Курсова робота «Комерційні банки як субєкти господарської діяльності», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 02.10.2010 23:10 · від Pirog · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Зміст діяльності комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві 5 1.1. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва 5 1.2. Місце банків на грошовому ринку 7 РОЗДІЛ 2. Комерційні банки, їх типи і функції та нові банківські послуги 8 2.1. Види комерційних банків 8 2.2. Функції комерційних банків 12 2.3. Кредитні відносини банків і підприємств 14 2.4. Розрахункові операції комерційних банків 17 2.5. Нові банківські послуги 19 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків на сучасному етапі 23 3.1. Проблема капіталізації банків 23 3.2. Проблема якості банківських активів 27 3.3. Проблема ресурсного забезпечення діяльності банків 28 3.4. Проблема оптимізації структури банківської системи 30 Висновок 32 Література 34 Додатки 36

Висновок

Дослідивши типи і функції комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві, можна зробити наступні висновки:

1. Аналіз багатовікової світової історії банківської справи та механізму функціонування грошового ринку дає підстави віднести до банківської діяльності комплекс із трьох посередницьких операцій:

– приймати грошові вклади від клієнтів;

– надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;

– здійснювати розрахунки між клієнтами.

2. Комплекс із трьох базових операцій – депозитних, кредитних і розрахункових – створює первинну сферу банківської діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є банківським інститутом, банком в економічному розумінні.

3. Класифікація банків здійснюється за різними ознаками – величина, форма власності, обсяг капіталу, форма обслуговування тощо.

4. Банки виконують такі функції:

– трансформаційну;

– емісійну.

Трансформаційна функція банків зумовлена посередницькою місією банків взагалі і їх особливим місцем серед фінансових посередників зокрема. Полягає вона в зміні (трансформації) таких якісних характеристик грошових потоків, що проходять через банки, як рівень ризикованості, строковість, обсяги та просторове спрямування.

Емісійна функція банків полягає в тому, що тільки вони можуть створювати додаткові платіжні засоби і спрямовувати їх в оборот, збільшуючи пропозицію грошей, або ж вилучати їх з обороту, зменшуючи пропозицію грошей. Цю функцію виконує як центральний банк, емітуючи готівкові гроші, так і комерційні банки, емітуючи депозитні гроші через механізм грошово-кредитного мультиплікатора.

5. Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро- та макрорівнях.

6. Конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредитними установами, а також всередині самої банківської системи сприяє подальшій універсалізації банківської справи, розвитку та розширенню кола операцій та послуг, що їх може виконувати сучасний універсальний банк. Крім традиційних, базових для комерційних банків України операцій, вони виконують нові, не традиційні для них операції та послуги.

7. Удосконалення функціонування банківської системи країни має розглядатися як одне з пріоритетних завдань розвитку національної економіки в цілому. У з в'язку із цим розроблення та впровадження конкретних практичних заходів, спрямованих на вирішення проблем, пов'язаних із недостатньою капітальною базою української банківської системи, оптимізацією її структури, забезпеченням оптимального управління банківськими активами та стимулюванням довгострокових вкладень, слід вважати необхідними умовами зміцнення стійкості банківського сектору, підвищення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також – підвищення його ролі у стимулюванні збалансованого розвитку всіх галузей і секторів економіки України.

Коментар модератора

Відсутній один незначний додаток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?