Дипломна робота «Умови підвищення ефективності розвитку основних властивостей уваги молодших школярів», 2006 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 15.09.2010 12:26 · від Аня · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Розвиток уваги молодших школярів як психологічна проблема 7 1.1. Теорія уваги в працях зарубіжних та вітчизняних психологів 7 1.2. Поняття уваги та короткий аналіз її видів і основних властивостей16 1.3. Аналіз розвитку й формування властивостей уваги в сучасній початковій школі 30 Розділ 2. Практична перевірка ефктивного впливу умов на розвиток основних властивостей уваги молодших школярів 40 2.1. Діагностика основних властивостей уваги молодших школярів 40 2.2. Дослідження умов, що підвищують ефективність розвитку основних властивостей уваги молодших школярів 57 2.3. Психолого-педагогічні поради щодо розвитку основних властивостей уваги в молодшому шкільному віці 68 Висновки 71 Список використаних джерел 73 Додатки 79 Додаток А. Діагностика розподілу уваги 79 Додаток Б. Діагностика точності уваги та працездатності, втомленості 80

Висновок

Проведене дослідження показало, що дана проблема є актуальною і важливою для розвитку психологічної науки, оскільки зумовлена завданням подальшого теоретичного та практичного визначення умов, засобів і форм виховання уваги молодших школярів у сучасній школі. За результатами дослідження ми дійшли до таких висновків:

1. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дали змогу:

уточнити зміст поняття “розвиток уваги” в учнів молодшого шкільного віку;

визначити оптимальні умови розвитку основних властивостей уваги;

виявити діалектичну єдність навчальної та позаурочної діяльності формування і розвитку уваги та її властивостей.

Знання системи діалектичної єдності, дає змогу цілеспрямовано керувати процесом розвитку уваги та її основних властивостей, використовуючи оптимальні умови для розв’язання даної проблеми.

2. Узагальнивши судження багатьох учених, ми дійшли висновку, що увага відіграє величезну роль у нашому житті, під час навчання та відпочинку, роботи людини. Вона сприяє більш швидкому включенню особистості в діяльність, створює готовність до майбутньої роботи, активізує мислення людини. Якщо в певної особи сформувалася звичка бути завжди уважною, то увага стає закріпленою, постійною її особливістю. Уважність – важлива риса людини. Уважна людина відрізняється спостережливістю, вона більш повно і точніше сприймає оточуючу дійсність, активно вчиться або працює, вражаючи інших наполегливістю, цілеспрямованістю. Уважність людини проявляється і як моральна риса особистості, тобто як вияв звичайних форм поведінки у відношенні до інших – чутливість, співчуття.

Уважною людина не народжується, а стає такою. Тому поряд з цілеспрямованим навчанням дитини метою вчителя повинен бути розвиток у цієї дитини мимовільної та довільної уваги, як показника ціле направленості учня у своїй меті – стати повноцінною людиною майбутнього.

3. Вивчення стану розвитку уваги молодшого шкільного віку в роботі вчителів сучасної початкової школи засвідчило недостатність розвитку її компонентів, що негативно впливає на відношення учнів до навчання, знижує виховні можливості процесу керівництва увагою.

Не завжди надається належна увага питанням формування моральної, емоційно-вольової та пізнавальної сфері в навчально-виховному процесі школи, що звужує можливості дитини в отриманні необхідної інформації, розвитку відповідних моральних умінь і навичок розвитку та управління своєю увагою, вміння її зосереджувати, переключати, розподіляти та необхідний час утримувати на потрібних обʼєктах чи предметах.

4. Експериментальне жослідження підтвердило припущення про позитивний вплив спеціально підібраних та використовуваних умовах на рохвиток основних властивостей уваги. Там, де організовувалася спеціальна робота на уроках з ретельно продуманим використанням методів, засобів, організційних форм, наочних посібників, найновіших досягнень розвитку психолого-педагогічної науки (активних форм і методів, диференційованого підходу в навчанні, використання нівтніх технологій та інновацій), а також обовязковим врахуванням індивідуальних особливостей розвитку уваги кожного учня, її продуктивність значно покращувалася.

5. Розроблені психолого-педагогічні поради, на нашу думку, сприятимуть важливим підґрунтям для вчителя початкових класів щодо розв’язання проблеми розвитку і виховання як основних властивостей уваги, так і уваги в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?