Реферат «Правила обліку інвестицій у дочірні та асоційовані компанії та їх відображення у балансі банку», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.10.2010 23:18 · від Pirog · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Аналіз діяльності банків у сфері інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 2. Методичні аспекти бухгалтерського обліку інвестицій банку в дочірні і асоційовані компанії 3. Теоретичні аспекти організації обліку інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії Висновок Використані джерела

Висновок

1. Загалом, здійснений аналіз базових засад побудови бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, методичних аспектів визнання та оцінки цінних паперів в портфелях банків свідчить про наявність певної невідповідності окремих положень діючої нормативно-правової бази вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. З іншого боку не варто забувати, що останні розроблені перш за все для застосування у практиці розвинутих країн. В Україні ринок цінних паперів знаходиться на стадії розвитку, його важко назвати організованим. Це зумовлює специфіку формування цін на більшість цінних паперів на вітчизняному фондовому ринку. Тому банківським установам України доцільно на даному етапі використовувати методи визначення справедливої вартості цінних паперів, які враховують стан розвитку фондового ринку країни.

2. Особливої уваги потребують ті процедури оцінки цінних паперів за справедливою вартістю, які впливають на обсяг капіталу банку, адже вони в певній мірі визначають величину виконання установою окремих нормативів Національного банку України. Не можна також забувати і той факт, що вимоги до визнання та оцінки цінних паперів в банківських установах України в значній мірі визначаються також і Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Тому важливим напрямом вдосконалення методів оцінки цінних паперів в портфелі банку, методології обліку вказаних операцій є співробітництво НБУ та Методологічної ради з бухгалтерського обліку з метою уникнення невідповідностей в аспекті регулювання вказаних питань.

3. Визначальну роль в процесі наближення діючої системи фінансового обліку в банках України до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності відіграє забезпечення багатоваріантності підходів до вирішення цілої низки облікових задач, зміна стереотипів мислення та дій професійних бухгалтерів, котрі реалізують вказані підходи на практиці.

Коментар модератора

16 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?