Курсова робота «Облік поточних фінансових інвестицій», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.01.2007 13:37 · від Genjka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність поняття інвестицій та їх види 2. Облік поточних фінансових інвестицій 3. Облік вкладень в боргові цінні папери 3.1. Короткострокові векселі 3.2. Облік короткострокових облігацій 3.3. Короткострокові інвестиції у вигляді наданих позик Висновки Список використаної літератури

Висновок

Організація будь-якої справи потребує початкового вкладення коштів для придбання приміщень, сировини, найму робочої сили тощо.

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, завдяки вкладанню яких в об'єкти підприємницької діяльності створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Під інвестиціями звичайно розуміються вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми тощо. Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої формується доход або досягається соціальний ефект.

Виділяють декілька джерел одержання коштів для інвестицій: власні, позичені та залучені.

Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку та ефективному функціонуванні економіки. Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюють у різних формах і класифікують за окремими ознаками.

Короткострокові фінансові інвестиції (інша назва – поточні фінансові інвестиції) підприємства враховуються на рахунку 35 і показуються в звітному балансі за рядком 20 у складі оборотних активів.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції», як і багато інших рахунків, розділений на два основних субрахунки: 351 «Еквіваленти грошових коштів» та 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

До активів, що кваліфікуються як поточні фінансові інвестиції належать короткострокові боргові цінні папери ( як правило, векселі, облігації, ощадні сертифікати) та короткострокові позики, надані іншим особам.

Вкладення в короткострокові боргові цінні папери (придбання фінансових активів) здійснюється з метою отримання інвестиційних доходів протягом терміну, обмеженого дванадцятьма місяцями, що залишилися до дати погашення. Найбільш поширеними такими інвестиціями є короткострокові векселі і короткострокові облігації. До фінансових інвестицій можуть відноситися також і фінансові вкладення, засновані на відносинах позики. Таке інвестування здійснюється шляхом надання підприємством-кредитором своїх активів на певний термін у розпорядження інших осіб-позичальників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення