Дипломна робота «Система управління господарською діяльністю підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 16.09.2010 07:52 · від лара · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Системне уявлення про управління господарською діяльністю підприємства 1.1. Цілі, задачі, принципи і функції управління господарською діяльністю підприємства 1.2. Організаційна структура управління господарської діяльності 1.3. Організація управління господарською діяльністю підприємства Розділ 2. Аналіз управління соціальною сферою ват «одеський коровай» 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Одеський Коровай» 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Одеський Коровай» 2.3. Аналіз існуючої організаційної структури управління на ВАТ «Одеський Коровай» Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління господарською діяльністю ват «одеський коровай» 3.1. Вдосконалення організаційної структури ВАТ «Одеський Коровай» 3.2. Розрахунок параметрів системи управління запасами «мінімум - максимум» на ВАТ «Одеський Коровай» 3.3. Інформаційні системи в управлінні господарської діяльності ВАТ «Одеський Коровай» Висновки Список використаної літератури

Висновок

Організація як функція менеджменту — це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети. Отже, попередньою умовою для створення структури підприємства є формування стратегії, а основна мета організаційної функції в менеджменті — забезпечити перехід від стратегії до структури.

Практичним результатом виконання організаційної функції є: затвердження структури виробництва, структури органів управління, схеми взаємозв’язків між підрозділами; регламентація функцій, підфункцій, робіт і операцій, встановлен­ня прав й обов’язків органів управління та службових осіб; затвердження положень, інструкцій; підбір, розстановка кадрів і формування штатів працівників у ке­руючій та керованій системах.

Повноваження об’єднують вище керівництво з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу та координування завдань. Засобом, за допомогою яко­го керівництво встановлює стосунки між рівнями повноважень, є делегування. Делегування — це передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Делегування є засобом, за допомогою якого керівництво розподіляє серед співробітників численні завдання, які повинні виконуватись для досягнення мети організації. Якщо завдання не делегується іншим працівникам, керівник змушений виконувати його сам. Тому делегування — це акт, який перетворює людину в керівника.

Делегування реалізується лише у випадку прийняття повноважень, і власне відповідальність не може бути делегована. Повноваження — це обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її працівників на виконання певних завдань. Повноваження делегуються посаді, а не індивіду, який займає її в даний момент. В організації межі повноважень визначаються політикою, процедурами, правилами та посадовими інструкціями, які викладаються письмово або передаються підлеглому усно. Межі повноважень розширюються у напряму більш високих рівнів управління організацією.

В ході виконання дипломної роботи була надана загальна характеристика системи управління господарської діяльності, яка визначає її значимість: організаційна структура управління підприємства забезпечує виконання усіх функцій менеджменту; структура організації визначає права й обов’язки на управлінських рівнях; від організаційної структури залежить ефективна діяльність підприємства, його виживання і процвітання; структура, прийнята в конкретній формі, визначає організаційну поведінку її працівників, тобто стиль менеджменту і якість роботи колективу.

Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до побудови організаційних структур управління підприємствами. Так, забезпечення широких можливостей для підприємництва зумовлює необхідність наступних змін в організаційній структурі: посилення функцій, зв’язаних з маркетингом; підвищення ролі стратегічного планування (всупереч переважаючим в даний час функціям оперативного управління) на вищих рівнях управління; здійснення системної оцінки керівних кадрів з врахуванням комплексних результатів їх праці, а також мотивації; тісну взаємодію між торговельно-збутовими підрозділами, відділами, які займаються технічним розвитком і керівництвом підприємства.

У сучасних умовах господарювання організаційні структури управління повинні передбачати функції, зв’язані з оцінкою ефективності підприємства порівняно з світовим рівнем: систематичне порівняння рівня розвитку підприємства з рівнем, досягнутим фірмами-конкурентами; порівняння техніко-економічного рівня продукції даного підприємства з світовими стандартами; системний аналіз та оцінки ефективності власного виробництва, впровадження прогресивних принципів управління в окремих цілях; середньо- та короткотермінове планування з акцентом на фінансовому плані, який набуває першочергового значення порівняно з іншими формами планування.

Дипломна робота виконана на матеріалах відкритого акціонерного товариства «Одеський Коровай». ВАТ «Одеський коровай» сміливо можна назвати перлиною «Холдингу «Т і C». Це унікальне підприємство було створене ще у 19 сторіччі, пережило всі революції, війни, зміни режимів, залишаючись зразковим підприємством за всіх часів.

Коментар модератора

90 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?