Курсова робота «Статистичне дослідження масиву економічних показників»

З предмету Статистика · додано 10.09.2010 19:32 · від Яgodka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Побудова інтервальних варіаційних рядів розподілу 2.Визначення середніх величин та показників варіації 3.Аналіз статистичних характеристик рядів динаміки 4.Визначення індексів кількісних та якісних показників. Факторний аналіз 5.Формування та оцінювання вибіркової сукупності 6.Дослідження та визначення взаємозв’язку між економічними показниками Висновки Список використаної літератури

Висновок

Отже в результаті написання курсової роботи з дисципліни статистика на тему «Статистичне дослідження масиву економічних показників» нами було отримано ряд результатів, які характеризують в цілому діяльність нашого підприємства.

В результаті проведення групування показників середньотижневого випуску продукції, виручки від реалізації та витрат підприємства було, з’ясовано, що найчастіше показники випуску продукції підприємства знаходиться в межах від 31 тис. шт. до 32,4 тис. шт., показники обсягу реалізації в межах від 712,033 тис. грн. до 749,944 тис. грн., а показники витрат підприємства в межах від 729,388 тис. грн. до 760,71 тис. грн. Графічне відображення варіаційних рядів розподілу дало змогу нам продемонструвати розподіл характеристик функціонування досліджуваного підприємства.

Визначення середніх величин та показників варіацій дало змогу визначити певні узагальнюючі показники, що характеризують функціонування досліджуваного підприємства. Наприклад середній показник тижневого випуску продукції становить 31,8 тис. шт., середнє значення тижневого обсягу реалізації продукції становить 744,76 тис. грн., а середня значення тижневих витрат нашого підприємства становить 741,54 тис. грн. Розраховані нами показники варіацій свідчать про незначну мінливість досліджуваних показників.

В процесі проведення розрахунків щодо оцінювання параметрів вибіркової сукупності нами були отримані межі, в яких будуть знаходитись значення середньотижневого випуску продукції (від 31,32 до 32,28 тис. шт.) та середньотижневих обсягів реалізації продукції (від 732,17 до 757,37 тис. грн.) і витрат підприємства в генеральній сукупності (від 732,09 до 750,99 тис грн.)

Також дослідження взаємозв’язку наведених даних нами було встановлено параметри лінійних рівнянь в залежності досліджуваних показників. При цьому було визначено основні параметри виробничої та збутової діяльності досліджуваного підприємства. Зокрема ціну одиниці продукції (24,12 грн/шт), величину постійних витрат (180,88 тис. грн.), величину змінних витрат (17,67 тис/шт), а також точку беззбитковості діяльності підприємства (28,04 тис. шт.).

Проведено дослідження масиву даних, які характеризують діяльність певного підприємства, в майбутньому це дасть об’єктивну можливість успішніше управляти ефективністю його діяльності, а отже є запорукою його зростання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?