Курсова робота «Економічний потенціал підприємства: сутність, формування, використання (На матеріалах ЗАТ «Житомирські ласощі»)», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.09.2010 22:12 · від Natali · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічний потенціал підприємства: сутність, формування, використання 1.1. Сутнісна характеристика економічного потенціалу підприємства. 1.2. Обгрунтування структури економічного потенціалу підприємства. 1.3. Теоретико-методичні підходи до оцінки економічного потенціалу промислових підприємств. 1.4. Теоретичні та науково-методичні підходи до оцінки економічного потенціалу промислових підприємств. Розділ 2. Діагностика фінансово-економічного потенціалу ЗАТ «Житомирські ласощі» 2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства. 2.2. Оцінка економічного потенціалу підприємства. 2.3. Оцінка фінансового потенціалу підприємства. Розділ 3. Діагностика стану та розвитку потенціалу ЗАТ «Житомирські ласощі» 3.1. Побудова інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 3.2. Побудова графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» оцінки потенціалу підприємства 3.3. Шляхи вдосконалення процесу формування та розвитку потенціалу підприємства. Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Провівши дослідження на тему і поставлені завдання курсової роботи можна зробити наступні висновки.

Економічний потенціал підприємства є складною, ієрархічно структурованою, динамічною системою. Кожна із підсистем економічного потенціалу залежить від оптимального поєднання окремих видів економічних ресурсів, що залучаються у виробничий процес, рівня організації виробництва та праці, ефективності системи управління. Економічний потенціал підприємства характеризує максимально можливий обсяг виробництва матеріальних благ і послуг в умовах, що забезпечують найбільш ефективне використання за часом і продуктивністю наявних економічних ресурсів.

Оцінка економічного потенціалу ґрунтується на визначенні потенційної доданої вартості продукції та послуг. При оцінці економічного потенціалу підприємства враховується загальна величина економічних ресурсів, якими володіє і розпоряджається підприємство, та економічні результату від їх раціонального використання.

Дослідження об'єктивних закономірностей функціонування економічного потенціалу підприємства дозволили виявити його сукупні (інтегральні) властивості. Доведено, що на підставі результатів дослідження складу та структури економічного потенціалу підприємства, механізму взаємодії окремих його структурних елементів удається встановити оптимальні пропорції витрат підприємства на формування, підтримку та розвиток окремих структурних елементів економічного потенціалу. Пропорції витрат при цьому встановлюються на основі аналізу коефіцієнтів еластичності, що визначають можливість кожного структурного елемента економічного потенціалу впливати на кінцеві показники діяльності підприємств. Доведено, що механізм взаємодії залежить від зовнішніх чинників – поточного стану зовнішнього економічного середовища, державної макроекономічної політики і нормативно-правової бази.

ЗАТ «Житомирські ласощі», яке створене з метою задоволення споживчого ринку в товарах та продукції і реалізації на підставі отриманого прибутку інтересів Товариства.

Основним видом діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» є виготовлення кондитерських виробів.

Підприємство входить у п’ятірку підприємств-лідерів кондитерського ринку України. Організаційна робота на підприємстві знаходиться на досить високому рівні, що ж стосується виконання і дотримання своїх обов’язків працівниками в розрізі професій, то за їх контролем створені відповідні положення в інструкціях певних керівних посад, де зазначено про періодичну перевірку та нагляд за роботою працівників як економічної служби на підприємстві, так і інших служб, підрозділів та працівників підприємства.

В організаційному плані економічна робота досить добре поставлена, обов’язки та функції кожного із працівників закріплені посадовими інструкціями. Підприємство використовує сучасне програмне забезпечення для ведення господарської діяльності, що збільшує його продуктивність праці зменшує ручну працю працівників.

Підприємство має за мету, з одного боку, отримання прибутку для господарюючого суб’єкта, а з іншого – формування доходів власників, найманих осіб і держави за рахунок ефективного використання виробничих ресурсів.

Комплексно оцінюючи основні показники ЗАТ «Житомирські ласощі» слід зробити загальний висновок, що всі вони мають позитивну тенденцію до збільшення майже за більшістю результативних показників, тобто підприємство є прибутковим, продукція є рентабельною.

Проаналізувавши потенціал підприємства слід сказати, що підприємство здатне вчасно розраховуватися за своїми боргами. За даними показників фінансової стійкості, становище підприємства є досить стабільним, не зважаючи на збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості. Виробничий потенціал також характеризується високими показниками.

Підсумовуючи слід сказати, що в майбутньому зусилля підприємства повинні бути спрямовані на зміцнення своєї конкурентної позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Коментар модератора

45 сторінок. Є список використаної літератури, але відсутні на нього посилання у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?