Дипломна робота «Звіт із переддипломної практики (на матеріалах підприємства ТОВ „Резон Медіа Груп”)», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 02.10.2010 15:17 · від Ольга · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І: Загальна характеристика товариства 5 1.1. Загальні відомості про товариство 5 1.2. Сучасні напрями діяльності товариства 8 1.3. Законодавча база товариства 15 1.4. Роль фінансової роботи в управлінні товариством 18 Розділ ІІ: Фінансовий аналіз діяльності товариства 20 2.1. Основні техніко-економічні показники ТОВ «Резон Медіа Груп» 20 2.2. Аналіз складу та структури майна товариства 30 2.3. Аналіз джерел фінансування підприємств 32 2.4. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства 34 2.5. Оцінка фінансової стійкості 45 Розділ ІІІ: Фінансова діяльність товариства 55 3.1. Фінанси підприємства 55 3.2. Взаємовідносини підприємство з фінансовою системою 59 3.3. Взаємовідносини товариства з кредитною системою 60 3.4. Інноваційна діяльність товариства 63 3.5. Антикризове управління на підприємстві 64 3.6. Інвестування та джерела інвестицій товариства 66 3.7. Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства 71 Висновок 74 Використана література 77 Додатки

Висновок

Аналіз поточного фінансового стану підприємства займає особливе місце в широкому колі заходів фінансового управління. Таке становище пов’язане з тим, що в процесі зіставлення фактичного фінансового стану підприємства з його цілями на визначений період діяльності, фінансовими службами розробляється і реалізується система конкретних планових заходів, спрямованих на досягнення поточних та середньострокових цілей розвитку.

Під час проходження мною переддипломної практики на Товаристві з обмеженою відповідальністю „Резон Медіа Груп” я :

- ознайомилася із формами, змістом, періодичністю фінансової звітності, організацією інформаційного забезпечення поточної та оперативної фінансової роботи на підприємстві;

- дослідила за допомогою даних матеріалів бухгалтерської та фінансової звітності фінансово-господарську діяльність товариства;

- ознайомилась з роботою підрозділів, організацією виробничого процесу, продукцією, загальною схемою управління;

- з’ясувала діяльність товариства, проблеми та переваги, потужність виробництва;

- провела розрахунки та аналіз основних показників діяльності товариства;

- провела загальний аналіз техніко-економічних показників;

- визначила організаційно-економічну характеристику товариства;

- проаналізувала показники платоспроможності та ліквідності, дізналася фінансову стійкість досліджуваного підприємства.

Крім того встановила, що фінансова стійкість та рівень прибутковості підприємства в першу чергу визначаються результатами його основної, операційної діяльності. Результати виробничо-комерційної діяльності, зокрема обсяги операційного прибутку, безпосередньо залежать від обсягів виробництва і реалізації продукції й загальної суми операційних витрат. Максимізація маси операційного прибутку передбачає зростання обсягів виробничо-комерційної діяльності та зменшення питомої ваги операційних витрат у розрахунку на одиницю продукції.

Дослідила, що підприємство не має заборгованості по довгостроковим кредитам, але в свою чергу збільшилась заборгованість по короткостроковим кредитам банку. Окрім того зросли позичкові кошти, а їх залучення в оборот підприємства являється нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану при умові, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і погіршенню фінансового стану підприємства.

Позитивним є зменшення тривалості обороту по грошових коштах і поточних фінансових інвестиціях, по дебіторській заборгованості та інших активах. Оборотність дебіторської заборгованості є низькою, що є негативним фактором, проте активи підприємства використовуються повністю.

Аналізуючи рентабельність підприємства, ми спостерігаємо зниження деяких її основних показників, що свідчить про погіршення ефективності операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства.

Зробивши аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства бачимо, що загалом він погіршав. Отже, можна сказати, що підприємство має абсолютну фінансову стійкість, але потрібно збільшити частку власного капіталу підприємства в оборотні активи, внаслідок чого одночасно збільшиться коефіцієнт забезпеченості оборотних активів.

Слід пам'ятати, що в умовах ринкових відносин забезпечення фінансової стійкості підприємства є однією з найбільш важливих проблем, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності і відсутності у підприємства коштів для розвитку.

Отже, після такого детального аналізу можна зробити висновок, що у фінансовому стані підприємства спостерігається тенденція до погіршення. Керівництву необхідно звернути увагу на цю тенденцію і вжити заходів для покращення діяльності даного підприємства. Потрібно не зупинятись на досягнутому, докладати зусиль, щоб грошові надходження були стабільними, підвищувати ділову активність, використовувати ресурси на повну потужність та намагатися зменшити витрати, збільшити реалізацію та обсяг продукції, саме тоді підприємство ТОВ «Резон Медіа Груп» буде «міцно стояти на ногах» та буде конкурентноспроможне.

Отже, проходження переддипломної практики дійсно дало мені змогу набути потрібного досвіду та закріпити теоретичні знання для роботи майбутнього фінансиста, адже вміння орієнтуватись у великому обсязі наукової інформації, кількісно оцінювати процеси на високому рівні, розробляти обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення діяльності досліджувального об’єкта, ось що повинен вміти майбутній кваліфікований фахівець.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?