Курсова робота «Технології соціальної роботи з мігрантами», 2008 рік

З предмету Соціальна робота · додано 20.09.2010 09:43 · від wepr · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Міграція як соціальне явище 5 1.1. Причини, види та функції міграції населення 5 1.2. Структура міграційного процесу 9 1.3. Міграційні процеси в Україні 12 Розділ 2. Технології соціальної роботи з мігрантами 20 2.1. Організаційні та технологічні підходи до соціальної роботи з мігрантами 20 2.2. Технологія соціальної роботи з національними меншинами24 2.3. Соціально-правовий захист національних меншин, як технологія соціальної роботи з мігрантами28 Висновки 33 Література 35 Додатки

Висновок

Досліджуючи проблему міграційних процесів в Україні, ми виявили наскільки вона актуальна і багатоаспектна. Ми з’ясували, що міграцією у вузькому значенні цього слова, (а в даній роботі ми приділяли найбільшої уваги даному виду міграцій) є закінчений вид територіального переміщення, що завершується зміною постійного місця проживання

Міграція населення виконує визначені функції в суспільстві, найбільш важливі з яких - перерозподіл населення по територіях, економічна, соціальна.

Головна причина міграцій - економічна, але вони викликаються і політичними, національними, релігійними, екологічними й іншими причинами. Серед основних причин переміщень в Україні ми визначили: сімейні обставини, зміну місця роботи, навчання. Серед іммігрантів із країн далекого зарубіжжя за показниками переважають прибулі на навчання, ті, хто приїхав з сімейних обставин, і ті, хто був змушений перемінити місце роботи. Серед емігрантів, що виїхали з України в країни далекого зарубіжжя переважають ті, хто мігрував з родинних обставин, ті, що виїхали з батьками, а також на заробітки. [40]

В цій курсовій роботі була досліджена не тільки загальна картина міграційної ситуації в Україні, але й технології соціальної роботи з мігрантами, яка проводиться на трьох рівнях: державному (федеральному) регіональному і місцевому.

Учасники парламентських слухань висловлювались за необхідність створення з боку держави умов для повернення трудових мігрантів в Україну шляхом всебічного сприяння їх працевлаштуванню та створенню самостійного бізнесу.

Державна політика України щодо регулювання процесами трудової міграції має бути гнучкою, дієздатною і мобільною, дії уряду повинні бути спрямовані на вироблення комплексного підходу для вирішення проблем у цьому напрямку. „Кожен громадянин Україні незалежно від обставин перебування за кордоном повинен відчувати постійну турботу держави і мати право на звернення і захист”.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк, підбиваючи підсумки обговорення, зробив висновок, що основна теза пропозицій, які звучали на парламентських слуханнях, і яка поліпшить ситуацію з трудовою імміграцією, полягає у створенні робочих місць в державі, виплаті всім працюючим достойної заробітної плати. „І якщо ми зуміємо цих два показники поставити на той потрібний рівень то ніякої трудової міграції не буде, або якщо й буде, то це будуть поодинокі випадки, а не ті мільйонні випадки”, - наголосив Адам Мартинюк.

Установи соціального обслуговування населення беруть значну участь в облаштуванні і пристосовуванні біженців і вимушених переселенців, перш за все сприяючи їм в отриманні всіх видів допомог і пільг, наданих їм чинним законодавством (це нелегка робота, ураховуючи надзвичайні обставини, нерідку втрату документів і т.д.). Крім того, дані установи займаються пристроєм дітей біженців і вимушених переселенців в учбові заклади за місцем проживання (а при необхідності до реабілітаційних установ) і психологічною реабілітацією самих мігрантів.

Не варто також забувати про соціальні та психологічні проблеми мігрантів. Допомога по вирішенню саме цих питань є одним з завдань соціальної роботи. У даній площині охоплюється ряд важливих аспектів, а саме: соціальна та психологічна реабілітація мігрантів (наприклад жінок, що були жертвами торгівлі), правовий та соціальний захист мігрантів, які прибули з інших країн, надання притулку і допомоги біженцям тощо. Ми вважаємо, що соціальному працівнику важливо бути ознайомленим з загальною міграційною ситуацією в Україні, а також з її основними проблемами для надання ефективної та кваліфікованої допомоги з цих питань.[7, 322]

Виходячи з вище сказаного, можна зробити такий висновок, що поліпшення положення мігрантів може наступити при активізації їх власного соціального потенціалу. Країни, в яких налічується значна кількість мігрантів, за-охочують виникнення асоціацій іммігрантів і етнічних груп, з урахуванням яких формуються суспільні фундації, призначені для розробки і реалізації проектів, що відображають інтереси мігрантів і біженців. Першорядне значення надається питанням релігії, культури, традиціям і звичаям з метою забезпечити пошану прав людини. Позитивних результатів добиваються ті органи влади, які прагнуть встановити контакт з представниками різних конфесій і організувати обговорення ними проблем, що в однаковій мірі цікавлять і корених жителів, і мігрантів.

Отже, технологія соціальної роботи з мігрантами принесе позитивні результати за наявності чіткої і продуманої політики і програми по прогнозуванню міграційних процесів і конкретних міграційних потоків, регіональних міграційних програм, сприянні мігрантам і біженцям в пристосовуванні до нових місць поселення.

Зробимо загальний висновок, що міграція і технології соціальної роботи з мігрантами відіграє важливу роль у житті суспільства, держави, світу в цілому. За нашим переконанням, не варто ігнорувати дану проблему, а навпаки – сконцентрувати на ній особливу увагу, в зв’язку з тенденцією до збільшення виїзду громадян України за кордон в цілях заробітку. До того ж, не варто забувати, що трактування цього явища варто робити як в широкому значенні (імміграція, еміграція), так і у вузькому (переміщення населення в наслідок урбанізація) і це потребує від соціального працівника значних знань в даній сфері.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?