Дипломна робота «Управління оборотними коштами підприємства на прикладі підприємства «Київський хлібокомбінат №10» (ХБК№10)», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 11.09.2010 15:54 · від Masya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні основи організації та управління оборотними коштами підприємства 1.1. Сутність організації та управління оборотними коштами підприємства 1.2. Формування політики управління запасами 1.3. Формування політики управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами Розділ 2. Аналіз управління оборотними коштами на підприємстві 2.2. Оцінка ефективності використання оборотних коштів 2.3. Аналіз стану управління запасами 2.4. Аналіз управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління оборотними коштами на підприємстві 3.1. Запровадження системного підходу до управління оборотними коштами 3.2. Вдосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 3.3. Рекомендації щодо вдосконалення процесу управління грошовими активами на підприємстві Зниження обсягу негативного грошо­вого потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних захо­дів: скорочення обсягу і складу довгостроко­вих інвестиційних програм; відмовлення від фінансового інвестування; зниження суми постійних витрат підприємства. Ефективність політики управління високоліквідними оборотними коштами підприємства можна оцінити, порівнюючи прогноз руху його коштів, прогнозний бухгалтерський ба­ланс і бюджет доходів та витрат з фактични­ми даними, отриманими в звітному періоді. Виявлення відхилень дозволить зробити висновки про порушення в русі коштів. Висновки Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3

Висновок

Виконаний в дипломній роботі аналіз оборотних коштів ВАТ «Київський хлiбокомбiнат №10» за період 2007-2008 рр. дає можливість зробити наступні висновки:

1.Структура активів підприємства змінилася у сторону збільшення оборотних активів;

2.У структурі оборотних коштів відбулося значне збільшення дебіторської заборгованості;

3.Спостерігається прискорення оберту майже всіх видів оборотних активів та зменшення тривалості обороту виробничого та фінансового циклу, збільшення рентабельності оборотних активів, недостатній рівень платоспроможності оборотних коштів, збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості у структурі оборотних коштів.

4. Покращити своє фінансове становище та отримати запланований прибуток підприємства харчової промисловості можуть шляхом застосування ефективної системи управління оборотним капіталом.

5. Наступним етапом покращення системи управління оборотним капіталом має стати впровадження методики рейтингової системи управління оборотним капіталом та оцінка її впливу на фінансовий стан підприємств підгалузі.

6. Можна зробити висновок, що використання запропонованої структуро-логічної схеми управління дебіторською заборгованістю дозволяє підприємству:

ефективно використовувати фінансові та трудові ресурси,

зменшити ймовірність зростання безнадійних боргів,

контролювати фінансові надходження,

забезпечити зростання інвестиційних можливостей.

При цьому слід враховувати характер та джерела виникнення дебіторської заборгованості, тип підприємства, стадію його життєвого циклу, стан ринкової кон'юнктури та інші фактори.

Досвід у сфері управління інкасацією дебіторської заборгованості доводить, що в деяких випадках процедура інкасації потребує найбільшої частки поточних витрат, пов'язаних із процесом її обслуговування. Для зведення цих витрат до мінімуму слід виявляти певну твердість у фінансових стосунках з позичальником.

Також підприємству ВАТ «Київський хлiбокомбiнат №10» треба удосконалити процес управління грошовими коштами підприємства, бо поточна політика управління грошовими коштами може призвести до фінансової нестабільності підприємства та мати негативні наслідки для фінансових результатів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення