Курсова робота «Облік оплати праці», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.10.2010 18:17 · від Кэйт Батлер · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку оплати праці 1.1. Економічна сутність та значення оплати праці 1.2. Структура фонду оплати праці Розділ 2. Організація обліку оплати праці на підприємстві 2.1. Первинний облік оплати праці 2.2. Аналітичний облік оплати праці 2.3. Синтетичний облік оплати праці 2.4. Поняття інвентаризації Розділ 3. Розрахункова частина 3.1. Розв'язання умовної задачі 3.2. Удосконалення з обліку оплати праці Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Питання оплати праці є достатньою мірою дослідженим і лишається актуальним і сьогодні, адже досі точиться безліч дискусій щодо вдосконалення організації оплати праці на підприємстві. Здійснення будь-якого господарського процесу обов'язково пов'язане із застосуванням праці та її оплатою. Облік цього процесу має забезпечити контроль за використанням праці, рівнем її оплати, здійсненням розрахунків з робітниками і службовцями.

Джерелами коштів на оплату праці на підприємствах є кошти, одержані в результаті їх господарської діяльності; в бюджетних установах асигнування з бюджету, а також частка доходів, одержаних у результаті їх господарської діяльності.

У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і системи оплати праці, але найбільше поширення отримали дві форми оплати праці: відрядна і погодинна. Різновидами відрядної оплати праці є відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, колективна відрядна (бригадна) та акордна системи оплати праці. Для погодинної: проста погодинна, почасово-преміювальна, система посадових окладів. А фонд оплати праці складається з основної, додаткової та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Первинний облік залежить від форми оплати праці. Зокрема, до первинних документів з оплати праці відносять: наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, особову картку, алфавітну картку, наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу, наказ (розпорядження) про надання відпустки,

наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту), табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, розрахунково-платіжну відомість, розрахункову відомість, розрахунок заробітної плати, платіжну відомість та ін.

Для визначення оплати праці кожного працівника дані первинних документів підраховують за місяць, визначаючи загальний відпрацьований час, нараховані суми та обов'язкові утримання з оплати праці: прибутковий податок, відрахування на соціальні заходи, інші вирахування (наприклад, за виконавчими листами, за придбані в розстрочку товари тощо).

Аналітичний облік нарахування й видачі заробітної плати треба вести в розрізі кожного працівника. Для відображення нарахованої оплати праці у витратах виробництва її треба згрупувати за встановленими тут об'єктами. Все це вимагає використання, поряд із Журналом 5 (5А), інших реєстрів обліку, де нараховану на підставі первинних документів оплату праці групують за об'єктами обліку витрат виробництва та аналітичними рахунками з обліку розрахунків із оплати праці.

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться на пасивному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» у розрізі таких субрахунків:

661 «Розрахунки за заробітною платою»

662 «Розрахунки з депонентами».

Інвентаризація є одним з найважливіших методів бухгалтерського обліку, що забезпечує перевірку і документальне підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку про наявність і стан матеріальних і нематеріальних активів, іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків, резервів і зобов'язань.

На прикладі задачки було більш наглядно представлено процес документообігу з обліку оплати праці на підприємстві, а також особливості нарахування заробітної плати різним категоріям працівників та проведення утримань з неї. В результаті довелось стикнутися з проблемою важкості відображення витрат на оплату праці в Журналі 5, з приводу чого було розроблено новий Журнал ОП-5, переваги якого були одразу помічені та висвітлені у курсовій роботі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення