Курсова робота «Фінанси населення», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 01.10.2010 20:01 · від ima4oi · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансів населення 1.1. Поняття фінансів населення 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів населення 1.3. Напрями використання фінансових ресурсів населення Розділ 2. Характеристика фінансів населення України на сучасному етапі розвитку 2.1. Структурна будова фінансів населення 2.2. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс 2.3. Фінансові операції населення з комерційними банками Розділ 3. Напрями розвитку фінансів населення України 3.1. Проблеми формування і використання фінансових ресурсів населення 3.2. Напрямки розвитку та ефективного функціонування фінансів населення Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В результаті проведеного дослідження встановлено, що фінансові ресурси населення оцінюються фінансовими ресурсами домогосподарств. Останні являють собою грошові кошти, цінні папери та інші цінності, які знаходяться в розпорядженні домогосподарства – низової ланки суспільного виробництва, яка складається з однієї людини, або групи людей, які сумісно проживають і ведуть господарство, отримують доходи та здійснюють витрати для задоволення своїх особистих потреб.

Фінансові ресурси громадян формуються за рахунок різноманітних джерел, їх можна поділити на дві групи: власні кошти та позики. За напрямами використання доходи, які одержують громадяни поділяються на три частини: податки, платежі і відрахування до державного бюджету та державних цільових фондів; фінансові витрати пов’язані із забезпеченням особистого споживання; формування фондів заощадження.

Фінансові ресурси населення за п’ять років зросли майже у 2,7 рази, частка яких у фінансовому потенціалі країни зросла за період 2001 – 2005 років на 4 відсоткові пункти і складали у 2005 році 16% від загального обсягу фінансового потенціалу країни.

В 2007 році номінальні доходи населення становили 625,9 млрд. грн. і зросли порівняно з 2006 роком на 30,6%. Наявні доходи які використовувалися населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг, збільшилася на 27,3%, а реальні доходи – на 12,8% (у 2006 році – на 11,8%). Зростання доходів населення відбулося передусім за рахунок збільшення доходів від заробітної плати і соціальних допомог, питома вага яких відповідно складає 42,7% і 38,0% в загальних доходах.

У 2007 році порівняно з 2006 роком середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 29,7%, і становила 1351,14 грн., у 2006 році приріст складав - 29,2%.

Обсяг витрат і заощаджень населення України в 2007 році становив 625,9 млрд. грн. і збільшився порівняно з 2006 роком на 30,6%. Найбільша частка коштів населення була направлена на придбання товарів та послуг (80,3%).

У 2007 році спостерігалася тенденція до зростання заощаджень населення, що було одним із факторів зростання депозитів фізичних осіб у банківській системі. Для держави важливо забезпечити передумови та ефективний механізм залучення коштів, що становлять потенціал заощаджень населення в банківську систему, для забезпечення оптимальних шляхів їх трансформації в інвестиції.

Зміни в економіці і соціальному устрої України викликали інтенсивний розвиток банківського довгострокового кредитування населення. За 2004 – 2006 роки портфель довгострокових кредитів населення в банківських установах збільшився майже в 5 разів та становив 66,8 млрд. грн., тобто 85,1% загального портфеля фізичних осіб.

Основною проблемою формування фінансових ресурсів населення є їхня обмеженість. Як відомо, бюджетне обмеження домогосподарства визначається як обмеженість витрат домогосподарства його доходами. Зміна бюджетного обмеження домогосподарства в той чи інший бік залежить від багатьох чинників: наявності на ринку праці вакансій; фінансової, фізичної спроможності людини здобути відповідну освіту; доступ до різних факторів виробництва та різних джерел доходів; зусиль держави з підтримки домогосподарств тощо.

При переході від адміністративно командної до змішаної економіки спостерігається дві тенденції щодо бюджетного обмеження домогосподарств: його звуження (це пов’язано з тим, що за раніше безкоштовні блага доводиться платити); його розширення (з’явилось багато інших, крім трудових, джерел доходів, стало простіше отримати кредит та ін.).

Одним з напрямів державної політики є розширення або звуження бюджетних обмежень домогосподарств, що відбувається шляхом: зміни величини зарплати працівникам бюджетного сектору; зміна розміру соціальних виплат, включаючи пенсії; зміна системи прибуткового оподаткування; регулювання співвідношення доходів населення та цін на споживчі товари.

Тому комплексна реалізація бюджетної стратегії (ефективна податкова реформа та політика видатків бюджету, підтримка структурних змін в економіці, ефективна цінова політика) на 2008 – 2010 роки дасть змогу державі мобілізувати необхідний обсяг ресурсів та раціонально використати його з метою забезпечення прискореного соціально-економічного розвитку країни для покращення добробуту населення та ефективного функціонування його фінансів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?