Курсова робота «Структурно-семантичні типи двоскладних прислівникових речень», 2009 рік

З предмету Філологія · додано 29.09.2010 17:14 · від Віктор · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні узагальнення про функціонування двоскладних прислівникових речень в сучасній українській мові 6 1.1. Синтаксична спеціалізація прислівника в українській мові 6 1.2. Проблема двоскладних прислівникових речень в сучасному мовознавстві 13 Розділ 2. Структурно-семантичні типи двоскладних прислівникових речень 23 2.1. Означальні прислівники в простому реченні 23 2.2. Обставинні прислівники в простому реченні 26 Висновки 30 Список використаної літератури 33

Висновок

У роботі ми проаналізували теоретичні положення, які стали підґрунтям нашого дослідження, на основі чого зробили певні висновки. Сучасна граматична література реальне значення прислівника тлумачить здебільшого як значення ознаки іншої ознаки: “Прислівники вживаються для вираження ознаки іншої ознаки – динамічної дієслівної або статичної прикметникової” [19, с. 35]. Поза семантичною кваліфікацією залишається хоч кількісно і менша, але реально існуюча група прислівникових слів, що, власне, стало підставою функціональної кваліфікації всіх прислівників, – група прислівників із обставинною семантикою.

Прислівник як частина мови вирізняється серед інших частин мови здатністю виражати або внутрішню ознаку ознаки, завдяки якій первинна ознака предмета набирає іншої якості (означальні прислівники), або зовнішні обставини, за яких існують предмети з їхніми ознаками. Причому обставини самим ознакам не належать і не змінюють їхньої природної якості (обставинні прислівники).

Різні семантичні групи прислівників мають відмінну синтаксичну спеціалізацію. Означальні прислівники відповідно до свого речового значення є ознаковими членами речення, серед яких слід назвати і присудок.

Уживання прислівника у функції призв’язкового компонента складеного присудка, незважаючи на, здавалося б, нетиповість його функціонування в ролі головного члена (прислівникові присудки непродуктивні, малочастотні порівняно з іншими типами присудків), усе ж є фактом мови. Структура прислівникового присудка має свої, відмінні від інших присудків, особливості, пов’язані з його реальним значенням. Прислівникові присудки, як і інші складені присудки, характеризуються роздільним вираженням речового і граматичного значень: прислівниковий призв’язковий компонент виражає речове значення присудка (якісну ознаку чи стан), дієслівна зв’язка дає часово-способову характеристику присудка. Призв’язкова функція більшості цих присудків виступає як єдино можлива для прислівників функція.

Отже, прислівники спеціалізуються не тільки на вираженні функцій другорядних членів речення, а й на вираженні призв’язкової функції у складі прислівникового різновиду присудка.

Таким чином, прислівник в українській мові має широку синтаксичну спеціалізацію, зокрема і як компонент головного члена у двоскладному реченні. А отже, сучасні синтаксисти мають всі підстави виокремлювати як окремий тип прислівникові двоскладні речення.

Термін прислівникові речення" з'явився порівняно недавно. Ним названо двоскладні та односкладні речення з основною прислівниковою частиною відповідно складеного присудка та складеного головного члена односкладного речення [2, с. 94, 100].

Двоскладні прислівникові речення виокремлено на основі прислівникового складеного присудка, який ґрунтується на використанні прислівника в синтаксичній сфері дієслова, тобто у формально-синтаксичній позиції присудка. Характерно, що багато дослідників визнає вживання прислівників у ролі присудка двоскладного речення. Визнаючи здатність прислівників виконувати роль присудка, дослідники непослідовні у виокремленні прислівникового складеного присудка: одні з них виділяють його в окремий тип, інші - ні, тому що функції предикативного прислівника у двоскладному реченні трактують як обмежену чи вторинну функцію іменного складеного присудка, тобто об'єднують прислівниковий складений присудок з іменним.

Отже, двоскладне прислівникове речення - це речення з прислівниковим складеним присудком, утвореним із дієслівного зв'язкового компонента і основної прислівникової частини, семантичне наповнення якої зумовлене валентністю предиката елементарного або елементарного речень, та підметом, форма вираження якого залежить від семантики предикативного прислівника.

У ході дослідження ми виокремили кілька груп двоскладних прислівникових речень.

За семантико-синтаксичними ознаками прислівники поділяються на два великих розряди: 1) означальні прислівники, які ґрунтуються на вихідних прикметниках, уподібнюючись до них за семантико-синтаксичними особливостями; 2) обставинні прислівники, що співвідносяться з підрядними детермінантними (обставинними) частинами в складнопідрядному реченні, виражаючи ті семантико-синтаксичні відношення, якими пов’язуються відповідна підрядна частина з головною.

Речення, де прислівник виконує функцію опосередкованого, наприклад: Він живе добре. Вона живе краще. Жити стане краще.

Речення, де прислівники спеціалізуються на виконанні присудкової функції, і тому їх називають предикативними прислівниками, наприклад: У приміщенні курити заборонено; Гарну книгу читати приємно; Іти в темряві було дуже ризиковано (Д. Ткач); Так утішно дивитися (М. Коцюбинський).

Речення, в яких прислівник уточнює обставинне значення, виражене прийменниково-відмінковою формою: Сонце за лісом і Сонце вже давно за лісом.

Речення, в яких якісно-означальні прислівники виконують формально-синтаксичну присудкову функцію: Красти погано (В. Симоненко); Дихати було важко (Ю. Смолич); Їздити було добре; Ходити стало легко; Йти було просто; Це — добре, Усе - складно.

Таким чином, можемо висновкувати про те, що є всі підстави для виокремлення двоскладних прислівникових речень. Науково доведено, що прислівники мають властивість бути компонентом складеного присудка, а отже виконувати роль головного члена в двоскладному реченні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?