Дипломна робота «Концепт «Любов» в англомовній картині світу (на матеріалі англійської пареміології)», 2010 рік

З предмету Філологія · додано 07.10.2010 18:38 · від annetka · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Культурний концепт як одиниця пізнання націольної картини світу 7 1.1. Визначення концепту. Лінгвістичний та культурний концепт 7 1.2. Структура та класифікація концепту 13 1.3. Способи дослідження концепту 18 1.4. Метафоричне представлення концепту культури. Когнітивна метафора 25 Висновки до розділу І 28 Розділ іі. Концепт "любов" в англійській мовній культурі 30 2.1. Поняття "Любов" в англійській мовній картині світу 30 2.3. Філософське розуміння любові у всесвітній та англомовній культурі 32 2.4. Концепт "Любов" в релігійній картині світу 38 Висновки до розділу 2 44 Розділ ііі. Концепт "любов" в англійській пареміології 46 3.1. Причина звернення до концепту «Любов» 46 3.2. Особливості використання концепту «Любов» в англійській пареміології 49 Висновки до розділу ІІІ 59 Загальні висновки 61 Список використаних джерел 63 Resume 68

Висновок

Когнітивний підхід показав, що термін «концепт» має велике значення сьогодні. За О.С.Кубряковою, поняття концепт відповідає представленню про ті засоби, якими оперує людина в процесах мислення і які відображають зміст досвіду і знання, зміст всієї людської діяльності і процесів пізнавальної діяльності.[Кубр1996:59].

Важливу роль у дослідженні концепту відіграє його структура та класифікація. У структурі концептів мається на увазі наявність інваріативного «ядра». Поступово ядро набуває певних концептуальних ознак, які насичують концепт змістом. Сьогодні не існує однієї теорії, яка би чітко визначала його структуру. Але він має певну організацію, тобто він складається з компонентів (концептуальних ознак), які створюють різні концептуальні шари.

Також на даний час не існує єдиної методики способу дослідження концепту. Різні дослідники пропонують різні прийоми дослідження. На сучасному етапі розвитку найпоширеніші два методи лінгвокогнітивного аналізу. Перший спосіб логічний «від змісту до мови», другий – семантико-когнітивний.

Центральне місце в когнітивній лінгвістиці займає проблема категоризації, в якій важливу роль відіграє метафора. Вона є мовним засобом впливу на реципієнта з метою формування у нього або позитивної, або негативної думки.

Завдання нашої дипломної роботи проаналізувати концепт «Любов». Дослідження концепту «Любов» за допомогою пареміологічного фонду англійської мови довели, що екстралінгвістична інформація змісту концепту міститься в його інтерпретаційному полі. Що ж таке любов? Любов –це велике і світле почуття, яке притаманне людині. Любов – це нагорода, яку ми отримали без жодних заслуг. Як писав Шекспір, що «Любов – це сонячний блиск, який іде вслід за дощем… Любов завжди свіжа, як яркий вишневий цвіт».[ен]

Знову ж таки немає єдиного визначення любові, кожен трактує його по своєму, але всі погодяться, що без любові нічого на світі не відбувається.

Проаналізувавши прислів'я про любов ми бачимо, що любов проникла в різні сфери людського буття: вона і вдома, і на роботі і на відпочинку, бо без любові людина нічого не варта. Любові притаманні такі якості як бажання прощати, довіряти, турбуватися за коханих. Звичайно любов не існує сама по собі вона тісно пов'язана з іншими почуттями, такими як дружбою, ревнощами, ненавистю.

Любов в релігійній картині світу поділяється на любов Божу, та на любов людей до Бога, до своїх ближніх, а також до своїх ворогів. Божа любов безкорисна. Незважаючи на обличчя Бог бажає спасіння кожній людині і тому проявляє Свою любов до кожного. Біблія радить любити не тільки своїх рідних, своїх чоловіків чи дружин, але й своїх ворогів.

Любов людини до Бога має дещо інший характер вона носить назву любов-потреба.

Любов в філософській картині світу поділяється на любов-толерантність, любов-ерос, любов-пристрасть, любов–дружбу.

Порівнюючи концепт «Любов» в світській, філософській та релігійній картинах світу між ними помітно різницю. У світській картині світу любов поділяється на романтичні стосунки та на фізіологічний потяг один до одного. У філософській картині світу змінено послідовність розвитку почуттів. Перед дружбою йдд любов-ерос. В релігійній картині світу є дві любові: любов Бога до людини та любов людини до людини.

Провівши фреймовий аналіз концепту «Любов» можна підсумувати, що любов в релігійній картині світу має якісні характеристики, діє в часі, впливає на всіх людей та існує заради всіх нас.

Любов на прикладі фрейму проаналізованого на основі пареміологій сильна, не підвладна законам, слова їй не потрібні вона говорить сама за себе і її приховати не можливо. Її місце у шлюбі, між родичами та коханими. Діє вона на предмет любові, на родичів, в шлюбі та існує заради них. Результатом є правдивість та чесність цього почуття.

Отже концепт «Любов» існує у всіх картинах світу тільки має різні забарвлення. Любов потрібна всім, бо без неї життя неможливе.

RESUME

Concept can be termed as an abstract idea, a mental symbol, a unit of thought, associated with a corresponding representation in language, that denotes all of the objects in a given category or class of entities, interactions, phenomena, or relationships between them, formed by mentally combining some or all the characteristics of a concrete or abstract, real or imaginary object. Concepts exist in the mind as abstract entities independent of terms used to express them.

Love is inherent in all human cultures. The concept love is one of the most common and withal one of the least defined concepts in modern science. It is evident that Love is essentially an abstract concept, much easier to experience than to explain. From a position of various dictionaries the notion “Love” can be defined as “an intense feeling of affection, emotional intimacy and shared interests and experiences are common in friendships of all human beings”. In ordinary use, it usually refers to interpersonal love. It has many different meanings in English, from something that gives a little pleasure to something one would die for (patriotism). Оne of the way of investigating the concept can be presented by the method of analysis of the paremilogycal stock contains different types of proverbs.

Various collections of English paremiae have a very large stock of shared units.

Therefore interpretation and analysis of proverbs are expected to be the wholesome method of scrutinizing the concept Love.

A detailed study was undertaken to select Love-contained proverbs from various dictionaries. With this goal in mind we analyzed one hundred forty two English paremiae.

There are several tasks arising from the main objective:

Firstly, to classify proverbs into units (логемы) gathered by the principle of identical features. According to Чесноков, logem is a logical-semantic unit of a generalized character, which can contain separate groups of paremiae. It was intended to establish identify the main tendencies occurring in the representation of researching concept;

Secondly, to define quantitative data of proverbs containing Love-concept;

Thirdly, to summarize obtained examples in order to figure out the main cases of usage of the concept Love. The results of the research suggest that:

Love is all-powerful: Love makes the world go round; Love is above King or Kaiser, lord or laws Love conquers all;

It is not conveying by the words: When love is greatest, words are fewest; Next to love, quietness;

Love is unreasonable: Love is not fair – one may fall for a bugbear;

Love is blind: If Jack's in love, he's no judge of Jill's beauty;

Unpractical: Love and knowledge live not together, Love sees no faults;

In comparison with money the latter wins: Love does much, money does everything; When poverty comes in at the door, love flies out of the window;

Matrimony is evaluated as the tomb for love: Marry first, and love will follow It is unlucky to marry for love; Who marries for love without money, has good nights and sorry day;

As an irrefutable evidence we must point out that Love forces to forgive: Love covers many infirmities,

to confide: Where love is, there is faith Where there is no trust there is no love.

All this shows conclusively that Love is something that does not come all that naturally to the English, who see romanticism as a threat to practicality and common sense. In terms of the social climb, however, it is central.

In the final analysis we come to the conclusion that indifference, emotional coldness, some kind of angularity attributed to the English character find strong evidence obtaining from a number of examined proverbs.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?