Курсова робота «Теоретичні основи організації сучасного уроку в школі для дітей з ПМР», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 05.10.2010 21:20 · від Irishka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Спеціальна педагогіка у системі спеціальної освіти 1.1. Основні поняття спеціальної педагогіки 1.2. Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти Розділ 2. Теоретичні основи організації сучасного уроку 2.1. Основні шляхи вдосконалення уроку в сучасній школі 2.2. Типологія та структура сучасного уроку 2.3. Спостереження за уроком 2.4. Загальні вимоги до сучасного уроку 2.5. Сучасні теорії та концепції навчання Розділ 3. Урок у сучасній школі для дітей з пмр 3.1. Методи навчання та логопедичної допомоги дітям з ПМР 3.2. Становлення зв'язного мовлення дітей із загальним мовленнєвим недорозвиненням Висновок Список використаних джерел

Висновок

Історії світової педагогічної думки і практиці навчання відомі найрізноманітніші форми організації навчання. Їх виникнення, розвиток, поступове відмирання окремих із них пов'язане з вимогами, потребами суспільства, що розвивається.

Кожний новий історичний етап в розвитку суспільства накладає свій відбиток і на організацію навчання. В результаті педагогічна наука накопичила значний емпіричний матеріал в цій області.

Всі організаційні форми навчання взаємозв’язані між собою і спрямовані на виконання навчально-виховних завдань.

Майстерність вчителя на уроці полягає головним чином в умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні сучасних педагогічних технологій і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною і практичною діяльністю учнів, їх інтелектуальним розвитком.

Різноманітність операцій-дій підлягає узагальненню. Їх можна описати, ними можна оволодіти, проте їх не можна приписати для конкретної ситуації, їх не можна пропонувати як рішення педагогічних задач.

Різноманітність технологічних операцій неминуче припускає творчий вибір вихователем однієї з них в обставинах, що склалися. Це не позбавляє його від творчого зусилля у момент впливу на дитину. Аналізуючи характер учня, його стан як об'єкту - але об'єкту, який є або потенційно здатний стати суб'єктом.

Структура уроку і його тип утворюються з комбінації основних елементів процесу навчання.

Володіння педагогічною технологією забезпечує вчителю можливість організації педагогічної дії відповідно до її основного призначення - переводом дитини в позицію суб'єкта.

Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок, як головна ланка всієї класно-кабінетної, урочно-поліморфної системи. Інші форми застосовуються для більш глибокого і повноцінного вирішення задач навчання.

По своїй суті і призначенню урок є обмеженою в часі, чітко організованою системою навчання, по якій заняття проводить вчитель з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки.

Структура уроку і його тип утворюються з комбінації основних елементів процесу навчання. Структурна побудова уроку залежить від конкретних учбово-виховних задач, характеру передбачуваної на уроці діяльності і навчальної взаємодії вчителя з дітьми.

Проте цим зміст педагогічної технології не обмежується: додаткові елементи, такі як психологічний клімат, групова діяльність, педагогічна реакція на вчинок, носять узагальнюючий або приватний характер.

Зважаючи на те, що кількість дітей з порушеннями мови та проблемами у навчанні з кожним роком зростає, знання педагогом основ логопедії допоможе йому знайти адекватні форми навчання і виховання таких дітей. [6]

До основних засобів, які сприяють підвищенню активності і розумової діяльності учня можна віднести такі:

1.Застосування учителями початкових класів логопедичних заходів у своїй роботі.

2.Поєднання набуття нових знань учнів з виявленням і закріпленням вивченого.

3.Зміна форми перевірки виконання домашніх завдань у бік посилення активної самостійної роботи учня.

4.Посилення ролі самостійних робіт учнів на уроці як з метою вивчення нового матеріалу, так і з метою повторення та закріплення вивченого.

5.Використання методу наочного моделювання, комп’ютера та інших дидактичних засобів на уроці.

6.Поєднання індивідуальної і колективної роботи з учнями на уроці.

7.Чуйне ставлення до учнів і справедлива вимогливість до них з боку вчителя.

Узагальнивши все, можна зробити висновок, що найбільш стійкішою формою організації навчання виявилась класно-урочна система, яка й сьогодні є основною в загальноосвітній школі. Вона полягає в тому, що навчальна робота проводиться з групою учнів постійного складу, однакового віку і рівня підготовки (класом), протягом певного часу і за встановленим розкладом (у формі уроку).

Коментар модератора

31 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?