Курсова робота «Планування чисельності персоналу ВП "Шахта"Центральна"», 2010 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 17.09.2010 18:48 · від vv · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1.методологічні основи планування чисельності персоналу 15 1.1. Сутність,завдання і методи розрахунку чисельності персоналу 8 1.2. Основні види планування чисельності персоналу 14 1.3. Необхідність та етапи розробки плану з праці і персоналу 18 1.4. Аналіз використання персоналу в звітному році 20 2. Оцінка системи планування чисельності персоналу вп «шахта «центральна" 23 2.1. Аналіз діяльності ВП «Шахта «Центральна» 23 2.2. Аналіз техніко-економічних показників ВП «Шахта «Центральна» 24 2.3. Організаційна структура ВП «Шахта «Центральна» 26 2.4. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 27 2.5. Оцінка професійного навчанні кадрів на шахті 34 3. Удосконалення системи планування чисельності персоналу 38 3.1. Резерви росту продуктивності праці на ВП «Шахта «Центральна» 38 3.2. Планування чисельності персоналу на ВП «Шахта «Центральна» 41 Висновки 43 Перелік використаних джерел 45

Висновок

Планування є однією з функцій управління персоналом, що передбачає визначення чисельності працівників, структури та показників ефективності використання праці в плановому періоді, формування фонду оплати праці. При цьому мають використовуються прогресивні норми праці, ефективний фонд ро-бочого часу, прогресивні форми мотивації праці та ін.

Об’єктом дослідження даної курсової є процес планування чисельності персоналу підприємства вугільної галузі, а предметом - чисельність персоналу ВП «Шахта «Центральна» ДП «Красноармійськвугілля».

Метою розробки плану з праці та персоналу є визначення економічно обґрунтованої (оптимальної) потреби підприємства в персоналі, забезпечення ефективності його використання та мотивації в планованому періоді.

Шахта «Центральна» входила до складу «Шахтоуправління ім. Димитрова» у 2004 році. А з першого листопада 2005 року стала уособленим підприємством ДП «Красноармійськвугілля».

Метою діяльності підприємства є здійснення господарської, комерційно-посередницької, інших видів діяльності для одержання прибутку та реалізації економічних і соціальних потреб працівників підприємства.

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що за окремими категоріями відбулося скорочення чисельності персоналу шахти. Загальна чисельність працюючих фактично в звітному періоді збільшилась порівняно з планом на 155 чол. або на 2,9 %; з минулим роком – зменшилась на 35 чол. або на 0,63 %.Щодо промислово – виробничого персоналу, то його кількість по факту у 2006 році збільшилась порівняно з планом на 160 чол. або на 3,1 %, а в порівнянні з 2005 роком – зменшилась на 34 чол. або на 0,63 %.

Має місце відносний надлишок працюючих. Проведені розрахунки показують, що в 2009 році порівняно з 2008 роком абсолютна чисельність працюючих зменшилась на 148 чоловік. Однак, при перерахунку цього показника з урахуванням коефіцієнта виконання плану за обсягом, одержуємо відносний надлишок ПВП у кількості 565 чоловік.

Основною метою курсової роботи було дослідження та розробка шляхів удосконалення планування чисельності персоналу.

Напрямком підвищення продуктивності праці персоналу може бути:

• зниження трудомісткості;

• відносна економія (вивільнення) чисельності працюючих;

• економія робочого часу у зв’язку зі скороченням втрат та непродуктивних витрат часу.

Одним із шляхів зростання продуктивності праці на ш. «Центральна» може бути вивільнення працюючих, оскільки в попередньому періоді декілька робітників були незадіяні на фактичний обсяг виробництва. Для того, щоб можна було вивільнити робітників, необхідно на шахті скоротити обсяг ручної праці, підвищити технічний обсяг виробництва. Вивільнених працівників можна перевести на інші подібні підприємства.

За рахунок зведених заходів продуктивності праці обсяг витрат на виробництво зменшилось на 110101 грн.

Тому можна зробити висновок, що на зростання продуктивності праці впливають чисельні фактори, які повинні забезпечити її позитивну зміну. До таких факторів можна віднести поліпшення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва і управління, зміну обсягу і структури продукції.

Загальна чисельність працівників підприємства планується і розраховується окремо по промислово-виробничому персоналу (ПВП) і непромисловому персоналу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?