативно позначається на рівні виробництва сільськогосподарської продукції, особливо у зонах з великою густотою населення і високопродуктивними грунтами.

В цілому комплексний розвиток усіх напрямів ресурсозбереження дасть змогу сформувати нову ідеологію господарювання, що базується на економному використанні наявної ресурсної бази, оптимальному співвідношенні первинних і вторинних ресурсів та маловідходному виробничому циклі.

Дотримання принципів використання природно – ресурсного потенціалу пов’язане з широким впровадженням у практику управління еколого – економічного підходу. Його сукупність полягає в сукупному взаємному розгляді екологічних та економічних процесів і явищ.

До основних принципів і специфічних вимог раціонального природокористування в Чернігівській області можна віднести :

• збалансованість природних ресурсів;

• необхідність обліку взаємного впливу компонентів навколишнього середовища;

• оптимальне співвідношення між інтенсивним та екстенсивним використанням території й природних ресурсів;

• створення систем природоохоронних територій, які спроможні підтримувати місцевий екологічний баланс.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?