Курсова робота «Соціальне обслуговування людей похилого віку», 2004 рік

З предмету Соціальна робота · додано 21.09.2010 13:12 · від wepr · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Сутність проблем людей похилого віку. 1.1. Історія соціальної роботи в з літніми людьми. 1.2. Законодавчо-правові заходи роботи з людьми похилого віку. Розділ ІІ. Соціальне обслуговування людей похилого віку. 2.1. Моделі соціального обслуговування літніх людей.9-13 2.2. Основні види і форми соціальної допомоги. 14-17 2.3. Технології вирішення проблем людей похилого віку. 2.4. Організація культурно - масової роботи з немолодими Висновки Додатки

Висновок

Провівши дослідження по даній темі, можна побачити, які проблеми є у людей похилого віку. Однією з проблем соціальної роботи з людьми літнього і старіючого типу є проблема самотності та адаптації до пенсійного періоду життя. Під самотністю в геронтології розуміють тяжке відчуття розриву з оточенням, що збільшується, острах наслідків самотнього способу життя, важке переживання пов’язаних з втратою істотних життєвих цінностей чи близьких людей: переживання, через те що від них відмовляються їхні діти, постійне відчуття покину тості, марності і непотрібності власного існування.

Почуття самотності виявляється в усіх вікових періодах, але лише в старості воно набуває особливої актуальності і значущості для особистості.

Самотність у старості – поняття далеко не однозначне, власне кажучи, має соціальний смисл:

- самотність, як відсутність родичів, дітей, онуків, подружжя, а також окреме проживання від молодих членів родини;

- самотність, як повне позбавлення людського спілкування для багатьох старих людей, які мешкають у родині.

Стратегія соціальної роботи тут визначається сферою відмінностей феноменів ізоляції від самотності. Ізоляція означає об’єктивну відсутність суспільних контактів, самотність не є суб’єктивним психічним станом. Ступінь самотності залежить від чекань, які сформувалися у людей похилого віку стосовно оточуючих.

Наступною проблемою є проблема адаптації до старості. Вона у свою чергу пов’язана із проблемами професійного старіння, із принципами реабілітації у передпенсійному віці, з мотивацією продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку, адаптацією до пенсійного періоду життя.

Як загальні стратегічні висновки для організації практики соціальної роботи можна назвати такі:

- у наш час об’єктивно встановлено, що припинення трудової професійної діяльності у зв’язку з виходом на пенсію, призводить до погіршення фізичного і психічного стану 55% чоловіків і 60% жінок;

- старіння це процес, що відбувається протягом усього життя людини і в “третьому віці” стан людини тісно пов’язаний з її адаптацією в попередні роки і залежить від впливу широкого кола чинників зовнішнього середовища (умов праці, харчування, побуту, стресових ситуацій та інших);

- прискорене професійне старіння є результатом інтенсифікації виробництва;

- підвищення вимог до психофізіологічних можливостей організму, невідповідності функцій старіючого організму, що наростають, вимогам професійної діяльності й умовам її виконання;

- якщо людина змінюється протягом життя, то також бажано, щоб змінювалася робота, яку вона виконує.

Основне завдання соціальної роботи з людьми похилого віку пов’язане з їхнім соціальним захистом. Соціальний захист це комплекс економічних, соціальних, правових гарантій для громадян похилого віку, що ґрунтуються на принципах людинолюбства й милосердя з боку держави по визначенню до них членів суспільства, які цього потребують.

У свою чергу, соціальний захист верств населення літнього і старіючого віку складається з профілактики, підтримки, представництва.

Профілактика має на меті зберегти добробут старої людини шляхом зменшення чи усунення чинників ризику, і тим самим запобігти її влаштуванню в стаціонарних установах соціального обслуговування. А

Підтримка це допомога, необхідна старим людям для збереження максимального можливого рівня самостійності.

Представництво – захист інтересів старих людей, визнаних недієздатними, від їхнього імені, для надання необхідної допомоги.

Таким чином, практична, соціальна робота з людьми похилого віку полягає в тому, щоб зробити роки життя людини в цьому віці гідними і благополучними.

Щоб покращати становище людей похилого віку в Україні потрібні опиратися на реалізацію проголошених принципів:

1. Принципи групи “незалежності” ґрунтуються на тому, що літні і старі люди повинні мати доступ до основних благ та обслуговування, можливість працювати чи займатися іншими видами діяльності, що дає прибуток, брати учать у визначенні термінів припинення трудової діяльності, зберігати можливість участі в програмах освіти і професійної підготовки, жити в безпечних умовах з урахуванням особистісних схильностей і стану, що змінюється, одержувати допомогу у проживанні в домашніх умовах доти, доки це можливо.

2. Принципи групи “участі” відбивають питання, щодо залучення людей похилого віку до суспільного життя та активної участі в розробці і здійсненні політики, що стосується їхнього добробуту, можливість створювати рухи чи асоціації осіб літнього віку.

3. Принципи групи “відхід” торкається проблеми забезпеченості догляду і захистом з боку родини, громади, доступу до медичного обслуговування з метою підтримки чи відновлення оптимального стану і запобігання захворювань, доступ до спеціальних і правових послуг, користування послугами піклувальних установ та обов’язкового дотримання в соціальних установах прав людини і основних свобод, включаючи поважання гідності, переконань, особливостей особистого життя, а також право приймати рішення, що до догляду, збереження задовільної якості життя.

4. Принципи групи “реалізація внутрішнього потенціалу” закликають до того, щоб літні та старі люди мали можливість всебічно реалізувати світ потенціал, щоб їм завжди був відкритий доступ до суспільних цінностей у галузі освіти, культури, духовного життя і відпочинку.

5. Принципи групи “гідність” торкаються питання недопущення експлуатації, фізичного і психічного насильства стосовно людей похилого віку, забезпечення їм права на справедливе ставлення до них незалежно від віку, статі, расової чи етнічної приналежності, інвалідності чи іншого статусу, а також від їхнього трудового внеску.

6. Перераховані принципи орієнтовані на те, щоб допомогти особам старшого покоління вести повнокровне і плідне життя, забезпечити їм умови, необхідні для підтримки чи досягнення задовільної якості життя.

Отже, соціальна робота з людьми похилого віку має бути спрямована на реалізацію проголошених принципів.

Завдання соціальної роботи з людьми похилого віку також могло б стати надання цим людям можливостей реалізувати свої здібності, брати участь у громадській діяльності, сприянню адаптації особистості до нових умов.

Коментар модератора

34 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?