Курсова робота «Сутність процесу нормування праці на підприємстві», 2006 рік

З предмету Економіка праці · додано 30.09.2010 15:31 · від Stanislav · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 2 Вступ 4 1. Теоритична сутність нормування праці 6 1.1. Характеристика процесу нормування праці 6 1.2. Види норм праці 8 1.3. Методика розрахунку нормативів праці 10 2. Аналіз нормування праці на прикладі цеху штампованих виробів ВАТ «Південмаш» 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз норм праці, що використовується у цеху штампованих виробів ВАТ «Південмаш» 17 2.3. Аналіз методів визначення витрат робочого часу у цеху штампованих виробів ВАТ «Південмаш» 29 3. Шляхи удосконалення системи нормування праці у цеху штампованих виробів ВАТ «Південмаш» 40 Висновки 45 Перелік умовних позначень 48 Перелік посилань 50

Висновок

Виконана робота дозволяє зробити висновок про те, що в нових економічних умовах не тільки посилюються вимоги до якості нормування, але і створюються сприятливі умови для підвищення його рівня.

Роль нормування трудових витрат на сучасному виробництві надзвичайно велика. На нормах грунтуються розрахунки перспективних і поточних планів виробництва, виробничі потужності підприємства і їх потреба в робочій силі і устаткування. За допомогою норм вибираються раціональні варіанти технологічних процесів, конструкція устаткування, технологічного і організаційного оснащення, визначаються шляхи розвитку і підвищення рентабельності підприємства.

Нормування має виключно важливе значення для поліпшення організації праці, тільки знаючи дійсно необхідні витрати робочого часу на виконання тієї або іншої роботи (операції прийому), можна правильно розрахувати кількість робочих, правильно організувати їх працю, погоджувати роботу всіх виробничих ланок, раціонально використовувати устаткування.

В умовах цивілізованих ринкових відносин обмежуються можливості отримання високих доходів за рахунок монопольного положення, різних пільг і фінансово-товарних маніпуляцій. Підвищити доходи можна за допомогою трудових чинників, мова йде про такі чинники як підвищення продуктивності праці, раціональній організації праці.

З розглянутих в роботі методів нормування праці найбільш прийнятним є аналітичний дослідницький метод. Хоча цей метод більш трудомісткий в порівнянні з іншими методами тільки із-за необхідності проведення численних спостережень він є найбільш ефективним.

Цим методом встановлюються науково обгрунтовані норми праці. Він сприяє виявленню резервів зростання продуктивності праці, а також виявляє організаційно технічні недоліки на робочих місцях таких як:

a) втрати робочого часу;

b) недоліки в організації праці і робочого місця.

У цеху штампованих виробів ВАТ «Південмаш» на освоєння виробництва підкладки КБ-65 були встановлені тимчасові норми часу вироблення.

По звітах цеху норми не виконуються. Для виявлення причин невиконання норм проведені спостереження за використанням робочого часу використання устаткування.

Виявлено, що фактично норми перевиконують на 73%, а в наряди потрапляють працівники, що фактично не виконували цю роботу. По звітах цеху виходить, що норми є сильно напруженими, а фактично - навпаки. Тому запропоновані та розраховані в роботі норми часу і норми вироблення на виробництв залізничної підкладки КБ-65.

На основі виявлених недоліків розробляються заходи щодо вдосконалення організаційно-технічних умов, тобто проводиться проектування організації праці для підвищення продуктивності.

Всі заходи щодо вдосконалення нормування праці можуть бути згруповані по наступних напрямах:

- скорочення чисельності робочих, що не виконують норми вироблення;

- забезпечення оптимальної і рівномірної напруженості норм праці;

- збільшення і обхват нормуванням праці всіх працівників підприємства;

- перегляд норм при здійсненні організаційно-технічних заходів на робочих місцях.

Автоматизація працівників на багато полегшує роботу по розрахунках і розробках норм. Персональні комп'ютери додали новий імпульс автоматизації розрахунків нормувань, оскільки вони дозволяють автоматизувати процес обробки інформації безпосередньо на місцях її виникнення. На мій погляд, розвиток технічної бази нормування на основі електроніки дозволить цілеспрямовано зайнятися розробкою єдиної концепції створення автоматизованих систем нормування праці.

Керівник підприємства повинен бути зацікавлений в розробці науково обгрунтованих нормах, тобто в раціональній роботі служби організації і нормування праці, яка розробляє і веде контроль по своєчасному перегляду застарілих норм і зміні організаційно-технічних умов, оскільки правильно встановлена норма праці дає можливість понизити витрати на виробництво і отримати додатковий прибуток. Тому керівникам підприємства необхідно постійно працювати над підготовкою і підвищенням кваліфікації працівників цієї служби.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення