Дипломна робота «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз формування доходів підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 30.09.2010 21:31 · від ima4oi · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обліку доходів 6 1.1. Доходи як економічна категорія 6 1.2. Історичний аспект обліку доходів 12 1.3. Проблемні питання з обліку доходів у періодичних та наукових виданнях 17 1.4. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку доходів в Україні та інших країнах світу: порівняльний аспект 20 Висновки до першого розділу 26 Розділ 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку доходів 27 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТзОВ “Мрія” та його місце в галузі 27 2.2. Завдання та значення бухгалтерського обліку доходів 34 2.3. Особливості бухгалтерського відображення доходів 36 2.3.1. Документування операцій пов’язаних з обліком доходів 36 2.3.2. Відображення на рахунках доходів 38 2.3.3. Методика ведення регістрів та фінансової звітності 39 2.4. Управлінський аспект обліку доходів 42 2.5. Податковий облік доходів 47 2.6. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку доходів 51 Висновки до другого розділу 56 Розділ 3. Особливості аналізу та контролю доходів 58 3.1. Значення, завдання та етапи здійснення аналізу доходів 58 3.2. Аналіз структури доходів в фінансових результатах підприємств 66 3.3. Вплив доходів на зобов’язання та фінансові результати 73 3.4. Контроль доходів діяльності в системі бухгалтерського обліку 75 Висновки до третього розділу 79 Розділ 4. Охорона праці на тзов ”мрія” 80 4.1. Особливості охорони праці на ТзОВ “Мрія” 80 4.2. Охорона праці облікового персоналу 85 Висновки та пропозиції 91 Список використаної літератури 94 Додатки

Висновок

Результатами дослідження є теоретичні узагальнення і вирішення практичних проблем пов’язаних з веденням обліку та здійсненням аналізу доходів. Загальні висновки одержані в результаті дослідження наступні:

1. Уточнено економічну сутність трактування поняття “дохід”, використаного в процесі досягнення поставлених цілей, а також запропоновано під поняттям “доходи” грошові кошти одержані від фізичних та юридичних осіб в звітному періоді.

2. Досліджено розвиток доходів в історичному аспекті і доведено, що дохід як економічна категорія почав розвиватись із розвитком підприємництва, ще у далекому 1301 році, але свого найбільшого розвитку отримав з початком визнання такої категорії як фінансові результати.

3. Узагальнено закордонний досвід доходів та доведено, що перед вітчизняними та закордонними фахівцями з бухгалтерської справи постають майже однакові проблеми, лише з різницею в оподаткуванні, хоча саме оподаткування доходу та визнання доходів у звітному періоді є найбільшою проблемою сьогодення.

4. Розглянуто організаційно - економічну структуру ТзОВ “Мрія”, яка побудована на загальноприйнятих правилах, а також досліджено місце даного підприємства у деревообробній галузі і виявлено, що підприємство займає не останнє місце в галузі і значно може покращити цей показник, так як дана галузь набирає досить потужного розвитку порівняно з іншими галузями України і будує взаємовигідні відносини з іноземними підприємствами.

5. Досліджено значення та завдання бухгалтерського обліку доходів і доведено, що вони забезпечують отримання на підприємстві прибутку у звітному періоді.

6. Визначено, що документування операцій, пов’язаних з доходами здійснюється за допомогою стандартних документів, таких як довідка бухгалтерії, виписка банку, договір тощо; щодо відображення на рахунках, то доходи відображаються на рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності”, які є розподільчими і забезпечують віднесення одержаних доходів на операційні доходи саме тих звітних періодів до яких вони належать; методика ведення облікових регістрів, передбачає, що доходи узагальнюються у Формі №2 “Звіт про фінансові результати” та у Журналі 6.

7. Комп’ютеризація обліку значно полегшує проведення операцій з обліком доходів та інших господарських операцій, і забезпечує зменшення навантаження на обліковий персонал.

8. Досліджено значення, завдання та етапи аналізу доходів підприємства ми зробили висновок, що доходи кожного підприємства мають для його діяльності вирішальне значення, так як саме завдяки ним підприємство може розвиватись та ставати на нові сходинки успішності щодо головних завдань аналізу доходів, то вони характеризуються систематичним контролем за виконанням планових показників, виявленням факторів, що впливають на фомування доходів, а також виявлення резервів збільшення доходів.

9. Проаналізовано, що найбільшу питому вагу займають доходи від операційної діяльності і саме вони визначають суму отриманого прибутку. Для більш глибшого дослідження доходів ми провели факторний аналіз і виявили, що найбільший вплив на доходи має ціна, вона значною мірою може збільшити отриманий дохід, а також значного впливу мають обсяги реалізації, які можуть бути потенційними резервами збільшення отриманого прибутку.

10. Проаналізовано вплив доходів на зобов’язання та фінансові результати діяльності підприємства ми дійшли висновку, що за допомогою цього важеля кожне підприємство може зменшити оподатковуваний дохід та збільшити свої зобов’язання, але з цим потрібно поводитись досить обережно, так як у наступному звітному періодів ми можемо поплатитись за неправомірне віднесення на рахунок доходів штрафами податкової.

11. Розглянуто охорону праці загалом та облікового персоналу окремо ми можемо зробити висновок, що цей момент діяльності підприємства може як покращити роботу нашого персоналу, а не дотримання найпростіших вимог може значно зменшити продуктивність праці, а це безпосередньо вплине на отримані доходи в майбутньому.

Для полегшення роботи практикуючим бухгалтерам ми вносимо декілька пропозицій, які на нашу думку є доречними для обліку:

1. Запропоновано удосконалити структуру Звіту про фінансові результати, що сприятиме об’єктивному визначенню фінансового результату підприємства від різних видів діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної, надзвичайної) та відображенню процесу формування фінансових результатів підприємства, проміжних фінансових результатів та кінцевого фінансового результату (чистого прибутку) підприємства.

2. Запропоновано внести у діючий План рахунків зміни, які дозволяють включити до плану рахунків додаткові рахунки класу 7 для потреб конфіденційного управлінського обліку. Такий підхід забезпечує підприємству певну свободу дій та дотримання комерційної таємниці.

3. Запропоновано введення до «Плану рахунків» рахунків доходів, отриманих від реалізації екологічно чистої продукції. Це допоможе оцінити значення природоохоронної діяльності та її вплив на формування кінцевих результатів діяльності підприємств.

4. Запропоновано при проведенні аналізу доходів діяльності дотримуватися таких етапів:

- оцінка структури і динаміки доходів

- порівняльний аналіз доходів підприємства з показниками підприємства – конкурента

- факторний аналіз хоходу за видами діяльності, визначення впливу зміни факторів на дохід

- розробка конкретних заходів, спрямованих на збільшення доходу.

5. Запропоновано розроблену програму аудиторського дослідження доходів та класифікатор типових порушень, які можуть бути виявлені в ході аудиту операцій з обліку доходів, з метою надання об’єктивної та достовірної інформації про діяльність господарюючого суб’єкта.

Отже, дохід це одна з головних ланок успішної діяльності підприємства, на основі даних про величину доходів та види доходів керівництво може визначити ефективність діяльності підприємства за різними напрямами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали