Курсова робота «Сутність, зміст та форми прояву фінансового менеджменту», 2010 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 01.10.2010 15:56 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

І. Теоретичне питання Вступ 1. Сутність фінансового менеджменту а) суть фінансового менеджменту б) аспекти фінансового менеджменту в) об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту 2. Форми прояву фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту а) функції суб'єкта б) функції об'єкта 4. Зміст фінансового менеджменту а) фінансові методи б) фінансові важелі в) правове забезпечення г) нормативне забезпечення д) інформаційне забезпечення 5. Висновок ІІ. Практична частина 1. Перша частина а) фінансово-економічна характеристика об’єкта дослідження б) аналіз структури капіталу в) аналіз структури зобов’язань г) аналіз структури активу д) „золоте правило” фінансування та „золоте правило” балансу е ) розрахунок системи коефіцієнтів 2. Друга частина а) визначення вартості елементів власного, залученого та позикового капіталу підприємства 3. Третя частина а) аналіз власного капіталу б) Звіт про власний капітал підприємства 4. Четверта частина а) поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту б) розрахунку операційного чистого грошового потоку (CASH-FLOW) в) показники грошового потоку підприємства г) оптимізація структури капіталу підприємства д) визначення загальної потреби в капіталі е) Принципові підходи до фінансування Ііі. Висновки ІV. Використана література IV. Додатки

Висновок

В умовах розбудови економіки України на ринкових засадах суттєво підвищується роль фінансів у цілому і в окремих галузях зокрема. Складність та різноманітність зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин суб'єктів господарювання, посилення конкуренції на фінансових та товарних ринках визначають необхідність високоефективного управління фінансами на макро-, мікрорівні з використанням світового досвіду і врахуванням вітчизняних реалій.

У цих умовах об'єктивно зростає роль науково обґрунтованих підходів до управління фінансами підприємств, і відповідно посилюється увага до фінансового менеджменту, який виділився в окрему галузь знань у XX ст.

Фінансовий менеджмент на сучасному етапі ринкових відносин це один з найважливіших інструментів регулювання руху фінансових ресурсів в який входить керування поточною діяльністю підприємства, інвестиціями, керування коштами, обліку фактору часу у фінансових розрахунках, керування фінансовими ризиками, внутрішньо-фірмове фінансове планування, фінансовий аналіз на підприємстві, оподатковування підприємницької діяльності, цінова політика підприємства, керування інвестиційним портфелем, аудит на підприємстві, фінансові взаємини підприємства з контролюючими органами, взаємовідносини підприємства із кредитними органами і т.д.

Ефективне керування вище перерахованими розділами фінансового менеджменту забезпечує економічно ефективну діяльність підприємства, тобто одержання прибутку. Одержання прибутку означає стійке положення підприємства на ринку, тобто вироблена підприємством продукція (товари, роботи або послуги) конкурентноздатні, тобто займають необхідну їй частина ринку, що за законами ринкових відносин є одним з показників ефективного керування, будь то фінансовими, трудовими ресурсами, виробництвом і т.д.

Виступаючи, як складова системи загального менеджменту, фінансовий менеджмент дає змогу збалансовувати фінансові ресурси підприємств відповідно до обраних пріоритетів діяльності, координувати результати та підвищувати ефективність виробничого менеджменту, маркетингу та менеджменту персоналу, формувати високі темпи економічного розвитку, значно підвищувати конкурентоспроможність суб'єктів господарювання і забезпечувати їх стабільний розвиток у довгостроковому періоді.

А роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств полягає в наукових принципах, засобах та формах організації грошових відносин підприємства, спрямованих на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:

1. розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;

2. інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);

3. оцінка інвестиційних проектів і формування „портфеля" інвестицій;

4. поточне фінансове планування та контроль.

Фінансовий стан підприємства є основою його благополуччя, тому головним на меті фінансовий менеджмент має знаходження розумного компромісу між завданнями, що їх ставить перед собою підприємство, і фінансовими можливостями реалізації цих завдань для:

• підвищення обсягів продажів і прибутку;

• підтримування стійкої прибутковості підприємства;

• збільшення доходів власників (акціонерів);

• підвищення курсової вартості акцій підприємства та ін.

Отже, ефективний фінансовий менеджмент дозволяє формувати високі темпи виробничого розвитку господарюючого суб'єкта, забезпечуючи постійний ріст власного капіталу, істотно підвищувати конкурентну позицію на ринку, забезпечувати стабільний економічний розвиток підприємства у перспективі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?