Дипломна робота «Управління і розподіл прибутку підприємства», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 07.09.2010 09:02 · від Masya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи прибутку, джерела формування та розподілу 1.1. Суть і види прибутку 1.2. Джерела прибутку та методика їх визначення 1.3. Напрями використання прибутку на підприємстві 2. Природно-економічна характеристики та аналіз динаміки прибутку у СТОВ "Агрофірма Нововознесенська" 2.1. Природно-економічні умови та спеціалізація підприємства 2.2. Аналіз динаміки рентабельності і прибутку від реалізації продукції 2.3. Факторний аналіз прибутку та рентабельності виробництва основних культур та підприємства в цілому 3. Шляхи та резерви збільшення прибутку підприємства 3.1. Шляхи збільшення прибутку підприємства 3.2. Резерви збільшення прибутку в сільськогосподарських підприємствах 3.3. Підвищення якості продукції та вибір каналів реалізації 4. Охорона праці Висновки та пропозиції Список використаних літературних джерел Додатки

Висновок

Проведене дослідження переконує у важливості та актуальності дослідження сутності прибутку та визначення шляхів та резервів його збільшення. В роботі показано, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства і виступає як кінцевий фінансовий результат діяльності господарюючих суб'єктів.

На досліджуваному підприємстві у 2009 р. від реалізації продукції рослинництва підприємство отримало прибуток у розмірі 508,3 тис. грн.. Найбільш прибутковою культурою у 2009 р. був соняшник. Прибуток, який підприємство отримало від його реалізації становив 693,6 тис. грн.. Виробництво іншої продукції рослинництва для підприємства було збитковим, так збитки від виробництва пшениці становили 73,6 тис. грн.., кукурудзи – 16,7 тис. грн.., ячменю – 86,4 тис. грн..

Галузь тваринництва у 2009 р. також була збитковою. Загалом по галузі збитки склали 1,3 тис. грн..

У 2005 р. найбільшу питому вагу у структурі прибутку від реалізації займав соняшник. Його частка становила 59 %. Далі розташувалися пшениця і ячмінь – по 17 %. У 2009 р. 98,7 % прибутку було отримано також від реалізації насіння соняшнику, тобто як і 2005 р. соняшник є основною у формуванні прибутку від реалізації продукції.

Більшість сільськогосподарських культур у 2009 р. були збитковими. Так збитковість пшениці становила -32,1 %, кукурудзи - -3,1 %, ячменю - -12,7%. Прибутковими були тільки соняшник (38,2 %) і гречка (11,8 %).

В порівнянні з 2005 р. ефективність виробництва основних видів культур в 2009 р. знизилась. Зростання рівня рентабельності відбулося тільки у виробництві соняшника – на 4,6 п.п., гречки – 15,1 п.п., кукурудзи – 13,7 п.п..

Рентабельність підприємства у 2009 р. в порівнянні з 2005 р. зменшилася на 1,2 %. За рахунок збільшення валового доходу на 562,3 тис. грн. рентабельність збільшилась на 31,8 % %. В свою чергу зросла і собівартість реалізованої продукції, що зменшило рентабельність підприємства на 33 %.

Для підвищення прибутку у СТОВ «Агрофірма Нововознесенська» пропонується вжити ряд заходів:

1.Зниження собівартості продукції. Головний шлях зниження собівартості продукції – це підвищення врожайності сільськогосподарських культур та підвищення продуктивності худоби. Основні витрати по вирощуванню сільськогосподарських культур здійснюються незалежно від рівня врожайності і продуктивності.

Для зниження собівартості продукції потрібно:

впроваджувати прогресивні системи землеробства, науково-обґрунтовані сівозміни (раціони) і передові технології виробництва;

послідовна інтенсифікація виробництва;

впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, використання біль продуктивних порід худоби;

удосконалення галузевої структури підприємства з організацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень НТП і передової практики.

2.Підвищення виробництва продукції за допомогою інтенсивних методів.

3.Шукати невикористані можливості збільшення прибутку, тобто резерви зростання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці і якість продукції.

4.Підвищення якості продукції, що дасть змогу реалізовувати продукцію за більш високими цінами.

5.Вибір кращих каналів реалізації.

6.Планування. Якщо план із прибутку складено на належному рівні, професійно грамотно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається в його розпорядженні з метою створення фінансової бази для розвитку діяльності, необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, матеріальне заохочення праці.

7.Ділова репутація. Одержувати додатковий прибуток і підвищити рентабельність підприємству дозволяє висока ділова репутація. Вчасне розрахування з постачальниками, якість та швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна – основні її показники.

Коментар модератора

95 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали